Javni poziv za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti o dodelitvi štirimestne številke skrajšanega izbiranja

Ponedeljek, 18.06.2012

Zainteresirano javnost obveščamo, da smo prejeli vlogo za dodelitev štirimestne številke skrajšanega izbiranja, zato nameravamo izdati odločbo o dodelitvi takšne številke. Ker gre za redek številski vir in bi interes za navedene proste številke lahko presegel njihovo razpoložljivost, zaradi česar ne bi bila mogoča njihova učinkovita uporaba, objavljamo javni poziv za pridobitev mnenj zainteresirane javnosti, ki bi želela pridobiti takšne številke pod enakimi pogoji.

Številke skrajšanega izbiranja 19P(Q(R)), kjer je P = (5, 7, 9), Q = (0,…,9), R = (0,…,9) ter P = (8), Q = (7), R = (0,…,9) so namenjene dostopu do posebnih storitev/služb javnega pomena, ki jih na področju celotne države opravljajo operaterji ter druge fizične ali pravne osebe (kot npr.: storitve medicinsko/socialne pomoči, pomoč na cesti, pomoč invalidom/tujcem, informacije/pomoč o javnem prometu in transportu, javljanje okvar v zvezi z javno koristnimi službami, točna ura, vremenska poročila …) in so lahko štiri ali petmestne.

Ugotoviti želimo število interesentov za pridobitev odločbe o dodelitvi štirimestne številke skrajšanega izbiranja pod enakimi pogoji, zato pozivamo zainteresirano javnost, da poda svoje morebitne vloge ter predloge o višini plačila za uporabo dodeljenih predpon v primeru javnega razpisa. Če bomo na podlagi odziva ugotovili, da je mogoče štirimestne številke skrajšanega izbiranja dodeliti vsem interesentom na podlagi splošnega upravnega postopka ob izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov, bomo izdali odločbe o dodelitvi številk, ki so predmet te objave. Če pa ugotovimo, da razpoložljive štirimestne številke skrajšanega izbiranja ne bodo dostopne vsem interesentom, bomo morali pred izdajo odločb o dodelitvi razpoložljivih štirimestnih številk skrajšanega izbiranja izvesti javni razpis za dodelitev teh številk.

Rok za podajo mnenj in predlogov interesentov za pridobitev teh številk je 30. julij 2012 (45 dni od objave tega poziva v Uradnem listu RS št. 45/2012, z dne 15. 6. 2012). Predloge pošljite na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije, Stegne 7, 1000 Ljubljana.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.