Obvestilo o nadaljnjem postopku sprejema Splošnega akta o spremembah in dopolnitvi splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4c)

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je dne 22. 7. 2021 na svoji spletni strani in portalu Evropske unije TRIS pod št. 2021/485/SI (več na pozavezavi) objavila predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvi splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (NURF-4c).

V skladu s pozivom do vključno dne 22. 10. 2021 agencija ni prejela nobene pripombe ali predloga zainteresirane javnosti.

Agencija je zato na podlagi 1. in 2. točke četrtega odstavka 27. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 odl. US, 81/15 in 40/17 in 30/19 – odl.US) pristopila k pridobivanju potrebnih soglasij s strani pristojnih državnih organov.

Po pridobitvi soglasij bo agencija splošni akt (NURF-4c) objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava