Predlog Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o prenosljivosti številk

Torek, 02.10.2018

Agencija vabi zainteresirano javnost, da do vključno 2. 11. 2018 posreduje svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k predlogu Splošnega akta o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o prenosljivosti številk.

Vse pripombe, predloge ali dopolnitve pošljite na naslov agencije (Stegne 7, 1000 Ljubljana) ali na elektronski naslov (info.box@akos-rs.si). Pri tem se obvezno sklicujte na opravilno številko 0073 -16/2018.

V skladu z določbo iz osmega odstavka 131. člena  Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012, 110/2013, 40/2014-ZIN-B, 54/2014 - Odl.US, 81/2015 in 40/2017) agencija s splošnim aktom podrobneje uredi način izvedbe prenosljivosti številk ter tudi tehnične in druge zahteve za izpolnjevanje določb tega člena.

Agencija je prejela pobudi za presojo utemeljenosti nadaljnje uporabe 7. člena Splošnega akta o prenosljivosti številk, ki operaterje  v izvornih omrežjih obvezuje, da kličočim uporabnikom ob klicu na preneseno številko posredujejo opozorilo, da kličejo v drugo omrežje, ki sta objavljeni na naslednji povezavi.


Agencija je za potrebe analize predmetnega področja posredovala vprašalnike domačim operaterjem in nacionalnim regulatorjem v EU. Pridobila je tudi mnenje Sveta za elektronske komunikacije RS, kot organa, ki svetuje pri varstvu interesov potrošnikov na področju elektronskih komunikacij. Na podlagi pridobljenih podatkov iz nacionalnega in mednarodnega vprašalnika in mnenja SEK je agencija pripravila predlog spremembe Splošnega akta o prenosljivosti številk, ki ga objavlja z namenom pridobitve mnenj zainteresirane javnosti. V predlogu se kratko sporočilo "Kličete v drugo omrežje" predvaja le v primeru, ko je cena klica za klic v drugo omrežje drugačna od cene klica v izvornem omrežju in je vklop sporočila (tako kot do sedaj) predhodno zahteval uporabnik.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.