Portal PLUS: podaljševanje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc

Ponedeljek, 06.11.2017

Agencija odgovarja uredniku Portala PLUS Dejanu Steinbuchu.

 

Ali drži, da je AKOS na lastno pobudo pričel zmanjševati območja pokritosti slovenskih radijskih postaj? Kateri predpis AKOS-u določa, da mora zmanjševati območja pokrivanja?

Agencija je določila območja pokrivanja ob podaljševanju odločb o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF) v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (Zekom-1) in v skladu s tehničnimi parametri za posamezno radijsko frekvenco na določeni lokaciji ter ob vsakokratni uporabi orodja za preračun pokritosti.

Ob tem je treba poudariti, da je agencija z namenom iskanja ustreznih rešitev v zvezi s problematiko podaljševanja veljavnosti ODRF in kot del tega tudi spreminjanjem območij pokrivanja organizirala dva posveta (zadnjega oktobra letos), na katera so bili vabljeni vsi imetniki ODRF.

Ali drži, da je AKOS številnim radijskim postajam zmanjšal območje pokritosti brez, da bi jih obvestil, da se jim območje zmanjšuje?

Agencija je spremenila območje pokrivanja v postopku podaljšanja ODRF v skladu z določbami Zakona o upravnem postopku (ZUP), v katerem ima vsak imetnik ODRF možnost izjasnitve, kar pomeni, da je bil vsak imetnik predhodno obveščen o spremembi ODRF v postopku podaljševanja ODRF. Kljub temu pa si v sedanjih postopkih, če se izkaže, da je potrebna sprememba, agencija prizadeva, da se ta postopek začne pred iztekom roka za podaljšanje ODRF, saj ima tako imetnik ODRF tudi več časa za preučitev vsebine in za izjasnitev.

Ali drži, da je AKOS tudi na ruralnem območju uporabljal priporočila za urbana območja zato, da je dosegel dodatno zmanjšanje pokritosti?

Agencija uporablja enako vrednost električne poljske jakosti (EPJ) za določitev območij pokrivanja od kar določa območja pokrivanja. Če bi uporabila priporočila za ruralna območja, bi bil nivo koristnega signala tako nizek, da ne bi mogli izmeriti oziroma preveriti zaščitnega razmerja med koristnim signalom in šumom, ker bi prišli v področje šuma.

Kako komentirate dejstvo, da AKOS pošilja strankam v postopku pozive za izjasnitev med prazniki z rokom za odgovor en dan?

Imetnik ODRF mora imeti dovolj časa za izjasnitev, za kar si agencija vedno prizadeva pri vodenju postopkov. Če se zaradi spleta okoliščin zgodi, da ima imetnik kljub temu na voljo le en dan, lahko ta prosi skladno z ZUP za podaljšanje roka. Če pa agencija sama naknadno ugotovi, da je bil rok prekratek, imetniku ODRF ponovno pošlje poziv za izjasnitev z novim rokom.

Ali vodstvo AKOS podpira to, da se zaposleni na AKOS  ukvarja tudi s "spletnim izseljevanjem" in sicer tako, da podjetjem zlonamerno zasede domeno ter potem zahteva več tisoč evrov odkupnine? Ali vodstvo AKOS meni, da lahko zaposleni kredibilno izvaja uradne postopke, kljub temu, da dokazano zavaja v domenskih sporih z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi? Ali vodstvo AKOS meni, da lahko zaposleni nepristransko odloča o frekvencah vrednih več 100.000 EUR, če se v prostem času ukvarja s tem, da zlonamerno zaseda domene in neupravičeno zahteva visoke odkupnine? Ali vodstvo AKOS meni, da je etično sprejemljivo, da zaposleni na regulatorju, ki regulira tudi področje telekomunikacij, izvaja "spletno izsiljevanje"?

Agencija ne razpolaga z dokazi niti ni seznanjena, da bi zoper zaposlenega na agenciji pred drugimi organi tekli kakšni postopki v zvezi z navedenimi domnevnimi dejanji.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.