Poziv k posredovanju poročila o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 za leto 2015

Ponedeljek, 29.02.2016

Vse operaterje javnega telefonskega omrežja oziroma izvajalce javno dostopnih telefonskih storitev pozivamo k posredovanju poročila o kakovosti storitve za enotno evropsko številko za klice v sili 112. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112 morajo vsi operaterji javnih telefonskih omrežij oziroma izvajalci javno dostopnih telefonskih storitev (neodvisno od tehnologije zagotavljanja javnih telefonskih omrežij oziroma izvajanja javno dostopnih telefonskih storitev)  do 1. 4. tekočega leta posredovati Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije rezultate meritev oziroma izračune parametrov pridobljene skladno s standardom SIST-V ETSI/EG 201 769.

 

Vsak operater izvajalec govornih storitev izpolni vprašalnik za vrsto javno dostopnih telefonskih storitev, ki jih izvaja (javno dostopne telefonske storitve na fiksni lokaciji ali govorne storitve v javnem mobilnem omrežju). V primeru, da operater izvaja javno dostopne telefonske storitve na fiksni lokaciji in govorne storitve v javnem mobilnem omrežju, mora posredovati ločeno poročilo za obe vrsti elektronskih komunikacijskih storitev.

 

V vprašalnik naj se poleg vseh zabeleženih podatkov izvajanja storitve klica v sili na 112, ki so izmerjeni in izračunani pri izvajalcu govorne storitve (upravljalcu telefonske centrale), dopiše število klicev na regijske centre 112, ki so jih opravili uporabniki pri operaterju preprodajalcu govornih storitev (upravljalcu dostopovnega omrežja oz. navideznem operaterju). Zaradi preglednosti naj se v svojo vrstico dopiše tudi število klicev na 112, ki so nastali v lastnem omrežju izvajalca govornih storitev.

 

Izpolnjeno poročilo v elektronski obliki (MS Excel) morajo operaterji, izvajalci govornih storitev poslati najkasneje do 1. 4. 2016 na elektronski naslov info.box@akos-rs.si, natisnjena in žigosana poročila ter podpisana s strani odgovorne osebe pa po pošti na naslov agencije, Stegne 7, p.p. 418, 1001 Ljubljana. Pri sklicu naj se navede številka 38212-1/2016.

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.