Radio1: ponovno o statusu programa posebnega pomena

Ponedeljek, 06.05.2019

Agencija odgovarja uredniku radijske mreže Radio1 Andreju Vodušku.

 

Kako ima program Alpski val (izdajatelja Radio Kobarid d.o.o.) lahko status lokalnega radijskega programa posebnega pomena, če Zakon o Medijih v 7. alineji prvega odstavka 78. člena določa, da za status posebnega pomena lokalnih radijskih in televizijskih programov lahko zaprosi izdajatelj, pri katerem imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom vsaj trije delavci, iz ponudbe za javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za oddajno točko Podbrdo izdajatelja Radio Kobarid d.o.o. (v nadaljevanju ponudba) pa je razvidno, da ima izdajatelj zgolj enega zaposlenega? (četrti odstavek istega 5čena pa določa, da Agencija lahko v primeru, če lokalni radijski ali televizijski program ne izpolnjuje več predpisanih pogojev status z odločbo odvzame in o tem obvesti pristojno ministrstvo.

Kako imata programa Alpski val (izdajatelja Radio Kobarid d.o.o.) in Radio Odmev (izdajatelja Radio Cerkno d.o.o.) lahko status regionalne mreže posebnega pomena, če zakon v 7. alineji prvega odstavka 78. člena določa, da za status posebnega pomena regionalnih radijskih in televizijskih programov lahko zaprosi izdajatelj, pri katerem ima sk!enjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom vsaj šest delavcev? Iz ponudbe pa je razvidno, da ima Radio Cerkno d.o.o. samo tri zaposlene, Radio Kobarid d.o.o. pa enega zaposlenega.


Preverjanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev oz. imetništvo statusa lokalnega programa posebnega pomena ni predmet postopka javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo za lokalne radijske postaje, ki ga navajate v vprašanju
(https://www.akos-rs.si/javni-razpis-za-dodelitev-radijskih-frekvenc-za-analogno-zvokovno-radiodifuzijo-za-lokalne-radijske-programe). Tekom postopka javnega razpisa se je v skladu z razpisno dokumentacijo preverjalo samo, ali ponudnik za program, s katerim kandidira, lokalni status ima.

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za posamezni status se preverja v drugem postopku, to je v inšpekcijskem nadzornem postopku. Pri tem je treba izpostaviti, da se izpolnjevanje pogoja glede zaposlenih preverja v določeni časovni točki (na določen dan), pri določenih javnih institucijah, ki te podatke (poleg izdajatelja) imajo, pri čemer je lahko stanje glede zaposlenih izven te časovne točke preverjanja tudi drugačno. To seveda velja tudi za vse ostale pogoje za status.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.