Odločba 71033-1/2015/7

Torek, 24.03.2015

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije po pooblaščeni uradni osebi Miranu Vozliču po uradni dolžnosti na podlagi drugega odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških (Ur. I. RS, št. 29/11—URB8, 21/13, 111/13, 74/14 — odl. US in 92/14 — odl. US) v postopku o prekršku zoper fizično osebo zaradi prekrška po 4. točki 233. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. I. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B in 54/14 —odi. US.).

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.