Pojasnilo agencije o tolmačenju 163. in 164. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, ki urejata hrambo podatkov

Petek, 10.05.2013

Na agenciji smo zaznali napačno tolmačenje 163. in 164. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) v zvezi s hrambo podatkov. Nekateri operaterji namreč enačijo podatke, ki jih morajo v skladu s 163. in 164. členom ZEKom-1 hraniti za zagotavljanje nacionalne varnosti in ustavne ureditve ter varnostnih, političnih in gospodarskih interesov države, s tistimi podatki, ki jih agencija zbira na četrtletni in letni osnovi preko elektronskih vprašalnikov ter z dodatnimi vprašalniki, ki jih potrebuje za izvrševanje svojih pristojnosti po 201. členu ZEKom-1 in namene po 4. členu Splošnega akta o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij. Zbiranje podatkov za namene izvrševanja pristojnosti agencije in hramba podatkov v skladu s 163. in 164. členom ZEKom-1 imata popolnoma drugačen namen in se ju ne da enačiti.

Agencija od operaterjev nikoli ne zahteva podatkov, ki jih ti hranijo v skladu s 163. in 164. členom ZEKom-1, saj za zahteve za dostop do teh podatkov nima pravne podlage. Za izvrševanje svojih pristojnosti agencija ne zbira podatkov, ki se vežejo na posameznega uporabnika, temveč le agregirane podatke, ki jih operaterji anonimizirajo in jih takšne posredujejo agenciji na podlagi njene pisne zahteve. Za te podatke zakon ne zahteva, da se uničijo.

V skladu s prvim odstavkom 201. člena ZEKom-1 morajo vse fizične in pravne osebe, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja oz. izvajajo elektronske komunikacijske storitve, dati agenciji na podlagi njene pisne zahteve na voljo vse podatke in informacije, s katerimi razpolagajo, vključno z listinami in finančnimi podatki, ki jih agencija potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti po tem zakonu. Zato jih morajo operaterji hraniti v takšni obliki, da ne razkrivajo zasebnosti uporabnikov. Uporaba podatkov, ki se hranijo za namene 163. in 164. člena ZEKom-1, je prepovedana za namene, ki jih zahteva predmetni zakon po 201. členu. Zato morajo operaterji podatke, ki jih zahteva agencija, pridobiti iz drugih virov (kot npr. računovodskih evidenc, drugačnega sistema zbiranja podatkov ali kako drugače). 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.