GURS z decembrom prehaja na nov koordinatni sistem

Ponedeljek, 19.11.2018

Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) bo prihodnji mesec izvedla transformacijo koordinat v novi državni koordinatni sistem (iz D48/GK v D96/TM) za vse zbirke prostorskih podatkov iz svoje pristojnosti, med katerimi je tudi Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI). Elaborati sprememb z vsemi pripadajočimi podatki se trenutno izdelujejo samo v starem koordinatnem sistemu (D48/GK), v katerem bo oddaja mogoča le še do konca novembra. Od 3. 12. 2018 dalje bo GURS sprejemal elaborate sprememb za objekte GJI in vpis omrežnih priključnih točk (OPT) v ZK GJI samo še v novem koordinatnem sistemu (D96/TM).

 

Zaradi prehoda na nov koordinatni sistem je GURS na povezavi objavil tudi nova izmenjevalna formata in sicer: Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborat sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture (verzija: Format_sifrant_6.02) in Izmenjevalni format za posredovanje podatkov o dostopnosti do širokopasovnega omrežja v Sloveniji (verzija: Format_sifrant_OPT_3.2), ki bosta veljavna od 3. 12. 2018. Posledično se bo spremenil tudi obrazec OBR.ZKGJI_2 (Izjava pooblaščenega inženirja s področja geodezije), kjer je v obrazcu dodana še vrstica o koordinatnem sistemu elaborata.

 

GURS v okviru projekta Transformacija v novi koordinatni sistem organizira tudi brezplačno izobraževanje z naslovom: ''Transformacija v novi koordinatni sistem – prostorski podatki z novimi koordinatami?'', ki bo v petek, 7. 12. 2018, ob 9:00 uri, v prostorih Inženirske zbornice Slovenije na Jarški cesti 10b v Ljubljani. Deležniki se lahko prijavijo preko spletnega obrazca, zaradi omejenega števila udeležencev pa je predhodna prijava obvezna.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.