Pojasnilo v zvezi z izdano odločbo družbi HoT mobil

Četrtek, 24.05.2018

Zaradi različnih interpretacij v javnosti glede odločbe, ki jo je agencija pred dnevi izdala družbi HoT mobil d.o.o, želi agencija pojasniti, da je 17. maja 2018 skladno z veljavnimi uredbami EU izdala odločbo omenjeni družbi na podlagi njene vloge. HoT mobil je podal vlogo za zaračunavanje pribitka, agencija pa jo je odobrila in izdala odločbo za obdobje 12 mesecev.

Agencija poudarja, da z odločbo ni omejila količine SMS, klicev in podatkov, temveč je odobrila zaračunavanje pribitka za navedene storitve nad porabo določene količine. HoT mobil bo tako lahko uporabnikom posameznih tarif nad določeno porabo SMS, klicev in podatkov zaračunaval pribitek največ v višini, ki je določen v odločbi.  To pomeni, da HoT mobil ni zmanjšal količine vključenih storitev, ki veljajo v gostovanju v EU, ampak bo uporabnikom nad količino, ki je na razpolago brezplačno v EU in do porabe celotnih vključenih količin (v Slovenij), zaračunal pribitek. Uporabniki imajo tako še naprej v gostovanju v EU na razpolago enako količino SMS ter klicev kot v Sloveniji, s to razliko, da jim bo nad določeno količino zaračunan pribitek, domača maloprodajna cena pa bo zaračunana po porabi vseh vključenih količin.

HoT mobil  pa teh pribitkov ne sme prišteti morebitnim pribitkom, ki bi jih lahko uporabniku zaračunaval v primeru ugotovljene zlorabe ali nepravilne uporabe storitev  v gostovanju, t. j. če je uporabnik v obdobju 4 mesecev več kot 50% časa v EU in v tem času opravi več kot 50% storitev v EU.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.