Dnevnik: zagotavljanje pravice javnosti do spremljanja pomembnejših dogodkov

Agencija odgovarja novinarju Dnevnika Borutu Mehletu.

34. člen Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS), ki določa Pravico javnosti do spremljanja pomembnejših dogodkov pravi: "Izdajatelj televizijskega programa ne sme na podlagi pridobljenih izključnih pravic prenašati posameznega dogodka, ki je pomemben za javnost v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije, ali podpisnici mednarodne pogodbe, ki zavezuje Republiko Slovenijo, na način, zaradi katerega bi bilo pomembnemu delu gledalcev na tem območju onemogočeno spremljanje tega dogodka na neplačljivem televizijskem programu"

Ker imamo te čase v Sloveniji položaj, da lastnik pravic za nogometne tekme reprezentance, to je pa v primeru  Športklub,  nima dogovora z omrežjem Telekoma in zato prenosi ne dosegajo pokritosti 75 odstotkov trga, me zanima, kaj  bi se zgodilo v primeru, če bo na sporedu dogodek, ki je na vladnem seznamu dogodkov posebnega pomena za javnost?  Če prav razumem, je v tem primeru lastnik pravic prisiljen ponuditi program tudi ostalim, pri čemer mi pa ni jasno, pod kakšnimi pogoji oziroma kdo bi te pogoje (predvsem ceno) določil, če se pa obe strani glede cene nista mogli dogovoriti prej? Ali obstaja protokol, po katerem je predvideno, kako se v tem primeru sklene dogovor, kajti v primeru, da dogovora ne bi bilo, se lahko lastnik pravic kršenju zakona izogne zgolj tako, da dogodka sploh ne predvaja in da ga torej ne vidi nihče?

Agencija bo v primeru prijave kršitve 34. člena ali v primeru lastne zaznave kršitve omenjenega člena uvedla postopek inšpekcijskega nadzora in v primeru ugotovljene kršitve ukrepala v skladu z njenimi pristojnosti po veljavni zakonodaji. Agencija do sedaj še ni vodila postopka nadzora po tem členu, dejansko stanje pa se ugotovi šele v samem postopku, zato agencija ne more vnaprej napovedati ukrepanja v primeru ugotovljene kršitve.

Agencija meni, da tudi če nekdo že ima avtorske pravice za prenos dogodka s seznama pomembnejših dogodkov, to nujno še ne pomeni, da bo tudi neposredni prenašalec tega dogodka. Splošna praksa na področju zakupa avtorskih pravic za velike športne dogodke v svetu je, da zelo pogosto pravice za prenos celotnega dogodka zakupi kakšno večje (globalno) podjetje, ki potem te pravice prodaja naprej po segmentih (državah, posameznih tekmah in podobno). Zaradi tega je morebitne kršitve 34. člena ZAvMS in vse relevantne okoliščine potrebno ugotavljati v času samega prenosa dogodka, saj pridobitev pravic prenosa dogodka z omenjenega seznama sama po sebi še ne predstavlja okoliščine, na podlagi katere bi imela agencija dolžnost in pravico ukrepati. V takšnem primeru namreč še ni znano, kdo, na kakšen način in v kakšnih okoliščinah bo posamezen dogodek prenašal.

Ker Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah ne ureja vprašanj glede avtorskih pravic med imetniki in potencialnimi prenašalci dogodkov, ki jih navajate, tudi niso predvideni nobeni postopki za tovrstne primere.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava