Podeljevanje frekvenc za storitve elektronskih komunikacij

Ponedeljek, 20.04.2015

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve bo skladno s sklepi Posveta o uporabi radijskih frekvenc za mobilne komunikacije z dne 2. 4. 2015, ki sta ga v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije organizirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS  in agencija, ter s svojim Programom dela in finančnim načrtom za leto 2015 pričela s snovanjem procesa podelitve frekvenc za frekvenčni pas 700 MHz in druge pasove (npr. 1400 MHz, 2300 MHz, 3500 MHz, 3700 MHz). Ob tem želi  intenzivirati sodelovanje z deležniki ter vzpodbuditi kvalitetno razpravo o podeljevanju novih radiofrekvenčnih pasov v luči dosega ciljev digitalne agende, uporabe javnih mobilnih omrežij za storitve državnega pomena ter razvoja NGA omrežij ob upoštevanju prihajajočih novih tehnologij, zato poziva zainteresirano javnost k sodelovanju. Agencija je operaterjem že posredovala dopis z okvirnimi vprašanji in jih zaprosila za pisne odgovore, obenem pa je operaterje povabila na naslednji posvet, ki je predviden 26. maja 2015.

 

Agencija se prav tako kot ostale države EU in CEPT zaveda potreb po spektru za ostale tehnologije, npr. radiodifuzijo in PMSE, ter potrebe po širokopasovnih PPDR omrežjih ter želi z operaterji predvideti možne scenarije ter v največji možni meri, njihove poglede vključiti v strokovne podlage, na osnovi katerih bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izdelalo strateške usmeritve. Skladno z letnim planom bo agencija vse  aktivnosti navezala na sklepne listine Svetovne radiokomunikacijske konference WRC'15, ki se bo končala konec novembra 2015. Projekt se bo z javnim razpisom in najverjetneje javno dražbo nadaljeval v letu 2016.

 

Potem ko bo prejela strateške usmeritve ministrstva, bo agencija pripravila in objavila tudi osnutek razpise dokumentacije (informativnega memoranduma) ter v skladu z 204. členom ZEKom-1  povabila javnost, da ga komentira oziroma ji posreduje svoja mnenja. Nato bo predvidoma sledila objava javnega razpisa in najverjetneje tudi javna dražba.

 

Agencija se je odločila za izvedbo javnega razpisa in najverjetneje nove dražbe frekvenc zaradi trendov, ki kažejo, da se bo rast mobilnega interneta v Sloveniji močno povečala, kar posledično pomeni potrebo po dodatnem frekvenčnem spektru za zagotavljanje javnih mobilnih storitev. Z dodelitvijo razpoložljivih frekvenc želi mobilnim operaterjem dovolj zgodaj zagotoviti predvidljivo investicijsko okolje, končnim uporabnikom pa dostop do čim večje pasovne širine ob sprejemljivih stroških. Obenem je to pomemben  prispevek k uporabi brezžičnih tehnologij za stroškovno učinkovito izpolnitev zahtev iz Digitalne Agende, po kateri naj bi bil do leta 2020 vsem gospodinjstvom, tudi tistim na podeželju, omogočen hitri internet s prenosno hitrostjo vsaj 30 Mbit/s.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.