POP TV: 5G omrežja

Sreda, 03.07.2019

Agencija odgovarja novinarju POP TV Marku Gregorcu.

 

Pripravljam prispevek o vzpsotavljanju omrežja 5g. Zanima me, kako napreduje vzpostavljanje tega omrežja v Sloveniji in kakšni so načrti, kako hitro bi se lahko omrežje po državi širilo. Predvideno je, da bo Akos frekvence za omrežje podeljeval že v prihodnjem letu, kakšno je zanimanje med operaterji?

Agencija bo frekvence podelila na javnem razpisu z večfrekvenčo javno dražbo skladno s Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom. Sledila bo tudi usmeritvam pristojnega ministrstva št. 381-3/2019/57 z dne 1. 4. 2019, sklepu Vlade Republike Slovenije št. 38100-5/2019/3 z dne 28. 3. 2019 v zvezi z Načrtom uporabe frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Republiki Sloveniji ter akcijskemu načrtu “5G za Evropo“ (COM(2016) 588), ki je bil sprejet 14. 9. 2016 .

Javni razpis naj bi agencija objavila predvidoma do konca letošnjega leta, do 30. 6. 2020 pa naj bi z izdajo odločb podelila frekvence. Pred objavo javnega razpisa bo agencija pripravila osnutek razpisne dokumentacije t.i. informativni memorandum, ki ga bo posredovala v javno obravnavo. Skladno z usmeritvami resornega ministrstva je pogoj za začetek javnega razpisa z javno dražbo "Strategija upravljanja z radijskim spektrom", ki jo pripravlja agencija, Vlada RS pa mora nanjo podati soglasje.

Frekvence bo agencija podelila storitveno nevtralno, bo pa v skladu s 5G akcijskim načrtom predvidela tudi nekatere zahteve za izgradnjo 5G omrežja, med njimi predvidoma tudi obveznosti določene pokritosti prebivalstva v določenih časovnih rokih. Agencija pričakuje, da bodo na dražbi sodelovali vsi infrastrukturni operaterji v Sloveniji, to so Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.