Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2013

Četrtek, 13.06.2013

Objavljamo četrtletno poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za prvo četrtletje 2013, iz katerega je med drugim razvidno, da je delež IP telefonije na trgu fiksne telefonije dosegel 54,3%, posledično se nadaljuje trend upadanja deleža klasične telefonije. Konec opazovanega četrtletja je opaziti rahel padec penetracije aktivnih uporabnikov mobilne telefonije na prebivalstvo za 0,1% točko na 109,0%.

 

Najvišji tržni delež poslanih SMS in MMS sporočil ima družba Si.mobil d.d., kljub temu da se je njen tržni delež poslanih MMS sporočil v opazovanem četrtletju zmanjšal.

 

Penetraciji fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta glede na gospodinjstvo in glede na prebivalstvo naraščata. Tržni delež alternativnih operaterjev fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta po številu priključkov raste. Največ priključkov širokopasovnega dostopa do interneta ima še vedno xDSL tehnologija, vendar število teh priključkov upada, medtem ko je opazen trend naraščanja priključkov dostopa do interneta prek kabelskega modema in optičnih priključkov.

 

Trend rasti deleža priključkov IP televizije se nadaljuje tudi v leto 2013, saj je konec prvega četrtletja delež priključkov IP televizije dosegel 44,8%.  Še vedno je sicer največ priključkov kabelske televizije. V prvem četrtletju 2013 se zvišalo število priključkov po vseh paketnih ponudbah.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.