Odločba 06101-1413/2014/4

Petek, 20.02.2015

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je z odločbo št. 06101-1413/2014-4 z dne 18. 2. 2015 družbi Tušmobil d.o.o. naložila, da mora  ves internetni promet, ki ga uporabniki mobilnega omrežja prenesejo pri uporabi različnih internetnih storitev, aplikacij ali pri dostopu do različnih vsebin, vključno z dostopom do Tušmobilovega portala Tuškabina, dosegljivega na povezavi wap.tuskabina.si ter prenosom vsebin s tega portala, obravnavati enakovredno tako, da ves internetni promet v celoti in neodvisno od vrste storitve, aplikacije ali vsebine, v zvezi s katero je prišlo do internetnega prometa, upošteva v okviru zakupljene količine internetnega prometa naročniškega ali predplačniškega paketa elektronskih komunikacijskih storitev. Tušmobil d.o.o. mora agenciji tudi poslati opis sprejetih ukrepov v zvezi z izpolnitvijo teh obveznosti, vključno z načinom obveščanja svojih uporabnikov o spremembi načina obračunavanja internetnega prometa.

Dodatno pojasnilo, objavljeno 27.1.2017

Družba Tušmobil d.o.o. se je zoper odločbo Agencije za komunikacijska omrežja in storitve (agencije) pritožila in na sodišče vložila zahtevo za sodno varstvo. Sodišče je o zadevi dne 5.7.2016 odločilo, da se tožbi ugodi in se odločba vrne v ponovni postopek istemu organu. Agencija je o zadevi ponovno odločila ter dne 14.11.2016 izdala popravljeno odločbo št. 06101-1413/2014/12.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.