Agencija objavlja pripombe zainteresirane javnosti k osnutku Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja pripombe zainteresirane javnosti, ki jih je prejela v javni obravnavi predloga Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc. Predlog je agencija 8. novembra 2022 objavila na svoji spletni strani in povabila zainteresirano javnost, da do vključno 8. decembra 2022 posreduje pripombe, predloge ali dopolnitve. Do roka je agencija prejela pripombe, predloge ali dopolnitve javnega zavoda RTV Slovenija – OE oddajniki in zveze, družb RADIO PRO 1 d.o.o., Radio ognjišče d.o.o., RGL - Radio glas Ljubljana d.o.o. ter Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij pri GZS – SOEK.

Agencija bo odgovore na prejete pripombe pripravila in objavila naknadno.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava