Portal PLUS: plačila družbe Telemach

Petek, 12.07.2019

Agencija odgovarja uredniku Portala PLUS Dejanu Steinbuchu.

 

Ali je Telemach plačeval uporabnino za frekvence 2x5 MHz v frekvenčnem pasu 2100 MHz, za katere ste predlagali odvzem? Če je plačeval uporabnino, nas zanima, koliko je znašala ta uporabnina?

Domnevamo, da z izrazom "uporabnina" mislite plačilo za uporabo radijskih frekvenc, ki so ga skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah, Splošnim aktom o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc ter vsako letno potrjeno tarifo dolžni operaterji plačevati agenciji na letni osnovi. Ta letna plačila krijejo stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra.

Skladno z navedeno zakonodajo je zavezanec za letno plačilo za uporabo radijskih frekvenc tudi Telemach. Znesek plačila agenciji za Telemach za 2 x 5 MHz v pasu 2100 MHz za leto 2019 znaša 13 200 EUR.

Agencija posebej poudarja, da to plačilo agenciji za uporabo radijskih frekvenc ni nadomestilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, ki je enkratno plačilo in je prihodek državnega proračuna.


Ali boste zahtevali plačilo za nazaj za frekvence, ki jih je Telemach pridobil brezplačno s prevzemom Tušmobila in na domnevno sporen način? Če ne boste, zakaj ne?

Kot pojasnjeno, Telemach kot zavezanec agenciji plačuje letno plačilo za uporabo radijskih frekvenc. Če pa z izrazom "plačilo za frekvence" mislite na plačilo nadomestila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine, ki je enkratno plačilo in je prihodek državnega proračuna, agencija pojasnjuje, da v  ZEKom-1 nima pravne podlage, da Telemachu nadomestilo za učinkovito rabo omejene naravne dobrine zaračuna za nazaj.

Kakšen je bil predlog izklicnih cen za te frekvence, ki ste jih predlagali Vladi Republike Slovenije? Kakšna je bila metodologija izračuna za izklicno ceno? Ali je vlada te izklicne cene potrdila? V kolikor vlada ni potrdila predlaganih izklicnih cen, nas zanima, kakšne boste po novem predlagali?

Predlog izklicne cene oziroma najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine za javni razpis z javno dražbo za frekvence v pasovih 2100 MHz FDD je med vladnimi gradivi v obravnavi in je javno dostopen na povezavi:https://www.gov.si/drzavni-organi/vlada/seje-vlade/gradiva-v-obravnavi/show/3337

Kaj vse bo vključeno v ceno za te frekvence v javnem razpisu?

Predlog izklicne cene oziroma najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine za javni razpis z javno dražbo za frekvence v pasovih 2100 MHz FDD so izračunane na podlagi kriterijev iz osmega odstavka 60. člena ZEKom-1. Ti kriteriji so:
(1) ponudba in povpraševanje po razpisanih frekvencah,
(2) razvitost trga, na katerega se nanašajo razpisane frekvence,
(3) višina tovrstnih plačil v drugih državah EU,
(4) v nobenem primeru pa ta znesek ne sme biti tako visok, da bi oviral razvoj inovativnih storitev in konkurence na trgu.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.