ZNR: prijava zoper radijsko mrežo Radio 1

Agencija odgovarja uredništvu Neodvisne tiskovne agencije - ZNR.

Pred več dvema letoma je g. Stane Cencelj podal na AKOS prijavo zaradi neizvajanja unikatnih matičnih programov na komercialni radijski mreži Radio 1.Zanima nas v kateri fazi se nahaja omenjena prijava oz. postopek AKOSa?  Prav tako nas zanima do kakšnih ugotovitev je prišel AKOS v predmetni obravnavi in ali je postopek že zaključen oz. kdaj se predvideva, da bo zaključen? Zanima nas ali se s postopki v zgoraj navedeni predmetni zadevi namerno zavlačuje v pričakovanju, da se bo v vmesnem času spremenil Zakon o medijih, ki bo povezane programe v komercialne radijske mreže odvezal obveze po predvajanju unikatnih matičnih programov po 83. členu ZMed?

Glede zadevne prijave agencija sporoča, da so postopki v zaključni fazi in bodo predvidoma zaključeni v začetku oktobra. Pojasnila glede zahtevnosti in velike obsežnosti postopkov na podlagi vaše prijave vam je agencija že posredovala oziroma je nanje odgovorila na podlagi novinarskih vprašanj, ki so objavljena na spletni strani agencije, in k temu nima ničesar dodati (glej www.akos-rs.si/medijsko-sredisce/novinarska-vprasanja-in-odgovori/novica/znr-nadzor-izdajateljev-radijskih-programov in www.akos-rs.si/medijsko-sredisce/novinarska-vprasanja-in-odgovori/novica/zdruzenje-neodvisnih-radiev-nadzor-nad-radijsko-mrezo-radio1). Ugotovitve iz postopkov bodo objavljene na spletni strani agencije.

Zanima nas ali AKOS podpira predlog "lokalnih programskih oken", ki so predvidena v predlogu aktualne Novele ZMed-E?

Agencija ne komentira predloga ZMed-E, priprava sprememb zakona je v domeni zakonodajalca oziroma resornega ministrstva. Je pa agencija v okviru javnega posvetovanja na predlog novele podala pripombe.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava