Javni razpis za določitev izvajalca univerzalne storitve, z oznako: 4302-5/2009/6

Petek, 26.06.2009

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi 13. člena (zagotavljanje univerzalne storitve) in 40. člena (sklep o uvedbi javnega razpisa) Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07-UPB1 in 102/07-ZDRad; v nadaljevanju: ZEKom) objavlja javni razpis za določitev izvajalca univerzalne storitve. V skladu s Sklepom o uvedbi javnega razpisa za določitev izvajalca univerzalne storitve sprejetega na podlagi 40. člena ZEKom, ki je bil objavljen v Razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 48/2009 z dne 26. 6. 2009, objavlja Agencija sledečo razpisno dokumentacijo:

Rok za oddajo ponudb je 15. 9. 2009 do 12.00 ure.

Obvestilo
Agencija obvešča ponudnike na javni razpis, da se, izhajajoč iz drugega odstavka 2. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/2007-UPB3 in 126/2007-ZUT-G) za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki jih vodi Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS, ne zaračunava upravne takse.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.