Spremenjen način vročanja upravnih zadev in izvajanja ustnih obravnav

Z uveljavitvijo novele Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (Covid-19), ki velja od 1.5.2020 dalje, agencija spreminja način vročanja upravnih zadev (8a. člen ZZUSUDJZ) in izvajanja ustnih obravnav (7. člen ZZUSUDJZ).  

Spričo ugodnejše javnozdravstvene situacije, kot je bila ob uveljavitvi ZZUSUDJZ,  je tako od 1.5.2020 dalje dovoljeno vročanje upravnih aktov (pozivov, odločb, sklepov…) tudi v ne-nujnih zadevah.

Dokumenti v ne-nujnih zadevah se bodo do prenehanja nevarnosti širjenja virusne okužbe COVID19 vročali z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v »običajen« elektronski predal. Naslovniku v tem primeru ne bo treba podpisovati vročilnic, povratnic ali drugih dokumentov o vročitvi. Vročitev bo veljala za opravljeno šesti delovni dan (v primeru vročanja v Republiki Sloveniji) oziroma dvajseti delovni dan (v primeru vročanja v tujino), šteto od dneva odpreme, ki bo označena na pisanju. Agencija bo zato na vsak dokument, ki bo vročen na zgoraj opisan način, napisala naslednje podatke: kdaj je bila odprema opravljena, kdaj oziroma kateri dan se bo dokument štel za vročenega in kaj je z morebitnim roki, ki tečejo od vročitve.  

Naslovnik, ki je prejel upravno pisanje v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal, neposredno po seznanitvi s pisanjem ni dolžan storiti ničesar. Procesni roki oziroma roki za izpolnitev obveznosti v ne-nujnih zadevah namreč glede na določbo 6. člena ZZUSUDJZ v času trajanja ukrepov ne tečejo. Navedeno velja do objave sklepa Vlade Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije, da so prenehali razlogi za trajanje začasnih ukrepov oziroma najkasneje do 1. 7. 2020, ko začasni ukrepi po navedenem zakonu prenehajo veljati.

Z novelo je bil omiljen tudi varnostni ukrep prepovedi izvajanja ustnih obravnav v ne-nujnih upravnih in drugih javnopravnih zadevah. Od 1.5.2020 dalje je tako omogočeno izvajanje ustnih obravnav in drugih procesnih dejanj, pri katerih prihaja do stika med uradno osebo, stranko ali drugim udeležencem, vendar le pod pogojem, da bo mogoče zagotoviti, da se okužba ne bo širila. O tem, ali bo v konkretni zadevi izvedena ustna obravnava, bo agencija stranke obvestila v vabilu nas ustno obravnavo oziroma z ustreznim obvestilom.  

Dodatna pojasnila glede novele lahko najdete tudi na spletni strani MJU.
 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava