Izrek odločbe na upoštevnem trgu 4 »Veleprodajni visokokakovostni dostop na fiksni lokaciji«

Torek, 08.10.2019

Agencija objavlja izrek odločbe, s katero je v skladu s 101. členom ZEKom-1 na upoštevnem trgu 4 »Veleprodajni visokokakovostni dostop na fiksni lokaciji« za operaterja s pomembno tržno močjo določila družbo Telekom Slovenije d. d. ter ji ob upoštevanju načela sorazmernosti naložila regulativne obveznosti, s katerimi bo zagotovila razvoj učinkovite konkurence na predmetnem trgu.


Veleprodajni visokokakovostni dostop obsega medoperaterske storitve, ki omogočajo iskalcem dostopa ponujanje visokokakovostnih širokopasovnih storitev na maloprodajnem trgu ter povezovanje baznih postaj. Navedene storitve zagotavljajo stalno pritočno in odtočno hitrost, visoko razpoložljivost in dogovorjene tehnične parametre povezave ter njihovo merjenje, kratke čase za odpravo napak ter finančna povračila v primeru neizpolnjevanja dogovorov o kakovosti storitev.


Pri regulaciji trga 4 je omogočen dostop do celotnega bakrenega in optičnega omrežja družbe Telekom Slovenije, ki omogoča zagotavljanje visokokakovostnih storitev (in ne več samo do poslovnega omrežja družbe), in sicer v obliki tradicionalnih in sodobnih (ethernet) zakupljenih vodov ter v obliki visokokakovostnega bitnega toka na širokopasovnih priključkih za množični trg. Pri tem mora družba Telekom Slovenije oblikovati in uveljaviti stroškovno naravnane cene reguliranih visokokakovostnih storitev na podlagi stroškovne metodologije dolgoročnih prirastnih stroškov s pribitkom za splošne stroške (LRIC+).


Agencija želi ob tem poudariti, da je v okviru definicije trga zakupljenim vodom s tradicionalnimi in sodobnimi tehnologijami dodala tudi storitev visokokakovostnega bitnega toka na omrežjih, namenjenih množičnemu trgu. Pri tem je upoštevala Priporočilo Evropske komisije o upoštevnih trgih proizvodov in storitev ter Pojasnila k Priporočilu. Na ta način bo drugim operaterjem omogočeno ponujanje večjega nabora storitev na maloprodajnem trgu po konkurenčnih cenah in s tem tudi učinkovitejša udeležba na javnih razpisih. Tako regulatorni ukrepi na trgu 4 skupaj z ukrepi na trgih 3a in 3b tvorijo celoto za dostop do širokopasovnih omrežij in storitev. Upoštevni trgi 3a, 3b in 4 so namreč med seboj povezani in se v veliki meri izvajajo na isti infrastrukturi, zaradi česar je pomembna usklajenost naloženih obveznosti na vseh treh upoštevnih trgih.


Agencija pričakuje, da se bo z regulativnimi ukrepi na predmetnem trgu omogočilo večjo konkurenco med operaterji pri ponujanju maloprodajnih širokopasovnih storitev poslovnim uporabnikom z večjimi zahtevami glede kakovosti, kar bo imelo za posledico dostopnejše cene tudi za poslovne končne uporabnike ter bolj kakovostne in bolj inovativne storitve. Ponudniki visokokakovostnih storitev bodo pri tem pridobili reguliran dostop do večjega števila končnih uporabnikov, kot do sedaj, kar jim bo ob stroškovno naravnanih cenah omogočilo večjo konkurenčnost pri ponujanju visokokakovostnih storitev tako v urbanem kot tudi v ruralnem okolju.


Poleg tega je dostopnost visokokakovostnih storitev nujen pogoj za nadaljnji obstoj konkurence pri prehodu na peto generacijo mobilnih storitev (s tem pa tudi prihodnji razvoj interneta stvari), ki zaradi visokih zahtev glede hitrosti, zanesljivosti in zakasnitev potrebuje zanesljive in učinkovite rešitve za povezovanje baznih postaj.


Z regulacijo predmetnega trga agencija zasleduje cilje Digitalne agende za Evropo ter Načrta razvoja NGA omrežij, ob hkratnem izboljšanju pogojev dostopa do storitev visoke kakovosti s strani zahtevnejših poslovnih uporabnikov. Tako želi vzpostaviti ustrezno, v prihodnost usmerjeno regulativno okolje, ki je spodbudno za konkurenco ter je prilagojeno potrebam trga in razvoju gospodarstva in s tem želi prispevati k boljši razvitosti slovenskega trga elektronskih komunikacij in celotne družbe.

 

 

 


 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.