Poziv k posredovanju poročila o kakovosti storitve enotne telefonske številke za klice v sili “112” za leto 2013

Torek, 04.03.2014

Operaterje javnega telefonskega omrežja oz. izvajalce javno dostopnih telefonskih storitev pozivamo k posredovanju poročila o kakovosti storitve za enotno evropsko številko za klice v sili »112«. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena Pravilnika o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili »112«, ki je sprejet na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah, so vsi operaterji javnih telefonskih omrežij oziroma izvajalci javno dostopnih telefonskih storitev (neodvisno od tehnologije zagotavljanja javnih telefonskih omrežij oziroma izvajanja javno dostopnih telefonskih storitev) dolžni do 1. aprila tekočega leta posredovati agenciji rezultate meritev oziroma izračune parametrov pridobljene skladno s standardom SIST-V ETSI/EG 201 769.

Izpolnjeno poročilo v elektronski obliki (MS Excel) pošljite najkasneje do 1. aprila 2014 na elektronski naslov info.box@akos-rs.si, natisnjena poročila podpisana s strani odgovorne osebe ter ožigosana pa po pošti na naslov agencije.

Agencija pri letnem poročilu o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili »112« zahteva ločeno poročanje od vseh operaterjev, ki ponujajo javno dostopne telefonske storitve preko javnega telefonskega omrežja drugega operaterja (v tem primeru se izpolni ustrezno število vprašalnikov z ustreznimi izmerjenimi in izračunanimi parametri in navede, za katerega operaterja je posamezen vprašalnik izpolnjen). V primeru preprodaje storitev, vprašalnik izpolni operater, ki storitve preprodaja (operater preprodajalec) oziroma drugače, vprašalnik lahko izpolni namesto operaterja preprodajalca operater, ki v osnovi izvaja storitve, po predhodnem medsebojnem dogovoru (tudi v tem primeru je za vprašalnik odgovoren operater preprodajalec) ter temu primerno izpolni ustrezno število vprašalnikov. Operaterji, preko katerega javnega telefonskega omrežja ponuja javno dostopne telefonske storitve drug operater, ki tudi izpolni vprašalnik in operaterji preprodajalci, za katere izpolni vprašalnik operater, ki v osnovi izvaja storitve, morajo poročilo potrditi s podpisom odgovorne osebe in žigom. S podpisom in žigom odgovorna oseba operaterja potrdi, da je seznanjena in se strinja z navedenimi podatki in izmerjenimi parametri o kakovosti enotne evropske telefonske številke za klice v sili »112«. Potrjene vprašalnike se posredujejo po pošti na naslov agencije.

Vsak operater izpolni vprašalnik za vrsto javnih telefonskih omrežij, ki jih zagotavlja oziroma za vrsto javno dostopnih telefonskih storitev, ki jih izvaja (javno dostopne telefonske storitve na fiksni lokaciji ali govorne storitve v javnem mobilnem omrežju). V primeru, da operater izvaja javno dostopne telefonske storitve na fiksni lokaciji in govorne storitve v javnem mobilnem omrežju, mora posredovati ločeno poročilo za obe vrsti elektronskih komunikacijskih storitev. Za pomoč pri izpolnjevanju vprašalnika so v tabeli (MS Excel) uporabljeni spustni meniji, vnosna polja, komentarji ter spletne povezave. Prosimo vas, da pri izpolnjevanju, kjer je to smiselno, uporabite vgrajene kontrolnike.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.