Raziskave s področja poštnih storitev za leto 2020

Agencija objavlja štiri raziskave s področja poštnih storitev za leto 2020. Glavni namen in cilj raziskav o zadovoljstvu ter potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami med splošno in med poslovno javnostjo je bil ugotoviti trend obsega uporabe poštnih storitev, zadovoljstvo uporabnikov s cenami, roki prenosa in kakovostjo poštnih storitev, indeks zadovoljstva z univerzalno poštno storitvijo, osveščenost uporabnikov s storitvami vseh izvajalcev poštnih storitev in dejanske potrebe uporabnikov poštnih storitev.

S primerjalno analizo cen in rokov prenosa izvajalcev poštnih storitev pri prenosu paketov (2 kg in 10 kg) v čezmejnem poštnem prometu se je izvedla teoretična in praktična primerjava cen in kakovosti prenosa izvajalcev poštnih storitev.

Glavni namen raziskave o zadovoljstvu in potrebah uporabnikov s poštnimi storitvami po zaprtju kontaktnih točk (pošt ali pogodbenih pošt) je bil ugotoviti, ali so uporabniki zadovoljni s kakovostjo zagotavljanja univerzalne poštne storitve po zaprtju njihove (matične) pošte, ali so ustrezno obveščeni o spremembah in o možnostih glede sprejema in vročanja poštnih pošiljk po ukinitvi stacionarne matične kontaktne točke, kako poteka uporaba poštnih storitev v praksi in kakšne so dejanske potrebe uporabnikov poštnih storitev na območju zaprtih kontaktnih točk.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava