Javno posvetovanje o spremembah splošnega akta

Torek, 20.10.2009

Agencija za pošto in elektronske komunikacije na podlagi 14. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom) spremlja drobnoprodajne cene v okviru univerzalne storitve. V letu 2004 je Agencija na podlagi tega člena sprejela Splošni akt o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve. Ta splošni akt predvideva poleg spremljanja drobnoprodajnih cen tudi raziskavo, ki naj jo Agencija opravi vsako leto.

Glede na to, da Agencija spremlja drobnoprodajne cene in v skladu s sprejetimi varčevalnimi ukrepi, se spremeni člen, ki predvideva raziskavo tako, da se raziskavo izvede v primerih, kadar bi to prispevalo k razjasnitvi višine in rasti cen, vendar pa vsaj vsaki dve leti.

Agencija skladno s 95. členom ZEKom vabi zainteresirano javnost k predložitvi pripomb, predlogov in dopolnitev k predlogu Splošnega akta o spremembah splošnega akta o načinu upoštevanja meril glede nudenja cenovnih opcij in za določitev paketov za potrošnike z nizkimi dohodki oziroma s posebnimi potrebami v okviru zagotavljanja univerzalne storitve. Za dodatne informacije lahko kontaktirate go. Katjo Mohar Bastar, katja.mohar@apek.si ali po telefonu 01/ 583 63 44.

 

Pisne pripombe, predloge in dopolnitve pričakujemo do 21.11.2009 na naslov Agencije, Stegne 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info.box@apek.si. Številka zadeve: 38243-8/2009.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.