Imenovanje izvajalcev storitev iz nabora univerzalne storitve

Petek, 05.12.2014

Agencija obvešča zainteresirano javnost, da je imenovala izvajalce storitev iz nabora univerzalne storitve. Hkrati objavlja izreke teh odločb.

Izvajalec univerzalne storitve zagotavljanja in dostopa do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih (univerzalna imeniška služba) je družba TSmedia d.o.o., medtem ko je izvajalec univerzalne storitve priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji ter zagotavljanja vzpostavljanja in sprejemanja nacionalnih in mednarodnih klicev družba Telekom Slovenije d.d. Ta družba je tudi izvajalec univerzalne storitve zagotavljanja javnih telefonskih govorilnic ali drugih dostopovnih točk za javno govorno telefonijo.

Vse tri odločbe veljajo za celotno ozemlje Republike Slovenije za obdobje petih let, z izjemo odločbe za določitev izvajalca univerzalne storitve priključitve na javno komunikacijsko omrežje in dostopa do javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji ter zagotavljanja vzpostavljanja in sprejemanja nacionalnih in mednarodnih klicev, ki velja za obdobje dveh let.

Agencija je odločbe izdala po opravljeni analizi stanja glede posameznih storitev iz nabora univerzalne storitve, postopku javnega posvetovanja in zaključenem postopku javnega razpisa.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.