Portal PLUS: dodatno o frekvencah za testiranje novih tehnologij

Ponedeljek, 03.12.2018

Agencija odgovarja uredniku Portala PLUS Dejanu Steinbuchu.

 

Skladno z določbami ZMed vas prosimo za sledeči odgovor: Družba Telekom Slovenije d.d. je dne 23.03.2018 na AKOS naslovila vlogo za pridobitev 100 MHz radijskih frekvenc v frekvenčnem pasu 3400 MHz - 3800 MHz za preizkušanje novih tehnologij 5G v okviru Evropskih razvojnih projektov za obdobje do 31.03.2021. Zanima pa nas, zakaj AKOS družbi Telekom ni izdal odločbe za tri leta, ampak samo za tri mesece?

Agencija je, potem ko je preverila obstoječe projekte v vlogi Telekoma Slovenije, ugotovila, da Telekom Slovenije ne sodeluje na nobenem od evropskih projektov, ki bi bil še aktiven.

Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15, 40/2017) ZEKom-1 se odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc, namenjenih za potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov radijske opreme, izda agencija za omejeno območje pokrivanja in največ za 90 dni. V primeru preizkušanja novih tehnologij v okviru Evropskih razvojnih projektov lahko agencija izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za namen preizkusa novih tehnologij za določeno časovno obdobje, v skladu s predlaganim projektom, ki ne sme biti daljše od treh let.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.