Odgovori na pripombe k predlogu Splošnega akta o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture

Torek, 06.02.2018

Agencija objavlja pripombe zainteresirane javnosti, ki jih je prejela v javni obravnavi predloga Splošnega akta o preglednosti v zvezi z načrtovanimi gradbenimi deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture. Predlog splošnega akta je agencija objavila na svojih spletnih straneh 20. 12. 2017 ter obenem pozvala zainteresirano javnost, naj nanj poda svoje pripombe oziroma morebitne predloge in mnenja do 19. 1. 2018. V roku je agencija prejela pripombe in mnenja naslednjih družb:

  • A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana,
  • ELES d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
  • T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d. o. o., Verovškova ulica 64A, 1000 Ljubljana,
  • TELEKOM SLOVENIJE, d. d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana in
  • TELEMACH, širokopasovne komunikacije, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.

Agencija je 24. 1. 2018 objavila prejete pripombe zainteresirane javnosti, vključno s prilogami k pripombam, ki niso vsebovale poslovnih skrivnosti. V spodaj objavljenem dokumentu agencija odgovarja na prejeta mnenja in pripombe zainteresirane javnosti. Poleg tega objavlja še besedilo splošnega akta z vključenimi popravki in dopolnitvami.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.