Poziv k predložitvi mnenj k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4c)

Agencija vabi zainteresirano javnost, da najkasneje do dne 22. 10. 2021 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvi splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4c).

Dopolnitve pošljite na elektronski naslov agencije: info.box@akos-rs.si, pri tem se sklicujete na št. zadeve: 0073-6/2021.


Besedilni del splošnega akta je sestavljen iz podatkov o frekvenčnih pasovih in listinah, ki se spreminjajo v prilogah splošnega akta.

Pri uporabi radijskih frekvenc so upoštevane spremembe zaradi uveljavljanja novih radiokomunikacijskih storitev in sprememb pri navedbah standardov. Ostale spremembe se nanašajo na uskladitev terminologije v skladu s sklepom 2007/344/EC (v Evropski uniji usklajeni nazivi - EFIS za aplikacije pri uporabi radijskih frekvenc):

 • frekvenčni pas 47 - 68 MHz se preuredi v pasove 47 - 50 MHz, 50 - 52 MHz (50 - 50,5 MHz ima radioamaterska storitev status primarne rabe, v pasu od 50,2 - 52 MHz pa sekundarne rabe, pri čemer ne smejo povzročati motenj merilnikom profila vetra) in 52 - 68 MHz;
 • v frekvenčnem pasu 117,975 – 137 MHz se v pasu 121,450 - 121,500 MHz doda možnost rabe osebnih javljalnikov kraja nuje PLB v zrakoplovnih in pomorskih komunikacijah;
 • v frekvenčni pas 156,8375 – 161,9625 MHz se preuredi v pasove 156,8375 - 157,1875 MHz, 157,1875 - 157,3375 MHz, 157,3375 - 161,7875 MHz, 161,7875 - 161,9375 MHz in 161,9375 - 161,9625 MHz. S tem se dodeljuje spekter pomorski mobilni satelitski storitvi (Zemlja-vesolje in vesolje-Zemlja), v frekvenčnih pasovih 156,0125-157,4375 MHz in 160,6125-162,0375 MHz, ki bo omogočil novo satelitsko komponento sistema za izmenjavo podatkov VHF (VDES);
 • v frekvenčnem pasu 235 – 267 MHz se v pasu 242,950 - 243,055 MHz doda možnost rabe osebnih javljalnikov kraja nuje PLB v zrakoplovnih in pomorskih komunikacijah
 • v frekvenčnem pasu 399,90 – 400,0500 MHz, se omejuje največji e.i.r.p. emisij zemeljskih postaj v mobilni satelitski storitvah na 5 dBW, za pas 400,02 - 400,05 MHz omejitev ne velja za povezave do telekomand v mobilni satelitski storitvi;
 • v frekvenčnem pasu 400,15 – 406,1 MHz, se v pasu od 401 - 403 MHz največji e.i.r.p. emisije vsake zemeljske postaje v meteorološko-satelitski službi in satelitski službi za raziskovanje Zemlje omejuje na 22 dBW ter pričakuje aktivno zaščito sistemov ki delujejo v mobilni satelitski storitvi v frekvenčnem pasu 406 - 406,1 MHz;
 • frekvenčni pas 870 - 880 MHz se, za potrebe aplikacije RMR (Railway Mobile Radio), uskladi (harmonizira) uporaba parnega radiofrekvenčnega pasu od 874,4 do 880,0 MHz, sklep ECC/DEC/(20)02 z dne 20. 11. 2020;
 • frekvenčni pas 915 - 925 MHz se, za potrebe aplikacije RMR (Railway Mobile Radio), uskladi (harmonizira) uporaba parnega radiofrekvenčnega pasu od 919,4 do 925,0 MHz, sklep ECC/DEC/(20)02 z dne 10. 11. 2020;
 • v frekvenčnem pasu 960 - 1 164 MHz se zahteva uporabo radijske opreme, ki je skladna s harmoniziranim evropskim standardom – ETSI EN 303 363;
 • frekvenčni pas 1 613,8 - 1 626,5 MHz se preuredi v pasova 1 613,8  – 1 621,35 MHz in 1 621,35 – 1 626,5 MHz;
 • frekvenčni pas 1900 - 1980 MHz se, za potrebe aplikacije RMR (Railway Mobile Radio), uskladi (harmonizira) uporaba neparnega radiofrekvenčnega pasu od 1900 do 1910 MHz, sklep ECC/DEC/(20)02 z dne 20. 11. 2020;
 • v frekvenčnem pasu 2 700 - 3 100 MHz se zahteva uporabo radijske opreme, ki je skladna s harmoniziranim evropskim standardom – ETSI EN 303 364;
 • frekvenčni pas 5 850 – 5 925 MHz se, za potrebe varnostne aplikacije inteligentnih prometnih sistemov, uskladi (harmonizira) glede razpoložljivosti in učinkovite uporabe frekvenčnega pasu 5 875–5 935 MHz, sklep (EU) 2020/1426 z dne 7. 10. 2020;
 • v frekvenčnem pasu 7 750 – 7 900 MHz se uporaba meteoroloških satelitskih storitev izvaja na podlagi splošne odobritve;
 • v frekvenčnem pasu 8 025 – 8 175 MHz se uporaba fiksnih satelitskih storitev izvaja na podlagi splošne odobritve;
 • v frekvenčnem pasu 10,70 – 13,65 GHz se uporaba satelitskih storitev izvaja na podlagi splošne odobritve;
 • v frekvenčnem pasu 14 – 14,47 GHz  se uporaba fiksnih satelitskih storitev izvaja na podlagi splošne odobritve;
 • v frekvenčnem pasu 17,30 – 20,20 GHz se uporaba fiksnih satelitskih storitev izvaja na podlagi splošne odobritve;
 • v frekvenčnem pasu 21,20 – 22 GHz se uporaba satelitskih storitev izvaja na podlagi splošne odobritve;
 • v frekvenčnem pasu 23,60 – 24 GHz se uporaba satelitskih storitev izvaja na podlagi splošne odobritve;
 • frekvenčni pas 24,45 – 24,65 GHz se formira iz frekvenčnih pasov 24,45 - 24,50 GHz in 24,50 - 24,65 GHz;
 • v frekvenčnem pasu 27,50 – 30 GHz se uporaba satelitskih storitev izvaja na podlagi splošne odobritve;
 • v frekvenčnem pasu 31 – 31,30 GHz se v fiksnih zvezah omogoči uporaba HAPS;
 • v frekvenčnem pasu 38 – 39,50 GHz se uporaba fiksnih satelitskih storitev izvaja na podlagi splošne odobritve;
 • v frekvenčnem pasu 51,40 – 52,6 GHz se uporaba frekvenčnega pasu 51,4–52,4 GHz s strani fiksne satelitske storitve (Zemlja-vesolje) omeji na geostacionarna satelitska omrežja. Zemeljske postaje so omejene na prehodne zemeljske postaje z najmanj anteno premer 2,4 metra;
 • v frekvenčnem pasu 57 – 59 GHz se uporaba satelitskih storitev izvaja na podlagi splošne odobritve;
 • v frekvenčnem pasu 61 – 71 GHz se uporaba satelitskih storitev izvaja na podlagi splošne odobritve.

V tabeli A2 Dodatna tabela (naprave kratkega dosega) se spremeni:

 • v frekvenčnem pasu 430 MHz – 440 MHz se doda oprema razreda 1: pridobivanje medicinskih podatkov ULP-WMCE;
 • v frekvenčnem pasu 5 945 – 6 425 MHz, se doda uskladitev pasu v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2021/1067 z dne 17. 6. 2021 o harmonizirani uporabi radiofrekvenčnega spektra v frekvenčnem pasu 5945–6425 MHz za izvedbo brezžičnih dostopovnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN);
 • frekvenčni pas 63 - 64  GHz se črta.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava