Forum

Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja / Discussion on special coverage obligations
17.10.2013 14:34
Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja
17.10.2013 22:12
Ah, v vsem navdusenju ob novem forumu spregledal, da je tu mesto za vprasanje.

Zeljno pricakujemo sezanm naselij. Kdaj ga lahko pricakujemo? Kako je nastal?

LP
Iztok
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja
18.10.2013 09:36
Agencija intenzivno pripravlja seznam naselij, ki bo objavljen takoj, ko bo ustrezno pripravljen. Metodologija bo opisana skupaj z objavljenim seznamom.
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja / Discussion on special coverage obligations
18.10.2013 15:42
Točka 4.6.1. in 6.1.4. navajata, da mora dražitelj pred začetkom dražbe nakazati depozit za izhodiščno ponudbo - kateri znesek bo moral nakazati dražitelj kategorije A2 (blok s posebnimi obveznostmi), če nebi obstajal interes za nakup lotov v kategoriji A3 oziroma bi obstajal interes zgolj za en lot v tej kategoriji?
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja / Discussion on special coverage obligations
18.10.2013 15:43
Glede na določilo točke 5.1.1., da se bo rezerviran del spektra dodal delu spektra s posebnimi obveznostmi glede pokrivanja. Ali se bodo točke upravičenja štele glede na izhodiščno ponudbo ali gled na povečan obseg spektra, ki ga ta operater lahko kupi?
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja / Discussion on special coverage obligations
23.10.2013 18:23
Obveznosti glede pokrivanja naj bi pomembno vplivale na doseganje ciljev Digitalne agende za Evropo. Glede na objavljene obveznosti pokrivanja ni jasno na kakšen način bo Slovenija dosegla cilje glede širokopasovnega pokrivanja v letu 2020?
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja
28.10.2013 12:47
iztok Napisano:
-------------------------------------------------------
> Ah, v vsem navdusenju ob novem forumu spregledal,
> da je tu mesto za vprasanje.
>
> Zeljno pricakujemo sezanm naselij. Kdaj ga lahko
> pricakujemo? Kako je nastal?
>
> LP
> Iztok


Agencija je 25.10.2013 objavila osnutek informativnega memoranduma, ki vsebuje tudi prilogo 6 s seznamom naselij: [www.apek.si]
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja / Discussion on special coverage obligations
28.10.2013 12:48
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> Točka 4.6.1. in 6.1.4. navajata, da mora
> dražitelj pred začetkom dražbe nakazati depozit
> za izhodiščno ponudbo - kateri znesek bo moral
> nakazati dražitelj kategorije A2 (blok s
> posebnimi obveznostmi), če nebi obstajal interes
> za nakup lotov v kategoriji A3 oziroma bi obstajal
> interes zgolj za en lot v tej kategoriji?


Točka 4.6.1. v drugem odstavku definira, da mora depozit za izhodiščno ponudbo znašati vsaj toliko, kolikor znaša seštevek izklicnih cen vseh lotov, ki so v takšno izhodiščno ponudbo dražitelja vključeni.
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja / Discussion on special coverage obligations
28.10.2013 12:49
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> Glede na določilo točke 5.1.1., da se bo
> rezerviran del spektra dodal delu spektra s
> posebnimi obveznostmi glede pokrivanja. Ali se
> bodo točke upravičenja štele glede na
> izhodiščno ponudbo ali gled na povečan obseg
> spektra, ki ga ta operater lahko kupi?


Glej točko 39., 40 in 41. poglavja 6.2.1. Agencija bo v postopku zbiranja pripomb in komentarjev vse zbrala, jih preučila in podala odgovore, zato prosi, da zainteresirana javnost poda utemeljene predloge.
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja / Discussion on special coverage obligations
28.10.2013 12:51
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> Obveznosti glede pokrivanja naj bi pomembno
> vplivale na doseganje ciljev Digitalne agende za
> Evropo. Glede na objavljene obveznosti pokrivanja
> ni jasno na kakšen način bo Slovenija dosegla
> cilje glede širokopasovnega pokrivanja v letu
> 2020?


Agencija deli splošno mnenje, da je z uvedbo LTE tehnologije in predmetnim javnim razpisom ter večfrekvenčno dražbo ni mogoče v celoti doseči ciljev digitalne agende. Ne glede na to pa je neizpodbitno dejstvo, da lahko LTE tehnologija, predmetni javni razpis ter dražba z ustreznimi pogoji v izjemno veliki meri pripomorejo k izpolnjevanju ciljev digitalne agende, predvsem v delu, da se dostop do širokopasovnega interneta omogoča čim večjemu številu prebivalcev Slovenije, ki jim danes še ni dosegljiv, objavljeni spisek naselij z obveznostjo pokrivanja pa vsekakor prispeva k večjemu približevanju doseganja ciljev digitalne agende.
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja
30.10.2013 06:22
>
> Agencija je 25.10.2013 objavila osnutek
> informativnega memoranduma, ki vsebuje tudi
> prilogo 6 s seznamom naselij:
> [www.apek.si]
> uma-z-dodano-prilogo-6:-seznam-naselji


Če odmislimo, da je seznam dokaj nedefiniran (dva seznama, ne vemo, za katera območja res gre).
APEK pričakuje, da bo operater v treh letih od podelitve veljavnih ODRF pokril vseh tristo območij, s tem da bo vsako vsaj 75% pokrito.

Marsikatero izmed teh območij tudi na GSM ni zadovoljivo pokrito, zaradi težavnosti terena in gradnje novih lokacij baznih postaj.

To zahtevo je praktično nemogoče izpolniti zaradi obseznih gradbenih del in ustrezne dogumentacije.
Recimo, da operater vnaprej izdela nominalni plan izgradnje lokacij. Po 1.6.2014 (podelitev ODRF) se začne pridobivanje soglasij, ogledi lokacij, priprava dokumentacije in pridobivanje gradbenih dovoljenj.
V idealnih okoliščinah lahko začnemo z gradbenimi deli na prvih lokacijah v letu 2015 (zima je vmes).


Naše izkušnje so, da smo za marsikatrero lokacijo porabili več let za pridobivanje dokumentacije, Vkolikor postopek ni uspešen, iščemo nadomestno lokacjo: Tudi 7 let je trajala zgodba, preden smo bazno postajo lahko postavili. Marsikatera občina nima izdelanih prostorskih planov, ali pa ima nerazumne zahteve pri postavitvi baznih postaj.


Ali je APEK izdelal model pokrivanja vseh teh "belih lis" z obstoječih lokacij? APEK jamči, da ni potrebna gradnja novih? Saj je seznam nastal v sodelovanju z Dr. Saundersom in njegovo ekipo?


Edina možnost je, da APEK spremeni kriterj z VSEH navedenih območij na 80 % navedenih področij v treh letih. in 95 % v 10 letih. Ta cilj je realno možno doseči z izdatno pomočjo državnih organov pri pridobivanju soglasij in dovoljenj za gradnjo baznih postaj.


Moj strah je: vkolikor uspemo porkiti (če slučajno dobimo pas z obveznostjo) samo 290 naselij od
300 tih, nam APEK mora odvzeti ODRF in s tem izniči veliko investicijo v 800 MHz LTE omrežje in gradnjo novih lokacj. Pri današnjih postopkih pridobivanja dokumentacije je cilj praktično nedosegljiv, torej je tveganje prehudo. Verjetno APEKu ni cilj, da se teh frekvenc ne podeli, in še manj, da se kasneje zahteve za pokrivanje omilijo?

LP
Iztok
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja
05.11.2013 14:36
iztok Napisano:
-------------------------------------------------------
> >
> > Agencija je 25.10.2013 objavila osnutek
> > informativnega memoranduma, ki vsebuje tudi
> > prilogo 6 s seznamom naselij:
> >
> [www.apek.si]
>
> > uma-z-dodano-prilogo-6:-seznam-naselji
>
>
> Če odmislimo, da je seznam dokaj nedefiniran (dva
> seznama, ne vemo, za katera območja res gre).
> APEK pričakuje, da bo operater v treh letih od
> podelitve veljavnih ODRF pokril vseh tristo
> območij, s tem da bo vsako vsaj 75% pokrito.
>
> Marsikatero izmed teh območij tudi na GSM ni
> zadovoljivo pokrito, zaradi težavnosti terena in
> gradnje novih lokacij baznih postaj.
>
> To zahtevo je praktično nemogoče izpolniti
> zaradi obseznih gradbenih del in ustrezne
> dogumentacije.
> Recimo, da operater vnaprej izdela nominalni plan
> izgradnje lokacij. Po 1.6.2014 (podelitev ODRF) se
> začne pridobivanje soglasij, ogledi lokacij,
> priprava dokumentacije in pridobivanje gradbenih
> dovoljenj.
> V idealnih okoliščinah lahko začnemo z
> gradbenimi deli na prvih lokacijah v letu 2015
> (zima je vmes).
>
>
> Naše izkušnje so, da smo za marsikatrero
> lokacijo porabili več let za pridobivanje
> dokumentacije, Vkolikor postopek ni uspešen,
> iščemo nadomestno lokacjo: Tudi 7 let je trajala
> zgodba, preden smo bazno postajo lahko postavili.
> Marsikatera občina nima izdelanih prostorskih
> planov, ali pa ima nerazumne zahteve pri
> postavitvi baznih postaj.
>
>
> Ali je APEK izdelal model pokrivanja vseh teh
> "belih lis" z obstoječih lokacij? APEK jamči, da
> ni potrebna gradnja novih? Saj je seznam nastal v
> sodelovanju z Dr. Saundersom in njegovo ekipo?
>
>
> Edina možnost je, da APEK spremeni kriterj z VSEH
> navedenih območij na 80 % navedenih področij v
> treh letih. in 95 % v 10 letih. Ta cilj je realno
> možno doseči z izdatno pomočjo državnih
> organov pri pridobivanju soglasij in dovoljenj za
> gradnjo baznih postaj.
>
>
> Moj strah je: vkolikor uspemo porkiti (če
> slučajno dobimo pas z obveznostjo) samo 290
> naselij od
> 300 tih, nam APEK mora odvzeti ODRF in s tem
> izniči veliko investicijo v 800 MHz LTE omrežje
> in gradnjo novih lokacj. Pri današnjih postopkih
> pridobivanja dokumentacije je cilj praktično
> nedosegljiv, torej je tveganje prehudo. Verjetno
> APEKu ni cilj, da se teh frekvenc ne podeli, in
> še manj, da se kasneje zahteve za pokrivanje
> omilijo?
>
> LP
> Iztok


Agencija pri objavi seznama naselij ni predvidela, da jih je mogoče pokriti iz obstoječih lokacij in nikjer ne navaja, da ni treba graditi novih baznih postaj za pokrivanje teh naselij. Predvideva pa, da za pokrivanje teh naselij praviloma ne bo treba graditi baznih postaj tipa »macro cell«, temveč bodo lahko v kar največjem delu pokrite s pomočjo »community cell«, kar v veliko meri odpravi in bistveno zmanjša izražene težave. Zato agencija poziva po bolj utemeljeni argumentaciji in komentiranju teh obveznosti pokrivanja ob upoštevanju zgornjih navedb. Agencija pa bo vse ostale predloge iz zgornje objave dodatno preučila.
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja
08.11.2013 07:22
skrbnik Napisano:
-------------------------------------------------------

>
>
> Agencija pri objavi seznama naselij ni predvidela,
> da jih je mogoče pokriti iz obstoječih lokacij
> in nikjer ne navaja, da ni treba graditi novih
> baznih postaj za pokrivanje teh naselij.
> Predvideva pa, da za pokrivanje teh naselij
> praviloma ne bo treba graditi baznih postaj tipa
> »macro cell«, temveč bodo lahko v kar
> največjem delu pokrite s pomočjo »community
> cell«, kar v veliko meri odpravi in bistveno
> zmanjša izražene težave. Zato agencija poziva
> po bolj utemeljeni argumentaciji in komentiranju
> teh obveznosti pokrivanja ob upoštevanju zgornjih
> navedb. Agencija pa bo vse ostale predloge iz
> zgornje objave dodatno preučila.

Spoštovani!
Kaj je community cell? Se s tem izognemo gradbenenemu dovoljenju in soglasjem?
Tudi za prenosne sisteme?

Vkolikor nimamo gradbenega dovoljenja, pride do dodatnega tveganja: predstavljam si situacijo, ko se lastnik objekta premisli in moramo odstraniti opremo tri dni pred ocenjevanjem pokrivanja.
Zaradi tega, ker eno samo območje (naselje) ni pokrito, izgubimo ORDF in vso investicijo v 800 MHz LTE?

LP
Iztok
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja
15.11.2013 08:59
iztok Napisano:
-------------------------------------------------------
> skrbnik Napisano:
> --------------------------------------------------
> -----
>
> >
> >
> > Agencija pri objavi seznama naselij ni
> predvidela,
> > da jih je mogoče pokriti iz obstoječih
> lokacij
> > in nikjer ne navaja, da ni treba graditi novih
> > baznih postaj za pokrivanje teh naselij.
> > Predvideva pa, da za pokrivanje teh naselij
> > praviloma ne bo treba graditi baznih postaj
> tipa
> > »macro cell«, temveč bodo lahko v kar
> > največjem delu pokrite s pomočjo »community
> > cell«, kar v veliko meri odpravi in bistveno
> > zmanjša izražene težave. Zato agencija
> poziva
> > po bolj utemeljeni argumentaciji in
> komentiranju
> > teh obveznosti pokrivanja ob upoštevanju
> zgornjih
> > navedb. Agencija pa bo vse ostale predloge iz
> > zgornje objave dodatno preučila.
>
> Spoštovani!
> Kaj je community cell? Se s tem izognemo
> gradbenenemu dovoljenju in soglasjem?
> Tudi za prenosne sisteme?
>
> Vkolikor nimamo gradbenega dovoljenja, pride do
> dodatnega tveganja: predstavljam si situacijo, ko
> se lastnik objekta premisli in moramo odstraniti
> opremo tri dni pred ocenjevanjem pokrivanja.
> Zaradi tega, ker eno samo območje (naselje) ni
> pokrito, izgubimo ORDF in vso investicijo v 800
> MHz LTE?
>
> LP
> Iztok


Agencija ne glede na navedeno meni, da je pridobivanje vseh dovoljenj in gradnja »community cell« tipa baznih postaj neprimerno lažje od »macro cell« tipa, kar je želela poudariti v svojem zgornjem odgovoru.
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja
15.11.2013 09:30
>
> Agencija ne glede na navedeno meni, da je
> pridobivanje vseh dovoljenj in gradnja »community
> cell« tipa baznih postaj neprimerno lažje od
> »macro cell« tipa, kar je želela poudariti v
> svojem zgornjem odgovoru.

Spostovani!
Zahvaljujem se za odgovor.

Strinjam se, da je moznost gradnje brez gradbenega dovoljenja poenostavitev.
Vsekakor mikro bazne postaje niso nepovraten poseg v prostor.
Ostaja se vedno vrsta soglasij, uskladitev prostorskih planov ipd, ki lahko tudi pri najboljsih namenih onemogocijo pravocasno pokrivanje vseh lokacij s seznama.

Marsikje se povezave ne bo dalo zagotoviti z enim mikrovalovnim linkom, kar pomeni, da je potebna vsaj ena dodatna lokacija za mikrovalovno povezavo.

Moja osnovna teza je, da je predlagana obveznost pokrivanja neuresničljiva in jo lahko sprejme samo operater, ki že vnaprej špekulira na kasnejšo omilitev. Ustrezni okrepi so na primer:
1. zahteva se spremeni v "vsaj 80% od navedenih naselij"
2. kazen se spremeni v manj drastično, kot je odvzem ORDF in ugašanje omrežja

V pričakovanju odgovorov, lep pozdrav
Iztok

p.s. zanimala bi me definicija "community cell".
Dosedaj uporabljamo terminologijo:
macro site: bazna postaja, kjer so antene nad nivojem streh
micro site: BP, kjer so antene pod nivojem streh
femto cell: BP, kjer operater nima nadzora nad postavitvijo in prenosnim sistemom
pico cell: femto cell, ki jo postavi operater in nadzoruje mesto postavitve in prenos
za BP v zgradbah se uporablja bodisi indoor cell, pico cell ali micro cell.

Ze sam izraz cell ima vec pomenov:
v ZDA se uporablja za bazno postajo, tako lahko beremo "a cell with three sectors"
v Evropi cell pomeni sektor

ko govorimo o parametrih omrežja, je cell logična enota: pri GSM en ali več TRX na isti anteni z istim območjem pokrivanja, pri UMTS in LTE je cell vsak radijski nosilec. Tako imamo že na 2.1 GHz lahko tri celice na isti anteni z istim področjem pokrivanja.
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja
15.11.2013 15:10
iztok Napisano:
-------------------------------------------------------
> >
> > Agencija ne glede na navedeno meni, da je
> > pridobivanje vseh dovoljenj in gradnja
> »community
> > cell« tipa baznih postaj neprimerno lažje od
> > »macro cell« tipa, kar je želela poudariti v
> > svojem zgornjem odgovoru.
>
> Spostovani!
> Zahvaljujem se za odgovor.
>
> Strinjam se, da je moznost gradnje brez gradbenega
> dovoljenja poenostavitev.
> Vsekakor mikro bazne postaje niso nepovraten poseg
> v prostor.
> Ostaja se vedno vrsta soglasij, uskladitev
> prostorskih planov ipd, ki lahko tudi pri
> najboljsih namenih onemogocijo pravocasno
> pokrivanje vseh lokacij s seznama.
>
> Marsikje se povezave ne bo dalo zagotoviti z enim
> mikrovalovnim linkom, kar pomeni, da je potebna
> vsaj ena dodatna lokacija za mikrovalovno
> povezavo.
>
> Moja osnovna teza je, da je predlagana obveznost
> pokrivanja neuresničljiva in jo lahko sprejme
> samo operater, ki že vnaprej špekulira na
> kasnejšo omilitev. Ustrezni okrepi so na primer:
> 1. zahteva se spremeni v "vsaj 80% od navedenih
> naselij"
> 2. kazen se spremeni v manj drastično, kot je
> odvzem ORDF in ugašanje omrežja
>
> V pričakovanju odgovorov, lep pozdrav
> Iztok
>
> p.s. zanimala bi me definicija "community cell".
> Dosedaj uporabljamo terminologijo:
> macro site: bazna postaja, kjer so antene nad
> nivojem streh
> micro site: BP, kjer so antene pod nivojem streh
> femto cell: BP, kjer operater nima nadzora nad
> postavitvijo in prenosnim sistemom
> pico cell: femto cell, ki jo postavi operater in
> nadzoruje mesto postavitve in prenos
> za BP v zgradbah se uporablja bodisi indoor cell,
> pico cell ali micro cell.
>
> Ze sam izraz cell ima vec pomenov:
> v ZDA se uporablja za bazno postajo, tako lahko
> beremo "a cell with three sectors"
> v Evropi cell pomeni sektor
>
> ko govorimo o parametrih omrežja, je cell
> logična enota: pri GSM en ali več TRX na isti
> anteni z istim območjem pokrivanja, pri UMTS in
> LTE je cell vsak radijski nosilec. Tako imamo že
> na 2.1 GHz lahko tri celice na isti anteni z istim
> področjem pokrivanja.


Agencija bo zgornji komentar glede obveznosti preučila. Glede drugega dela vprašanja pa agencija odgovarja, da uporablja izraz »community cell« za tiste tipe baznih postaj, ki so namenjene pokrivanju omejenih območij, omejene poseljenosti, z baznimi postajami manjših in kompaktnih izvedb.
Da pristavim "akademski" pogled.

Mobilne in fiksne komunikacijske storitve so med seboj komplementarne, uporabniki potrebujejo tako ene kot druge. Fiksni priključki ne morejo nadomestiti mobilnih. Prav tako mobilni priključki zaradi deljenega medija, omejene kapacitete in sporadičnosti uporabnikov v celoti ne morejo nadomestiti fiksnih priključkov.

Za območja, na katerih gradnja fiksnega omrežja v tem trenutku še ni načrtovana, nudi trenutna mobilna tehnologija dobro dolgoročno in razvojno stabilno možnost zagotovitve osnovne širokopasovne povezave (ki pa je na meji ali pod zahtevami DA 2020 in bo enkrat v prihodnosti predvidoma dopolnjena tudi s fiksnim pokrivanjem).

Izjemo verjetno predstavlja majhen odstotek gospodinjstev na najbolj oddaljenih in osamljenih ter infrastrukturno podhranjenih lokacijah, ki jih je s fiksnimi priključki najtežje oziroma objektivno manj smiselno pokrivati.
Glede pokrivanja 800 Mhz ni povsem jasno, kaj je mišljeno pod 75% pokrivanje naselja iz priloge 6. Gre za delež površine, gospodinjstev, ali prebivalstva.
Predlgama, da se delež poveča na 80% in določi, da gre za gospodinjstva v naselju. Večina gospodinjstev v naseljih je strenjena ob glavni cesti ali križišču zato zahteva ne bi smela biti prehuda.
Re: Diskusija o posebnih obveznostih pokrivanja / Discussion on special coverage obligations
20.12.2013 13:30
Agencija se zahvaljuje za pripombo, ki jo bo preučila.
Žal nimate dovoljenja za objavljanje/komentiranje na tem forumu.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.