Nova storitev mednarodnega železniškega potniškega prometa

Evropska komisija je dne 11. avgusta 2014 izdala Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 869/2014 o novih storitvah železniškega potniškega prometa. Uredba podrobneje ureja izvajanje 10. in 11. člena  Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja, ki urejata pravico dostopa do železniške infrastrukture in omejevanje te pravice.

Prosilec (prevoznik iz katerekoli države članice EU), ki namerava izvajati novo storitev mednarodnega železniškega potniškega prometa, je dolžan obvestiti vse pristojne regulatorne organe na planirani trasi o tej nameri, preden upravljavca infrastrukture zaprosi za dodelitev infrastrukturnih zmogljivosti. Regulatorni organ prejeto obvestilo, brez poslovno zaupnih podatkov, objavi na svoji spletni strani.

V zvezi s predvideno novo storitvijo mednarodnega železniškega potniškega prometa, lahko pooblaščeni subjekti od regulatornega organa zahtevajo preskus:

  • ali je glavni namen nove storitve prevoz potnikov med postajami, ki se nahajajo v različnih državah članicah;
  • ali je ekonomsko ravnovesje pogodbe za opravljanje javne službe železniškega prevoza potnikov ogroženo zaradi nove storitev mednarodnega železniškega potniškega prometa.


Postopki in metodologija za preskus glavnega namena nove storitve mednarodnega železniškega potniškega prometa in za preskus ekonomskega ravnovesja so opisani v priloženem dokumentu.

 

Obrazci:

 

Obrazec obvestila o novi storitvi mednarodnega železniškega potniškega prometa

 

Obrazec zahteve za preskus glavnega namena

 

Obrazec zahteva za preskus ekonomskega ravnovesja

 

Već informacij:

 

Izvedbena uredba Evropske komisije (EU) 869/2014 z dne 11. 8. 2014 o novih storitvah železniškega potniškega prometa

 

Direktiva 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 11. 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.