Javni razpis za določitev izvajalca univerzalne storitve

Petek, 26.06.2009

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) je dne 26.6.2009 objavila javni razpis za določitev izvajalca univerzalne storitve, ki se je začel s sklepom o uvedbi javnega razpisa za določitev izvajalca univerzalne storitve, št. 4302-5/2009/2 z dne 17.6.2009 (Ur. l. RS, št. 48/2009). Na naslov Agencije so do izteka roka za oddajo ponudb prispele štiri ponudbe dveh ponudnikov za storitvi iz nabora univerzalne storitve, in sicer zagotavljanje in dostop do univerzalnega imenika (v nadaljevanju: imenik) ter zagotavljanje in dostop do univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih (imeniška služba). Za storitvi priključitev na javno telefonsko omrežje in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji (v nadaljevanju: priključitev in dostop) ter zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic (v nadaljevanju: telefonske govorilnice) ni prejela nobene ponudbe.

Na podlagi prispelih ponudb za storitvi imenika in imeniške službe, ki so vključevale tudi  ponudbo za izvajanje vseh tistih ukrepov za končne uporabnike-invalide v zvezi z naborom teh storitev, ki sodijo v univerzalno storitev, je Agencija ugotovila, da le ponudbi družbe TELEDAT d.o.o., Cigaletova 15, Ljubljana, v celoti ustrezata zahtevam zakona in razpisne dokumentacije. Na tej podlagi je Agencija navedeno družbo z odločbo za dobo pet let določila za izvajalca citiranih storitev iz nabora univerzalne storitve, tako da se te zagotavljajo na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

V primeru, če se na javni razpis za izvajalca univerzalnih storitev ne prijavi nihče, mora Agencija v skladu z zakonom z odločbo določiti za izvajalca univerzalne storitve tistega operaterja, ki ima na področju javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji pomembno tržno moč oziroma, če tega ni, pa tistega, ki ima na tem področju največje število naročnikov. Ker na javni razpis za storitve priključitve in dostopa, telefonskih govorilnic ter izvajanja vseh tistih ukrepov za končne uporabnike-invalide v zvezi z naborom teh storitev, ki sodijo v univerzalno storitev, ni prispela nobena ponudba, javni razpis ni uspel. Agencija je zato na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZEKom za izvajalca navedenih storitev določila tistega operaterja, ki ima največ naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji. Iz uradnih evidenc Agencije namreč izhaja, da v tem trenutku ne obstaja operater, ki bi mu bila izdana odločba na podlagi 22. člena ZEKom, s katero bi bil slednji določen za operaterja s pomembno tržno močjo na področju javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji. Na podlagi opravljene analize je Agencija nadalje ugotovila, da ima največ naročnikov javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji družba Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana. Iz tega razloga je navedeno družbo z odločbo za dobo pet let v skladu s prvim odstavkom 13. člena ZEKom določila za izvajalca citiranih storitev iz nabora univerzalne storitve, tako da se te zagotavljajo na celotnem ozemlju Republike Slovenije.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.