Odgovor na pridobljena mnenja in pripombe v zvezi z javnim posvetom o Splošnem aktu o spremembah splošnega akta

Sreda, 09.12.2009

Agencija za pošto in elektronske komunikacije na podlagi 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) spremlja maloprodajne cene v okviru univerzalne storitve. V letu 2004 je Agencija na podlagi tega člena sprejela Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve. Ta splošni akt predvideva poleg spremljanja maloprodajnih cen tudi raziskavo, ki naj jo Agencija opravi vsako leto.


Glede na to, da Agencija spremlja drobnoprodajne cene in v skladu s sprejetimi varčevalnimi ukrepi, se spremeni člen, ki predvideva raziskavo tako, da se raziskavo izvede v primerih, kadar bi to prispevalo k razjasnitvi višine in rasti cen, vendar pa vsaj vsaki dve leti.

Agencija je skladno s 95. členom ZEKom pozvala zainteresirano javnost k podaji pripomb na spremembe splošnega akta. Objavljamo prispele pripombe in odgovore nanje.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.