Agencija gostila dve bilateralni srečanji

V prvi polovici oktobra je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) gostila dve bilateralni srečanji. Prvo z višjimi predstavniki hrvaške agencije za regulatorne mrežne industrije (HAKOM), drugo s predstavniki srbske regulatorne agencije za elektronske komunikacije in poštne storitve (RATEL). Namen srečanj je bila izmenjava mnenj, izkušenj, pogledov in dobrih praks glede različnih aktualnih tematik, kar je v fleksibilnem delovnem okolju regulatorjev izjemnega pomena.  

Na sestanku s HAKOM so prisotni razpravljali o veleprodajnih trgih elektronskih komunikacij, meritvah kakovosti storitev, varnosti omrežij, pravicah in sporih končnih uporabnikov, motnjah v radijskem frekvenčnem spektru, ureditvi in praktični izvedbi souporabe infrastrukture, ugotavljanju neto stroška, nepravičnega finančnega bremena in kompenzacije pri poštnih storitvah in o dostopu do dodatnih storitev ter zagotovitvi ustreznih informacij na železniškem sektorju.

Na sestanku z RATEL na operativni ravni so bile glavne teme povezane z radijskim frekvenčnim spektrom, univerzalno storitvijo, storitvami z dodano vrednostjo (VAS), javno govorno storitvijo in prenosom govora preko interneta, medmrežnim povezovanjem v novejših omrežjih, prenosljivostjo številk, elementih oštevilčenja in z mapiranjem širokopasovne infrastrukture in možnostmi ustreznega prikaza slednjih javnosti.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava