Javni posvet o možnostih razvoja plačljive digitalne prizemne televizije

Četrtek, 12.01.2017

Zainteresirano javnost, predvsem izdajatelje televizijskih programov, operaterje radiodifuznih omrežij in telekomunikacijske operaterje, ki v svojih paketih ponujajo tudi televizijske programe, vabimo k sodelovanju v javnem posvetovanju o možnostih razvoja plačljive digitalne prizemne televizije.

V Sloveniji so za digitalno prizemno televizijo trenutno izdane odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za dve omrežji s pokrivanjem celotnega ozemlja Republike Slovenije (Multipleks A in Multipleks C) ter 5 lokalnih omrežij (območje Litije, območje Murske Sobote, območje med Ravnami na Koroškem in Celjem, območje med Koprom in Sečovljami in območje med Ilirsko Bistrico in Sežano), na katerih izdajatelji razširjajo svoje prostodostopne TV programe.

Vsa omrežja uporabljajo oddajno tehnologijo DVB-T in kodek H.264 (MPEG-4), ki je bil izbran že ob začetku prehoda na digitalno TV oddajanje. Pričakuje se, da bodo naslednja omrežja (predvsem zaradi večjih geografskih območij oz. alotmentov), uporabljala oddajno tehnologijo DVB-T2, ki omogoča večje prenosne kapacitete in je tudi bolj odporna na vpliv motenj. Prav tako nekatere države že razmišljajo o uvedbi oz. uvajajo naprednejši in učinkovitejši kodek H.265 (HEVC).

V vseh sosednjih državah in tudi drugod po Evropi je plačljiva televizija na digitalni prizemni platformi v polnem razmahu. V luči nakazujočega se trenda izstopov TV programov iz prostodostopne digitalne prizemne televizije in prostih kapacitet komercialnega omrežja Multipleks C, je agencija pripravila vprašanja v zvezi z možnostmi razvoja plačljive digitalne prizemne televizije.

Vprašanja, na katera pričakujemo vaše odgovore:

  • ali vidite potrebo po plačljivi televiziji na digitalni prizemni platformi;
  • ali vidite potrebo po novih omrežjih s pokrivanjem celotnega ozemlja RS;
  • kje vidite prednosti ali omejitve (tehnične, pravno-regulativne, poslovne) plačljive televizije na digitalni prizemni platformi v primerjavi z drugimi distribucijskimi platformami;
  • kakšen je vaš interes oziroma pod kakšnimi pogoji ste pripravljeni začeti razširjanje vsebin prek prizemne digitalne prizemne televizijske platforme – bodisi plačljive ali prosto dostopne;
  • kakšna naj bi bila ponudba programov in cena paketa(-ov) na plačljivi digitalni prizemni televizijski platformi, da bi bila zanimiva za gledalce;
  • kakšen način uvajanja novih tehnologij DVB-T2 in H.265 predlagate,
  • kako ocenjujete razvojne možnosti digitalne prizemne televizije;
  • kateri ukrepi bi lahko prispevali h krepitvi položaja digitalne prizemne televizije v Sloveniji.


Vljudno vas vabimo k sodelovanju. Vaši odgovori bodo pripomogli k analizi možnosti razvoja plačljive digitalne prizemne televizije v Sloveniji. Dobrodošla so tudi vsa dodatna razmišljanja izven okvirov navedenih vprašanj in vsa gradiva, za katera menite, da bi nam pri oblikovanju analize utegnila biti v pomoč.

Odgovore in morebitna dodatna gradiva pošljite na elektronski naslov info.box@akos-rs.si z oznako »Javni posvet o možnostih razvoja plačljive digitalne prizemne televizije«.

Rok za pošiljanje odgovorov in drugih gradiv se izteče 3. marca 2017.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.