Forum

Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
17.10.2013 14:34
Diskusija o pravilih dražbe
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
23.10.2013 18:22
Zdi se, da je prišlo pri določitvi pravil dražbe v 800 MHz frekvenčnem spektru do strateškega razhajanja glede doseganja ciljev dodelitve tega frekvenčnega spektra, saj bo v primeru, da ne bo povpraševanja po rezerviranem spektru le ta dodan k spektru s posebnimi obveznostmi. Obveznosti glede pokrivanja, ki so izhodiščno določene za posamezno kategorijo se ne morejo spreminjati glede na to ali jih draži operater A ali operater B. Ali po vašem mnenju takšna določitev pravil ni diskriminatorna?
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
23.10.2013 18:24
CCA format dražbe je bil oblikovan s ciljem najti dejansko vrednost kombinacije dobrin, ki se dražijo. Predlagana pravila te dražbe bodo dražiteljem v začetnih krogih časovne dražbe dala zgolj informacijo o presežnem povpraševanju v posamezni kategoriji. Če želijo dražitelji oblikovati ponudbo s kombinacijo frekvenc, katere vrednost bo prilagojena ponudbi in povpraševanju nujno potrebujejo informacijo o agregiranem povpraševanju za vsak lot v posamezni kategoriji na koncu vsakega kroga dražbe. V kolikor ta informacija ne bo na razpolago je zelo verjetno, da bo določen del spektra ostal nepodeljen in bo prišlo do presenetljivih alokacij. Oba takšna rezultata sta bila videna v dražbah v Veliki Britaniji in na Nizozemskem. Dražba bo sicer dosegla izenačitev ponudbe in povpraševanja toda prišlo bo do prekrivanja v enakih frekvečnih pasovih ali lotu(ih) znotraj posameznih kategorij. V kolikor želi Agencija izvesti nediskriminatorno in uravnoteženo dražbo z učinkovitim izidom naj po vsakem krogu objavi informacijo o agregiranem povpraševanju za vsak lot v posamezni kategoriji.
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
28.10.2013 12:44
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> Zdi se, da je prišlo pri določitvi pravil
> dražbe v 800 MHz frekvenčnem spektru do
> strateškega razhajanja glede doseganja ciljev
> dodelitve tega frekvenčnega spektra, saj bo v
> primeru, da ne bo povpraševanja po rezerviranem
> spektru le ta dodan k spektru s posebnimi
> obveznostmi. Obveznosti glede pokrivanja, ki so
> izhodiščno določene za posamezno kategorijo se
> ne morejo spreminjati glede na to ali jih draži
> operater A ali operater B. Ali po vašem mnenju
> takšna določitev pravil ni diskriminatorna?


Agencija ne vidi potencialne diskriminatornosti v tem primeru, podrobnejši opis in argumentacija, kako bi do nje prišlo, pa pripombi in vprašanju ni podan. Loti s posebnimi obveznostmi pokrivanja so povsem ločena kategorija z enotnimi zahtevami pokrivanja, zagotavljanja storitev in zahtev glede gradnje omrežja, zato zanje ni predvideno (in se ne zdi smiselno) kakršnokoli prilagajanje glede na to, kdo bi bil operater, ki bi te lote dražil. Agencija vsekakor poziva po morebitni dodatni argumentaciji navedb o morebitni diskriminatornosti.
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
28.10.2013 12:45
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> CCA format dražbe je bil oblikovan s ciljem najti
> dejansko vrednost kombinacije dobrin, ki se
> dražijo. Predlagana pravila te dražbe bodo
> dražiteljem v začetnih krogih časovne dražbe
> dala zgolj informacijo o presežnem povpraševanju
> v posamezni kategoriji. Če želijo dražitelji
> oblikovati ponudbo s kombinacijo frekvenc, katere
> vrednost bo prilagojena ponudbi in povpraševanju
> nujno potrebujejo informacijo o agregiranem
> povpraševanju za vsak lot v posamezni kategoriji
> na koncu vsakega kroga dražbe. V kolikor ta
> informacija ne bo na razpolago je zelo verjetno,
> da bo določen del spektra ostal nepodeljen in bo
> prišlo do presenetljivih alokacij. Oba takšna
> rezultata sta bila videna v dražbah v Veliki
> Britaniji in na Nizozemskem. Dražba bo sicer
> dosegla izenačitev ponudbe in povpraševanja toda
> prišlo bo do prekrivanja v enakih frekvečnih
> pasovih ali lotu(ih) znotraj posameznih kategorij.
> V kolikor želi Agencija izvesti nediskriminatorno
> in uravnoteženo dražbo z učinkovitim izidom naj
> po vsakem krogu objavi informacijo o agregiranem
> povpraševanju za vsak lot v posamezni kategoriji.


Agencija poziva za dodatno argumentacijo in utemeljitev predloga, da se bo lahko do njega ustrezno opredelila.
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
04.11.2013 07:10
> Marko Napisano:
Če želijo dražitelji
> > oblikovati ponudbo s kombinacijo frekvenc,
> katere
> > vrednost bo prilagojena ponudbi in
> povpraševanju
> > nujno potrebujejo informacijo o agregiranem
> > povpraševanju za vsak lot v posamezni
> kategoriji
> > na koncu vsakega kroga dražbe.
>
> Agencija poziva za dodatno argumentacijo in
> utemeljitev predloga, da se bo lahko do njega
> ustrezno opredelila.

Spoštovani!

V izogib dvojnemu prevajanju zahtevnega strokovnega besedila bom utelemljitev podal v angleškem jeziku.

To our knowledge no previous CCA has ever proposed rules with so little information about aggregate demand in primary rounds. The standard choice for CCA’s is indeed to have full transparency about aggregate demand in the primary rounds, as done in the Danish 2.6 GHz auction (2010), the Austrian 2.6 GHz auction (2010), the Danish 800 MHz auction (2012), the Irish 800, 900 and 1800 MHz auction (2012), the Dutch multi-band auction (2012), the Swiss multi-band auction (2012) and the UK 800 and 2600 MHz auction (2013).

The recent Austrian 800, 900 and 1800 MHz auction started with no transparency but the auctioneer could change this rule during the auction. In the upcoming Canadian 700 MHz auction, it was originally suggested to have no transparency in the primary rounds but this was later changed to just having no transparency in the final primary round following critique from the bidders in the auction.

The problem that arises from limiting transparency about aggregate demand is that it harms efficiency of the price discovery that is one of the purposes of the primary rounds.1 Bidders may well be able to see whether there is excess demand for categories – by observing which categories increase in price – but this information can be misleading. If the price for a category has risen to a very high level but demand has dropped to zero, a bidder with no insight into aggregate demand will perceive this category to be in high demand given the high prices. Such a bidder will be misled by the high prices because he cannot observe that it is in fact not demanded at all at the high prices.

The problem with lack of transparency into aggregate demand stems from breaking the link between prices and aggregate demand. Bidders are given full information about prices but only an indication about aggregate demand. As mentioned above this harms the efficiency of the important price discovery process without incentivising collusion or strategic bidding. This is highlighted in a number of academic articles:
“In a combinatorial clock auction the round-by-round revelation of information is limited to aggregate measures of competition. Limiting round reports to prices and excess demand for each product gives the bidders the information needed to form expectations about likely prices and to resolve common value uncertainty, yet such reports do not allow the signalling strategies that support tacit collusion. Moreover, the streamlined report simplifies bidder decision-making and keeps the bidders focused on what is most relevant: the relationship between prices and aggregate demand.”1

“Bidders are provided the minimal information needed for price discovery—the prices and the excess demand. Bidders are not distracted by other information that is either extraneous or useful as a means to facilitate collusion.”2

In many other cases, the discussion about transparency is about whether more information than aggregate demand should be given in auction rounds. In these auctions the choice of just revealing aggregate demand is a compromise between price discovery, low competition and bidder asymmetries:

“The majority of countries auctioning 2.6GHz spectrum have opted to restrict transparency. For example, in Norway, Sweden, Finland, Denmark, Netherlands and the United Kingdom (original proposals), regulators all opted for anonymous bidding, only releasing information about aggregate demand on a round-by-round basis. Sweden, Finland and Denmark also decided not to announce the identity of participants in advance of the auction. In these countries, restrictions on information were presumably viewed as a practical way of balancing competing concerns about price discovery, low competition and bidder asymmetries.”3

“We remain of the view that the options to reveal more information than aggregate demand per category of lot (e.g. anonymised bids) would create risks of strategic behaviour, including potential entry deterrence, that are likely to outweigh potential advantages. We are therefore proposing to release to bidders aggregated bid information only.”4

On this background we strongly encourage APEK to inform bidders of aggregate demand after each primary round. This will be a way to compromise between the intentions of efficient price discovery, low competition and bidder asymmetries.

citirani članki:
1. See e.g. P. Cramton, “Spectrum Auction Design”, 15 April 2012.

2 .P. Cramton, “Spectrum Auction Design”, 15 April 2012, page 9.

3. Lawrence M. Ausubel, Peter Cramton, and Paul Milgrom, “The Clock-Proxy Auction: A Practical Combinatorial Auction Design”, Combinatorial Auctions, MIT Press, Chapter 5, 115-138, 2006, page 15.


4 C.f. DotEcon, “Fixed or flexible? A survey of 2.6GHz spectrum awards”, Discussion Paper, June 2010, issue 10/01, page 24/25.

5 Ofcom, “Consultation on assessment of future mobile competition and proposals for the award of 800 MHz and 2.6 GHz spectrum and related issues”, 22 March 2011, section 9.85, page 123.

Tu bi še dodal: vkolikor APEK opravičuje skrivanje agregatnega povpraševanja s pismom UVK, ki je v informativnem memorandumu: zahteve UVK običajni CCA povsem izpolnjuje. Malo verjetno je, da je UVK seznanjen z vsemi detalji CCA in posledicami APEKovih sprememb. Verjetno je tudi UVK na tem forumu: bi lahko objavili mnenje o vseh odstopanjih od običajnih dražb vrste CCA, ki so predvidene v Sloveniji?

LP
Iztok
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
04.11.2013 07:56
APEK predvideva en sam delovni dan med zadnjo začetno ponudbo ter dodatno ponudbo.

Povdaril bi, da se dodatne ponudbe ne morejo pripraviti vnaprej, saj ni znan izid prvega kroga dražbe.
Tako bodo operaterji pod silnim časovnim pritiskom, kar lahko vodi do napačnega draženja in posledično do neželjenega izida dražbe. Tudi na drugih dražbah je bilo na razpolago več časa, ponavadi 3 pplne delovne dni.

APEK prosim za vsaj tri delovne dni, da se lahko pripravi kakovostna dodatna ponudba.

Spotoma bi omenil še omejitev na največ 1000 ponudb v začetnem in dodatnem krogu.
Večina dosedanjih dražb je imela višje število. Ševilo ponudb je omejeno zgolj z zmogljivostjo računalnikov. APEK ima verjentnoi na razpolago enako računalniško kapaciteto, kot je bila na drugih dražbah.
Predlagam, da se omejitev dvigne s 1000 na 3000 ponudb za vsakega operaterje.

LP
Iztok
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
04.11.2013 08:05
APEK načrtuje, da se bo trenutno obajvljena cena dvigala med 1% in 100%, čeprav APEK predvideva dvig med 2 in 20%.

Predlagamo, da se dvig trenutne cene omeji na 1 do 20%. Dvig višji od 20 % lahko pripelje do sitacije, ko je za dva operaterja trenutna cena previsoka in odstopita od draženja: s tem je izkrivljeno odkrivanje cene in ne dobimo kakovosten izid dražbe. APEK tudi prosimo, da čim bolj definira, kdaj in zakaj načrtuje spremembo stopnje dviga objavljenih cen.

Vkolikor je predviden drastičen dvih cen kot mehanizem za pohitritev dražbe, bi APEK opozoril, da lahko to doseže tudi s skrajšanjem trajanja krogov oziroma večjem številu krogov dnevno.
Hkrati lahko že 20% pripelje do pretiranih cen: že 10 krogov pomeni 6.2 kratno povišanje cen.

LP
Iztok
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
05.11.2013 14:08
iztok Napisano:
-------------------------------------------------------
> > Marko Napisano:
> Če želijo dražitelji
> > > oblikovati ponudbo s kombinacijo frekvenc,
> > katere
> > > vrednost bo prilagojena ponudbi in
> > povpraševanju
> > > nujno potrebujejo informacijo o agregiranem
> > > povpraševanju za vsak lot v posamezni
> > kategoriji
> > > na koncu vsakega kroga dražbe.
> >
> > Agencija poziva za dodatno argumentacijo in
> > utemeljitev predloga, da se bo lahko do njega
> > ustrezno opredelila.
>
> Spoštovani!
>
> V izogib dvojnemu prevajanju zahtevnega
> strokovnega besedila bom utelemljitev podal v
> angleškem jeziku.
>
> To our knowledge no previous CCA has ever proposed
> rules with so little information about aggregate
> demand in primary rounds. The standard choice for
> CCA’s is indeed to have full transparency about
> aggregate demand in the primary rounds, as done in
> the Danish 2.6 GHz auction (2010), the Austrian
> 2.6 GHz auction (2010), the Danish 800 MHz auction
> (2012), the Irish 800, 900 and 1800 MHz auction
> (2012), the Dutch multi-band auction (2012), the
> Swiss multi-band auction (2012) and the UK 800 and
> 2600 MHz auction (2013).
>
> The recent Austrian 800, 900 and 1800 MHz auction
> started with no transparency but the auctioneer
> could change this rule during the auction. In the
> upcoming Canadian 700 MHz auction, it was
> originally suggested to have no transparency in
> the primary rounds but this was later changed to
> just having no transparency in the final primary
> round following critique from the bidders in the
> auction.
>
> The problem that arises from limiting transparency
> about aggregate demand is that it harms efficiency
> of the price discovery that is one of the purposes
> of the primary rounds.1 Bidders may well be able
> to see whether there is excess demand for
> categories – by observing which categories
> increase in price – but this information can be
> misleading. If the price for a category has risen
> to a very high level but demand has dropped to
> zero, a bidder with no insight into aggregate
> demand will perceive this category to be in high
> demand given the high prices. Such a bidder will
> be misled by the high prices because he cannot
> observe that it is in fact not demanded at all at
> the high prices.
>
> The problem with lack of transparency into
> aggregate demand stems from breaking the link
> between prices and aggregate demand. Bidders are
> given full information about prices but only an
> indication about aggregate demand. As mentioned
> above this harms the efficiency of the important
> price discovery process without incentivising
> collusion or strategic bidding. This is
> highlighted in a number of academic articles:
> “In a combinatorial clock auction the
> round-by-round revelation of information is
> limited to aggregate measures of competition.
> Limiting round reports to prices and excess demand
> for each product gives the bidders the information
> needed to form expectations about likely prices
> and to resolve common value uncertainty, yet such
> reports do not allow the signalling strategies
> that support tacit collusion. Moreover, the
> streamlined report simplifies bidder
> decision-making and keeps the bidders focused on
> what is most relevant: the relationship between
> prices and aggregate demand.”1
>
> “Bidders are provided the minimal information
> needed for price discovery—the prices and the
> excess demand. Bidders are not distracted by other
> information that is either extraneous or useful as
> a means to facilitate collusion.”2
>
> In many other cases, the discussion about
> transparency is about whether more information
> than aggregate demand should be given in auction
> rounds. In these auctions the choice of just
> revealing aggregate demand is a compromise between
> price discovery, low competition and bidder
> asymmetries:
>
> “The majority of countries auctioning 2.6GHz
> spectrum have opted to restrict transparency. For
> example, in Norway, Sweden, Finland, Denmark,
> Netherlands and the United Kingdom (original
> proposals), regulators all opted for anonymous
> bidding, only releasing information about
> aggregate demand on a round-by-round basis.
> Sweden, Finland and Denmark also decided not to
> announce the identity of participants in advance
> of the auction. In these countries, restrictions
> on information were presumably viewed as a
> practical way of balancing competing concerns
> about price discovery, low competition and bidder
> asymmetries.”3
>
> “We remain of the view that the options to
> reveal more information than aggregate demand per
> category of lot (e.g. anonymised bids) would
> create risks of strategic behaviour, including
> potential entry deterrence, that are likely to
> outweigh potential advantages. We are therefore
> proposing to release to bidders aggregated bid
> information only.”4
>
> On this background we strongly encourage APEK to
> inform bidders of aggregate demand after each
> primary round. This will be a way to compromise
> between the intentions of efficient price
> discovery, low competition and bidder
> asymmetries.
>
> citirani članki:
> 1. See e.g. P. Cramton, “Spectrum Auction
> Design”, 15 April 2012.
>
> 2 .P. Cramton, “Spectrum Auction Design”, 15
> April 2012, page 9.
>
> 3. Lawrence M. Ausubel, Peter Cramton, and Paul
> Milgrom, “The Clock-Proxy Auction: A Practical
> Combinatorial Auction Design”, Combinatorial
> Auctions, MIT Press, Chapter 5, 115-138, 2006,
> page 15.
>
>
> 4 C.f. DotEcon, “Fixed or flexible? A survey of
> 2.6GHz spectrum awards”, Discussion Paper, June
> 2010, issue 10/01, page 24/25.
>
> 5 Ofcom, “Consultation on assessment of future
> mobile competition and proposals for the award of
> 800 MHz and 2.6 GHz spectrum and related
> issues”, 22 March 2011, section 9.85, page 123.
>
> Tu bi še dodal: vkolikor APEK opravičuje
> skrivanje agregatnega povpraševanja s pismom UVK,
> ki je v informativnem memorandumu: zahteve UVK
> običajni CCA povsem izpolnjuje. Malo verjetno je,
> da je UVK seznanjen z vsemi detalji CCA in
> posledicami APEKovih sprememb. Verjetno je tudi
> UVK na tem forumu: bi lahko objavili mnenje o vseh
> odstopanjih od običajnih dražb vrste CCA, ki so
> predvidene v Sloveniji?
>
> LP
> Iztok


Agencija bo preučila zgornje komentarje in utemeljitve.
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
05.11.2013 14:09
iztok Napisano:
-------------------------------------------------------
> APEK predvideva en sam delovni dan med zadnjo
> začetno ponudbo ter dodatno ponudbo.
>
> Povdaril bi, da se dodatne ponudbe ne morejo
> pripraviti vnaprej, saj ni znan izid prvega kroga
> dražbe.
> Tako bodo operaterji pod silnim časovnim
> pritiskom, kar lahko vodi do napačnega draženja
> in posledično do neželjenega izida dražbe. Tudi
> na drugih dražbah je bilo na razpolago več
> časa, ponavadi 3 pplne delovne dni.
>
> APEK prosim za vsaj tri delovne dni, da se lahko
> pripravi kakovostna dodatna ponudba.
>
> Spotoma bi omenil še omejitev na največ 1000
> ponudb v začetnem in dodatnem krogu.
> Večina dosedanjih dražb je imela višje
> število. Ševilo ponudb je omejeno zgolj z
> zmogljivostjo računalnikov. APEK ima verjentnoi
> na razpolago enako računalniško kapaciteto, kot
> je bila na drugih dražbah.
> Predlagam, da se omejitev dvigne s 1000 na 3000
> ponudb za vsakega operaterje.
>
> LP
> Iztok


Agencija bo preučila zgornji predlog.
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
05.11.2013 14:10
iztok Napisano:
-------------------------------------------------------
> APEK načrtuje, da se bo trenutno obajvljena cena
> dvigala med 1% in 100%, čeprav APEK predvideva
> dvig med 2 in 20%.
>
> Predlagamo, da se dvig trenutne cene omeji na 1 do
> 20%. Dvig višji od 20 % lahko pripelje do
> sitacije, ko je za dva operaterja trenutna cena
> previsoka in odstopita od draženja: s tem je
> izkrivljeno odkrivanje cene in ne dobimo
> kakovosten izid dražbe. APEK tudi prosimo, da
> čim bolj definira, kdaj in zakaj načrtuje
> spremembo stopnje dviga objavljenih cen.
>
> Vkolikor je predviden drastičen dvih cen kot
> mehanizem za pohitritev dražbe, bi APEK opozoril,
> da lahko to doseže tudi s skrajšanjem trajanja
> krogov oziroma večjem številu krogov dnevno.
> Hkrati lahko že 20% pripelje do pretiranih cen:
> že 10 krogov pomeni 6.2 kratno povišanje cen.
>
> LP
> Iztok


Agencija bo preučila zgornji predlog.
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
07.11.2013 16:52
Pozdravljeni,

Uporaba elektronskega dražbenega sistema je za izvajalca dražbe in dražitelje popolnoma nov element v postopku za izdajo odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, zato v izogib morebitnemu napačnemu razumevanju in morebitnim nesporazumom predlagamo:
- da Agencija dražiteljem posreduje uporabniški priročnik elektronskega dražbenega sistema za dražitelje (lahko tudi neformalno v angleškem jeziku)
- Izvedbo več krogov poskusne dražbe z namenom spoznavanja orodja za izvedbo dražbe
- Možnost uporabe brezplačnega simulatorja elektronskega dražbenega sistema za namen testiranja strategij.

Prosimo za opredelitev če in kdaj bo Agencija navedeno omogočila.

Hvala.
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
08.11.2013 10:18
Spoštovani!

V razmislek nekaj javnih informacij o avstrijski dražbi.
Na začetku ni bilo razkrite skupne ponudbe, nato so v 39-tem krogu spremenili pravila.

[www.reuters.com]

Mobilkom je celo objavil poročilo, ki razkrije, zakaj je prišlo do visokih cen.
[www.telekomaustria.com]

APEK lepo prosim, da tudi to izkušnjo upošteva pri odločanju o pravilih dražbe.
Tu bi omenil, da so APEKova pravila še hujša kot avstrijska in še bolj usmerjena v podoben izid. (podatki o skupnem povpraševanju, čas med prvim in drugim krogom, dvigovanje cen za 20 do 100% med krogi, netransparaenten postopek določanja izhodiščnih cen ipd).

LP
Iztok
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
08.11.2013 14:26
Lucija Napisano:
-------------------------------------------------------
> Pozdravljeni,
>
> Uporaba elektronskega dražbenega sistema je za
> izvajalca dražbe in dražitelje popolnoma nov
> element v postopku za izdajo odločb o dodelitvi
> radijskih frekvenc, zato v izogib morebitnemu
> napačnemu razumevanju in morebitnim nesporazumom
> predlagamo:
> - da Agencija dražiteljem posreduje uporabniški
> priročnik elektronskega dražbenega sistema za
> dražitelje (lahko tudi neformalno v angleškem
> jeziku)
> - Izvedbo več krogov poskusne dražbe z namenom
> spoznavanja orodja za izvedbo dražbe
> - Možnost uporabe brezplačnega simulatorja
> elektronskega dražbenega sistema za namen
> testiranja strategij.
>
> Prosimo za opredelitev če in kdaj bo Agencija
> navedeno omogočila.
>
> Hvala.

Spoštovani!

Predviden čas med izbiro upravičencev in začetkom dražbe je prekratek, prosim
da se obljubljeno seznanjanje z orodji in šolanje za izvedbo dražbe izvede čim prej.

LP
Iztok
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
15.11.2013 09:01
Lucija Napisano:
-------------------------------------------------------
> Pozdravljeni,
>
> Uporaba elektronskega dražbenega sistema je za
> izvajalca dražbe in dražitelje popolnoma nov
> element v postopku za izdajo odločb o dodelitvi
> radijskih frekvenc, zato v izogib morebitnemu
> napačnemu razumevanju in morebitnim nesporazumom
> predlagamo:
> - da Agencija dražiteljem posreduje uporabniški
> priročnik elektronskega dražbenega sistema za
> dražitelje (lahko tudi neformalno v angleškem
> jeziku)
> - Izvedbo več krogov poskusne dražbe z namenom
> spoznavanja orodja za izvedbo dražbe
> - Možnost uporabe brezplačnega simulatorja
> elektronskega dražbenega sistema za namen
> testiranja strategij.
>
> Prosimo za opredelitev če in kdaj bo Agencija
> navedeno omogočila.
>
> Hvala.


Izvedba poskusne dražbe iz točke 19. Informativnega memoranduma ter navodila za uporabo elektronskega dražbenega sistema (EAS) in usposabljanje v časovnici v prilogi 8. Informativnega memoranduma sta za dražitelje predvidena, kar pomeni, da bosta, skladno s trenutno veljavno časovnico izvedena po izdaji sklepov o izbiri dražiteljev in pred začetkom javne dražbe. Agencija bo predhodno ustrezno obvestila o bolj natančnih datumih zgoraj navedenih aktivnosti. Skladno s poglavjem 6.1.3., točkama 18. in 19. Informativnega memoranduma, bodo dražiteljem na voljo tudi navodila za uporabo elektronskega dražbenega sistema (EAS) in usposabljanje, prav tako pa tudi sodelovanje v poskusni dražbi (mock auction). Slednje seveda šele po izdaji sklepov o izbiri dražiteljev, vendar pravočasno za pripravo na sodelovanje na dražbi.
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
15.11.2013 09:02
iztok Napisano:
-------------------------------------------------------
> Spoštovani!
>
> V razmislek nekaj javnih informacij o avstrijski
> dražbi.
> Na začetku ni bilo razkrite skupne ponudbe, nato
> so v 39-tem krogu spremenili pravila.
>
> [www.reuters.com]
> ia-telecoms-auction-idUSBRE99O0NY20131025
>
> Mobilkom je celo objavil poročilo, ki razkrije,
> zakaj je prišlo do visokih cen.
> [www.telekomaustria.com]
> _austrian_spectrum_Presentation.pdf
>
> APEK lepo prosim, da tudi to izkušnjo upošteva
> pri odločanju o pravilih dražbe.
> Tu bi omenil, da so APEKova pravila še hujša kot
> avstrijska in še bolj usmerjena v podoben izid.
> (podatki o skupnem povpraševanju, čas med prvim
> in drugim krogom, dvigovanje cen za 20 do 100% med
> krogi, netransparaenten postopek določanja
> izhodiščnih cen ipd).
>
> LP
> Iztok


Agencija se zahvaljuje za posredovane informacije in jih bo dodatno preučila.
Re: Diskusija o pravilih dražbe / Discussion on auction rules
15.11.2013 09:06
iztok Napisano:
-------------------------------------------------------
> Lucija Napisano:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Pozdravljeni,
> >
> > Uporaba elektronskega dražbenega sistema je za
> > izvajalca dražbe in dražitelje popolnoma nov
> > element v postopku za izdajo odločb o
> dodelitvi
> > radijskih frekvenc, zato v izogib morebitnemu
> > napačnemu razumevanju in morebitnim
> nesporazumom
> > predlagamo:
> > - da Agencija dražiteljem posreduje
> uporabniški
> > priročnik elektronskega dražbenega sistema za
> > dražitelje (lahko tudi neformalno v angleškem
> > jeziku)
> > - Izvedbo več krogov poskusne dražbe z
> namenom
> > spoznavanja orodja za izvedbo dražbe
> > - Možnost uporabe brezplačnega simulatorja
> > elektronskega dražbenega sistema za namen
> > testiranja strategij.
> >
> > Prosimo za opredelitev če in kdaj bo Agencija
> > navedeno omogočila.
> >
> > Hvala.
>
> Spoštovani!
>
> Predviden čas med izbiro upravičencev in
> začetkom dražbe je prekratek, prosim
> da se obljubljeno seznanjanje z orodji in šolanje
> za izvedbo dražbe izvede čim prej.
>
> LP
> Iztok


Agencija bo zgoraj navedeno seznanjanje z orodji lahko zagotovila po izdaji sklepa o izbiri dražiteljev.
Žal nimate dovoljenja za objavljanje/komentiranje na tem forumu.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.