Agencija objavlja odgovore na prejete pripombe k predlogu Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije objavlja odgovore na pripombe zainteresirane javnosti, prejete v postopku javnega posvetovanja k predlogu Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc, ki je bil objavljen 8. novembra 2022 na spletni strani agencije. Do roka je agencija prejela mnenja in pripombe javnega zavoda RTV Slovenija – OE oddajniki in zveze, družb RADIO PRO 1 d.o.o., Radio ognjišče d.o.o., RGL - Radio glas Ljubljana d.o.o. ter Sekcije operaterjev elektronskih komunikacij pri GZS – SOEK, ki jih je objavila na spletni strani 14. decembra 2022. Odgovori agencije na prejete pripombe so v priponki.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava