Oddaja javnega naročila "Opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za zaposlene v Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije"

Petek, 06.01.2017

Zainteresirano javnost obveščamo, da smo javno naročilo "Opravljanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za zaposlene v Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, ŠT. 43/11 – ZVZD -1) ter varstva pred požarom v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, ŠT. 3/07 – Uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) ter drugimi predpisi, ki urejajo področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom" izmed sedmih prejetih ponudb oddali najugodnejšemu ponudniku VPD-PV varnostni in požarni inženiring d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.