Podaljšanje roka za oddajo ponudb na javni razpis za podelitev pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije

Petek, 22.12.2017

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 75/17 z dne 22. 12. 2017 objavila Sklep o spremembi Sklepa o uvedbi javnega razpisa za podelitev pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije preko prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela), ki ni rezervirano za prostodostopne programe. Z navedenim sklepom, ki je bil sprejet na obrazložen predlog RTV Slovenija, operaterja multipleksa C, je agencija rok za oddajo ponudb podaljšala do 26. 1. 2018, datum javnega odpiranja pa spremenila na 29. 1. 2018.

 

Agencija je v razglasnem delu Uradnega lista RS št. 64/17 z dne 17. 11. 2017 objavila sklep Sklep o uvedbi javnega razpisa za podelitev pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije preko prizemnega digitalnega radiodifuznega omrežja (ali njegovega dela), ki ni rezervirano za prostodostopne programe. Dne 18. 12. 2017 je agencija od operaterja multipleksa C, javnega zavoda RTV Slovenija, ki je napovedal vzpostavitev storitve plačljive televizije in je upravičen izdajati pisma o nameri v skladu z razpisno dokumentacijo, prejela obrazložen predlog za podaljšanje roka za predložitev ponudb do 26. 1. 2017. V predlogu je operater izpostavil pomen podaljšanja roka za zagotovitev primerne ponudbe programov za storitev plačljive televizije. Agencija se je odločila, da predlogu za podaljšanje roka ugodi v celoti.

 

Zainteresirane ponudnike še naprej vabimo, da predložijo ponudbe. Nov rok za oddajo ponudb je 26. 1. 2018 do 12. ure.

 

 

 

 Agencija je pripravila obrazce v Wordu, ki so v pomoč potencialnim ponudnikom pri pripravi ponudb. Obrazci so sicer že zajeti v razpisni dokumentaciji.
 

 Agencija v skladu s točko 3.1 razpisne dokumentacije na tem mestu sproti objavlja odgovore na zahteve za dodatna obvestila ali pojasnila.   

 

 

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.