Forum

Diskusija o spektralnih kapah in rezerviranem spektru / Discussion on spectrum caps and reserved spectrum
17.10.2013 14:33
Diskusija o spektralnih kapah in rezerviranem spektru
Re: Diskusija o spektralnih kapah in rezerviranem spektru
17.10.2013 22:02
Na 900 MHz so sedaj trije operaterji, dva z W900 in GSM, tretji z malce vec uporabniki.

Sedanji predlog APEK ne dopusca tega, da vsi operaterji zadrzijo in podaljsajo obstojce sisteme, saj ni
moznosti za dodelitev 12.5 MHz v kosu.

Pri vseh teh operaterjih to pomeni opazno degradacijo storitev za obstojece uporabnike in storitve.

Predlagam, da so loti na 900 MHz po 12.5 MHz: s tem je vsaj teoreticno mozno, da se ohrani dosedanje stanje.

LP
Iztok
Točka 6.1.2.1. določa, da imajo operaterji, ki so upravičeni do draženja rezerviranih lotov možnost hipotetično kupiti 2 x 30 MHz frekvenc v pasu 800 MHz, obstoječa operaterja s trenutnim tržnim deležem več kot 15 % pa lahko kupita največ 2 x 20 MHz frekvec v 800 MHz pasu, pri tem sta dodatno omejena z nakupom 2 x 15 MHz v pasu 900 MHz. Hipotetično lahko to pomeni, da bodo nov vstopnik ali obstoječa operaterja s tržnim deležem manjšim kot 15 % lahko kupili 2 x 30 MHz frekvenčnega prostora, obstoječa "velika operaterja" pa v skrajnem primeru 2 x 15 MHz v frekvenčnem pasu pod 1GHz. Ta dva operaterja trenutno zagotavljata storitev klica v sili za več kot 98% prebivalstva, ki ga v primeru, da bosta razpolagala z zgolj 2 x 15 MHz morebiti ne bi mogla več. Kaj boste storili v primeru, če se to zgodi?
V točki 5.1.1. so navedene rezervacije v višini največ dveh blokov 2 x 5 MHz v pasu 800 MHz, ki bosta na voljo le ponudnikom, ki na novo vstopajo na trg, ali obstoječim operatrjem z največ 15-odstotnim tržnim deležem aktivnih mobilnih uporabnikov. Prosimo, da pojasnite na kakšni osnovi je bila določena meja 15%? Kako boste zagotovili, da po nakupu rezerviranega spektra s strani "manjšega" operaterja ta spekter ne bo prešel v posest velikega mednarodnega mobilnega operaterja, ki bo na ta način prišel po nizki ceni do dragocenega frekvenčnega spektra?
Re: Diskusija o spektralnih kapah in rezerviranem spektru
28.10.2013 12:30
iztok Napisano:
-------------------------------------------------------
> Na 900 MHz so sedaj trije operaterji, dva z W900
> in GSM, tretji z malce vec uporabniki.
>
> Sedanji predlog APEK ne dopusca tega, da vsi
> operaterji zadrzijo in podaljsajo obstojce
> sisteme, saj ni
> moznosti za dodelitev 12.5 MHz v kosu.
>
> Pri vseh teh operaterjih to pomeni opazno
> degradacijo storitev za obstojece uporabnike in
> storitve.
>
> Predlagam, da so loti na 900 MHz po 12.5 MHz: s
> tem je vsaj teoreticno mozno, da se ohrani
> dosedanje stanje.
>
> LP
> Iztok


Agencija poziva operaterje, naj predstavijo podrobno analizo predlogov po določenih pasovnih širinah ter jih natančno utemeljijo, da bo agencija lahko sklepala o upravičenosti predlogov.
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> Točka 6.1.2.1. določa, da imajo operaterji, ki
> so upravičeni do draženja rezerviranih lotov
> možnost hipotetično kupiti 2 x 30 MHz frekvenc v
> pasu 800 MHz, obstoječa operaterja s trenutnim
> tržnim deležem več kot 15 % pa lahko kupita
> največ 2 x 20 MHz frekvec v 800 MHz pasu, pri tem
> sta dodatno omejena z nakupom 2 x 15 MHz v pasu
> 900 MHz. Hipotetično lahko to pomeni, da bodo nov
> vstopnik ali obstoječa operaterja s tržnim
> deležem manjšim kot 15 % lahko kupili 2 x 30 MHz
> frekvenčnega prostora, obstoječa "velika
> operaterja" pa v skrajnem primeru 2 x 15 MHz v
> frekvenčnem pasu pod 1GHz. Ta dva operaterja
> trenutno zagotavljata storitev klica v sili za
> več kot 98% prebivalstva, ki ga v primeru, da
> bosta razpolagala z zgolj 2 x 15 MHz morebiti ne
> bi mogla več. Kaj boste storili v primeru, če se
> to zgodi?


Agencija prosi za dodatna pojasnila glede opisane hipotetične možnosti, posebej vidika, da bi rezervirani spekter ostal v celoti neprodan. Poleg tega agencija meni, da predlagane frekvenčne kape na 900 MHz pasu zagotavljajo vzdrževanje dostopnosti klica v sili. Po vseh zbranih pripombah in komentarjih bo agencija lahko podala svoja pojasnila in odgovore.
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> V točki 5.1.1. so navedene rezervacije v višini
> največ dveh blokov 2 x 5 MHz v pasu 800 MHz, ki
> bosta na voljo le ponudnikom, ki na novo vstopajo
> na trg, ali obstoječim operatrjem z največ
> 15-odstotnim tržnim deležem aktivnih mobilnih
> uporabnikov. Prosimo, da pojasnite na kakšni
> osnovi je bila določena meja 15%? Kako boste
> zagotovili, da po nakupu rezerviranega spektra s
> strani "manjšega" operaterja ta spekter ne bo
> prešel v posest velikega mednarodnega mobilnega
> operaterja, ki bo na ta način prišel po nizki
> ceni do dragocenega frekvenčnega spektra?


Agencija predvideva določene omejitve glede morebitnega prenašanja pravic uporabe rezerviranega spektra po dražbi, saj ugotavlja, da so se slednjega posluževale tudi druge države (na primer Avstrija). Na tak način bodo ustrezno preprečene morebitne špekulacije na dražbi. Kot je navedla v poglavju 5.1.1. Informativnega memoranduma, je agencija s pogoji in pravicami do draženja rezerviranega spektra želela zagotoviti pogoje za ustvarjanje konkurenčnih razmer, na koncentriranem slovenskem trgu javnih mobilnih storitev z izrazito različnimi razmerji med operaterji, na kar kaže tudi relativno visok HHI indeks. Stopnja 15% tržnega deleža se zdi ustrezna tudi iz vidika, da tako Evropski komisiji kot tudi skupini evropskih regulatorjev v priporočilih in skupnih stališčih služi kot meja, v kateri lahko posamezni operater doseže stopnjo učinkovitosti. Agencija zato ne vidi ustreznih razlogov, da bi bila ta meja bodisi višja, bodisi nižja od navedene. Agencija sicer nima razloga, da ne bi pozdravila morebitnega vstopa še enega velikega mednarodnega operaterja, ki bi dodal h konkurenčnosti na slovenskem trgu.
Re: Diskusija o spektralnih kapah in rezerviranem spektru
29.10.2013 08:01
Spoštovani!

Tezo, da niti SImobil niti Mobitel GSM omrežji ne morata delovati skupaj z W900 v pasu, manjšem od 12.5 MHz, sem že utemeljil na predavanju v APEK v lanskem letu. Cela zgodba bi zahtevala cca 8 ur,
vkolikor je APEK zainteresiran, lahko pripravim predavanje.

V izogib lahkotni izjavi "ne znajo": sam sem že izgradil W900/G900 omrežje v pasu MHz, vendar ne v Sloveniji. Dela in da se narediti. Na Kosovem, ne v Sloveniji.

Osnovni razlog, da Tuš lahko uporablja W900 in G900 na 10 MHz (tudi Ipko) je, da je bilo omrežje načrtovano za W900 in tako grajeno. Stari dve GSM omrežji sta bili grajeni samo za GSM, z višjimi lokacijami in z upoštevanjem zgolj GSM tehnologije. Prav zaradi tega ni možno imeti BCCH pasu z 12 kanali, kot ga
predvideva teorija in kar lepo deluje v idelano zgrajenih WCDMA omrezjih, ki jim dodamo GSM.
Hkrati je (vsaj naše) GSM 900 omrežje zelo obremenjeno in vrsta celic ima 6 TRX, nekatere tudi več.

Ne nazadnje: v obmejnem pasu (Prekmurje) so preferenčne frekvence zelo nerodno izbrane, zato ni možno zadržati GSM pokrivanje z manj kot 12.5 MHz. K sreči tam ni celic s 6 TRXi.

GSM omrežja ne moremo enostavno predelati: morali bi opustiti vrsto lokacij in s tem bi veliko uporabnikov imelo zmanjšano pokrivanje (tudi klici 112). Se spomnite moje izjave, da je manj kot 12.5 MHz prava "killer aplikacija", saj lahko posredujemo imena mrtvih, ki so umrli zaradi tega, ker ni bilo pokrivanja za rešilni klic na 112?

Skratka: v Ljubljani lahko skrčimo omrežje na 10 MHz, v celi državi pa ne.

Za operaterja z 12.5 MHz pomeni izguba 2.5 MHz drastično degradacijo obstoječega sistema za obstoječe uporabnike. Kar pomeni, da bosta dva operaterja postavljena pred izbiro: ali izgubimo možnost za mobilni braodband in poslabšamo uporabniško izkušnjo, ali pa tekmujemo za 15 MHz na 900 MHz, kar lahko zopet pripelje do APEKu neželjenih posledic.

Prav zaradi navedenega prosim APEK, da omogoči tudi ohranitev obstoječega stanja z 2.5 MHz loti: tako vsaj teoretsko obstaja možnost, da izid dražbe ne pomeni poslabšanja kakovosti storitve za obstoječe uporabnike vsaj enega izmed mobilnih omrežij.

Sprememba je s strani APEK trivialna: samo podvoji se število lotov na 900 MHz, kar je minimalni poseg v razpisno dokumentacijo in v programsko opremo. Tam je to verjetno samo številka v konfiguracijski datoteki).

Predlagana rešitev je primerna tudi za APEK: vkolikor pride do sprememb na pasu 900 MHz,
lahko na pritozbe operaterjev in javnosti lahko odgovori :"meli ste možnost". Pri trenutnem predlogu te
možnosti ni: eden izmed treh bo "nastradal".

Marko, lahko se kaj dodaš s strani tvojih tehnikov? Da ne izpade, da je to samo Iztokova kaprica?

LP
Iztok
Re: Diskusija o spektralnih kapah in rezerviranem spektru
30.10.2013 16:05
Pozdravljeni,

kar je Iztok navedel iz tehničnega vidika glede specifik in omejitev je točno. Opisane morebitne nevarnosti so realne, tako da po našem mnenje ne gre za "Iztokovo kaprico".

LP
Marko
skrbnik Napisano:
-------------------------------------------------------
> Diskusija o spektralnih kapah in rezerviranem
> spektru

Spoštovani!

Pravzaprav je govora o spektralnih kapah, zato je tole sporočilo tu.

Nekajkrat je bilo že omenjeno, da izhodiščne cene določa Vlada RS. Upam da tisti, ki bodo pripravljali predlog za Vlado, berejo ta forum.

Lep primer nerodnega določanja cene je bilo letošnje podaljšanje 900 MHz ORDF. Rahlo sporna metodologija določanja zneska je pripeljala do tožb. Nerodno je bilo tudi zavlačevanje s samo odločitvijo, saj je bilo podaljšanje izvedeno tik pred potekom 900 MHz ORDF vsaj enemu operaterju.

Na drugi strani imamo primer letošnje mini dražbe za dodatne pasove na 1.8 in 2.1 GHz. Tu so operaterji imeli možnost izbire. Cena ni bila previsoka, saj je bil podeljen ves spekter z izjemo po enega 2*5 MHz pasu,
kar kaže na to, da so operaterji izkoristili možnost samo za spekter, ki ga res takoj potrebujejo. No, nekateri operaterji se dražbe niso udeležili, verjetno jih je zmotila cena in kratek čas veljavnosti ODRF.

Ker pomembni detalji dražbe, kot so izhodiščne cene in točke upravičenosti, še niso določene, prav tako so praivla dražbe nastavljena na čim višje draženje (ni podatka o skupnem povpraševanju, APEK lahko ceno dviguje 100% v enem koraku), obstoja bojazen, da bo prišlo do nerazumno visokih izhodiščnih cen.
V tem primeru je edini ukrep, ki omogoča preživetje operaterjem, odvisnim od slovenskih razmer, da se kapice zmanjšajo. Predlagam, da se kapa pod 1 GHz zmanjša z 30 MHz na 22.5 MHz (upoštevaje predlagano delitev na 900 MHz v lote po 2.,5 MHz) ter na 1800 MHz na 25 MHz.

Slovenija potrebuje 800 MHz LTE omrežje čim prej: bojim se, da bo prišlo do češkega scenarija (regulator je prekinil dražbo zaradi previsokih ponudb) ali makedonskega scenarija (frekvence so bile podeljene šele v tretjem poiskusu), kar vse vodi k dodatnim zakasnitvam pri podelitvi ODRF.

LP
Iztok
Re: Diskusija o spektralnih kapah in rezerviranem spektru
05.11.2013 14:27
iztok Napisano:
-------------------------------------------------------
> Spoštovani!
>
> Tezo, da niti SImobil niti Mobitel GSM omrežji ne
> morata delovati skupaj z W900 v pasu, manjšem od
> 12.5 MHz, sem že utemeljil na predavanju v APEK v
> lanskem letu. Cela zgodba bi zahtevala cca 8 ur,
> vkolikor je APEK zainteresiran, lahko pripravim
> predavanje.
>
> V izogib lahkotni izjavi "ne znajo": sam sem že
> izgradil W900/G900 omrežje v pasu MHz, vendar ne
> v Sloveniji. Dela in da se narediti. Na Kosovem,
> ne v Sloveniji.
>
> Osnovni razlog, da Tuš lahko uporablja W900 in
> G900 na 10 MHz (tudi Ipko) je, da je bilo omrežje
> načrtovano za W900 in tako grajeno. Stari dve GSM
> omrežji sta bili grajeni samo za GSM, z višjimi
> lokacijami in z upoštevanjem zgolj GSM
> tehnologije. Prav zaradi tega ni možno imeti BCCH
> pasu z 12 kanali, kot ga
> predvideva teorija in kar lepo deluje v idelano
> zgrajenih WCDMA omrezjih, ki jim dodamo GSM.
> Hkrati je (vsaj naše) GSM 900 omrežje zelo
> obremenjeno in vrsta celic ima 6 TRX, nekatere
> tudi več.
>
> Ne nazadnje: v obmejnem pasu (Prekmurje) so
> preferenčne frekvence zelo nerodno izbrane, zato
> ni možno zadržati GSM pokrivanje z manj kot 12.5
> MHz. K sreči tam ni celic s 6 TRXi.
>
> GSM omrežja ne moremo enostavno predelati: morali
> bi opustiti vrsto lokacij in s tem bi veliko
> uporabnikov imelo zmanjšano pokrivanje (tudi
> klici 112). Se spomnite moje izjave, da je manj
> kot 12.5 MHz prava "killer aplikacija", saj lahko
> posredujemo imena mrtvih, ki so umrli zaradi tega,
> ker ni bilo pokrivanja za rešilni klic na 112?
>
> Skratka: v Ljubljani lahko skrčimo omrežje na 10
> MHz, v celi državi pa ne.
>
> Za operaterja z 12.5 MHz pomeni izguba 2.5 MHz
> drastično degradacijo obstoječega sistema za
> obstoječe uporabnike. Kar pomeni, da bosta dva
> operaterja postavljena pred izbiro: ali izgubimo
> možnost za mobilni braodband in poslabšamo
> uporabniško izkušnjo, ali pa tekmujemo za 15 MHz
> na 900 MHz, kar lahko zopet pripelje do APEKu
> neželjenih posledic.
>
> Prav zaradi navedenega prosim APEK, da omogoči
> tudi ohranitev obstoječega stanja z 2.5 MHz loti:
> tako vsaj teoretsko obstaja možnost, da izid
> dražbe ne pomeni poslabšanja kakovosti storitve
> za obstoječe uporabnike vsaj enega izmed mobilnih
> omrežij.
>
> Sprememba je s strani APEK trivialna: samo podvoji
> se število lotov na 900 MHz, kar je minimalni
> poseg v razpisno dokumentacijo in v programsko
> opremo. Tam je to verjetno samo številka v
> konfiguracijski datoteki).
>
> Predlagana rešitev je primerna tudi za APEK:
> vkolikor pride do sprememb na pasu 900 MHz,
> lahko na pritozbe operaterjev in javnosti lahko
> odgovori :"meli ste možnost". Pri trenutnem
> predlogu te
> možnosti ni: eden izmed treh bo "nastradal".
>
> Marko, lahko se kaj dodaš s strani tvojih
> tehnikov? Da ne izpade, da je to samo Iztokova
> kaprica?
>
> LP
> Iztok


Agencija bo preučila predlog, obenem pa poziva po dodatni pisni argumentaciji in tudi stroškovni utemeljitvi morebitne rekonfiguracije omrežja, ki bi bila potrebna zaradi morebitne uporabe 10 MHz, do 11.11.2013 do 8:00 ure. Agencija v tej fazi ne namerava organizirati posebnih predavanj, vsekakor pa si želi kvalitetnih pisnih prispevkov na to temo.
Re: Diskusija o spektralnih kapah in rezerviranem spektru
05.11.2013 14:28
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> Pozdravljeni,
>
> kar je Iztok navedel iz tehničnega vidika glede
> specifik in omejitev je točno. Opisane morebitne
> nevarnosti so realne, tako da po našem mnenje ne
> gre za "Iztokovo kaprico".
>
> LP
> Marko


Agencija prosi za dodatno pisno utemeljitev in argumentacijo, tudi stroškovni utemeljitvi morebitne rekonfiguracije omrežja, ki bi bila potrebna zaradi morebitne uporabe 10 MHz, do 11.11.2013 do 8:00 ure.
iztok Napisano:
-------------------------------------------------------
> skrbnik Napisano:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Diskusija o spektralnih kapah in rezerviranem
> > spektru
>
> Spoštovani!
>
> Pravzaprav je govora o spektralnih kapah, zato je
> tole sporočilo tu.
>
> Nekajkrat je bilo že omenjeno, da izhodiščne
> cene določa Vlada RS. Upam da tisti, ki bodo
> pripravljali predlog za Vlado, berejo ta forum.
>
> Lep primer nerodnega določanja cene je bilo
> letošnje podaljšanje 900 MHz ORDF. Rahlo sporna
> metodologija določanja zneska je pripeljala do
> tožb. Nerodno je bilo tudi zavlačevanje s samo
> odločitvijo, saj je bilo podaljšanje izvedeno
> tik pred potekom 900 MHz ORDF vsaj enemu
> operaterju.
>
> Na drugi strani imamo primer letošnje mini
> dražbe za dodatne pasove na 1.8 in 2.1 GHz. Tu so
> operaterji imeli možnost izbire. Cena ni bila
> previsoka, saj je bil podeljen ves spekter z
> izjemo po enega 2*5 MHz pasu,
> kar kaže na to, da so operaterji izkoristili
> možnost samo za spekter, ki ga res takoj
> potrebujejo. No, nekateri operaterji se dražbe
> niso udeležili, verjetno jih je zmotila cena in
> kratek čas veljavnosti ODRF.
>
> Ker pomembni detalji dražbe, kot so izhodiščne
> cene in točke upravičenosti, še niso določene,
> prav tako so praivla dražbe nastavljena na čim
> višje draženje (ni podatka o skupnem
> povpraševanju, APEK lahko ceno dviguje 100% v
> enem koraku), obstoja bojazen, da bo prišlo do
> nerazumno visokih izhodiščnih cen.
> V tem primeru je edini ukrep, ki omogoča
> preživetje operaterjem, odvisnim od slovenskih
> razmer, da se kapice zmanjšajo. Predlagam, da se
> kapa pod 1 GHz zmanjša z 30 MHz na 22.5 MHz
> (upoštevaje predlagano delitev na 900 MHz v lote
> po 2.,5 MHz) ter na 1800 MHz na 25 MHz.
>
> Slovenija potrebuje 800 MHz LTE omrežje čim
> prej: bojim se, da bo prišlo do češkega
> scenarija (regulator je prekinil dražbo zaradi
> previsokih ponudb) ali makedonskega scenarija
> (frekvence so bile podeljene šele v tretjem
> poiskusu), kar vse vodi k dodatnim zakasnitvam pri
> podelitvi ODRF.
>
> LP
> Iztok


Agencija se na tem mestu ne opredeljuje do postopkov podaljšanja ODRF 900 MHz, ki so bili v celoti izvedeni v skladu z ZEKom-1. Pri tem pripominja zgolj, da je časovno omejena podaljšanja omogočil šele prav ZEKom-1, ZEKom pred tem jih namreč ni poznal in omogočal. Agencija pa poziva po dodatni argumentaciji in utemeljitvi drugih navedb in se ne strinja z delom, ki pavšalno pravi, da so pravila dražbe nastavljena izključno na čim višje draženje in da bo prišlo do nerazumnih izhodiščnih cen. Agencija pa je ob upoštevanju drugih kriterijev (zagotavljanja konkurenčnosti, obveznosti pokrivanja, širokopasovnega dostopa, itd) zavezana omogočiti pogoje, po katerih bo dražba v končni fazi rezultirala v tržnih cenah frekvenčnega spektra.
skrbnik Napisano:>
> Agencija se na tem mestu ne opredeljuje do
> postopkov podaljšanja ODRF 900 MHz, ki so bili v
> celoti izvedeni v skladu z ZEKom-1.
O tem se bo odločalo kje drugje: malce bi me presenetilo, če bi Agencija uradno potrdila nepravilnosti.
Pa to ni tema tukaj.

Ravno APEKov odgovor potrjuje našo bojazen, da lahko pričakujemo nerazumno visoke izklicne cene,
ki so bolj posledica želje po denarju kot po tem, da uporabniki dobijo kakovostne in dostopne storitve.
In tema sporočila je: ker APEK nima nobenega vpliva na določanje izklicnih cen, prosimo za druge
mehanizme, ki bodo preprečili finančno izčrpavanje operaterjev, ki so bo seveda preneslo na
kočne uporabnike naših storitev.,

> Agencija pa poziva po dodatni argumentaciji in
> utemeljitvi drugih navedb in se ne strinja z
> delom, ki pavšalno pravi, da so pravila dražbe
> nastavljena izključno na čim višje draženje in
> da bo prišlo do nerazumnih izhodiščnih cen.
> Agencija pa je ob upoštevanju drugih kriterijev
> (zagotavljanja konkurenčnosti, obveznosti
> pokrivanja, širokopasovnega dostopa, itd)
> zavezana omogočiti pogoje, po katerih bo dražba
> v končni fazi rezultirala v tržnih cenah
> frekvenčnega spektra.

No, to je bilo že dovolj dobro obrazloženo v drugih sporočilih: pravila CCA so nastavljena na čim manjšo preglednost (ni podane skupnega povpraševanja, majhno število dovoljenih ponudb, izredno kratek čas za ponudbe v zadnjem krogu, APEK predvideva nenapovedan dvig cen do 100% med dvema krogoma), s tem
želi čim bolj zmesti dražitelje in povečuje možnost napak in s tem nerazumnih izidov, kar se je že dogajalo (recimo v Avstriji, pred tem v Švici).

Pri tem v Sloveniji ni nikogar, ki bi res poznal in razumel vpliv posameznih pravil pri CCA dražbi. Vsaj moje
poizvedovanje v akademskih krogih niso pripeljala do koga, ki bi objavljal na tem področju.
Zgodba je podobna kot pri šahu: pravila so enostavna in se jih lahko vsakdo hitro nauči, vendar to ne zadošča za uspešno igranje in zmago pri izkušenem soigralcu.
Tudi operaterji nimamo močnih ekip, tako da je verjetnost napak pri trenutnih pravilih zelo velika.LP
Iztok
Re: Diskusija o spektralnih kapah in rezerviranem spektru
08.11.2013 08:19
skrbnik Napisano:

>
>
> Agencija bo preučila predlog, obenem pa poziva po
> dodatni pisni argumentaciji in tudi stroškovni
> utemeljitvi morebitne rekonfiguracije omrežja, ki
> bi bila potrebna zaradi morebitne uporabe 10 MHz,
> do 11.11.2013 do 8:00 ure. Agencija v tej fazi ne
> namerava organizirati posebnih predavanj, vsekakor
> pa si želi kvalitetnih pisnih prispevkov na to
> temo.
Spoštovani!

Žal mi je, ker nimam možnosti ustrno obrazložiti. Glavne točke sem že podal, očitno je treba
razložiti delovanje GSM, vpliv motenj, vpliv konfiguracije terena in podobno.
Le tako bi se lahko ustrezno prilagodil publliki.

Ne vem, kaj naj še pišem: mojo zbirko predavanj o delovanju mobilnih omrežij imate, saj so bili nekateri APEKovi sodelavci moji študentje. Splošne knjige o delovanju GSM tudi lahko dobite na amazon.com.

Teme, kot je: vkolikor eno omrežje izgubi 2.5 MHz, v Prekmurju ni na razpolago dovolj preferenčnih frekvenc za zagotavljanje pokrivanja v obmejnem pasu. Spotoma: objavljena tabela o preferenčnih frekvencah ima napake,
prosim preverite ponovno, ali ste upoštevali izvorni dunajski memorandum?
Kaj naj temu še dodamo?

Povzetek sem jasno napisal: pri GSM omrežjih, ki so načrtovana za W900 od začetka, zadošča 10 MHz.
Primer: Tuš in Ipko, kjer je GSM načrtovanje potekalo leta 2007.
Omrežja, ki so načrtovana 10 let prej (SImobil, Mobitel) se zanašajo na ponavljanje frekvenc in določen pas, s tem dosegamo zadovoljivo pokrivanje na podeželju: vendar za W900 in G900 10 MHz ne zadošča.

APEK ima vse podatke o omrežjih in vsa orodja, da lahko neodvisno preveri moje trditve.
Vkolikor mi pripravite frekvečni plan, ki bo boljši od mojega, ga bomo dali v omrežje za en dan: seveda bomo javno objavili, zakaj bo prišlo do morebitnih motenj.

Tu bi ponovno omenil nekončno lahkost izjave "to kar delate je narobe, jaz bi naredil veliko bolje, če bi znal".
Na primer, jaz sem prepričan, da bi se lahko 800 MHz podelil že pred dvema letoma, kar bi pomenilo, da ima
danes brezžični internet na voljo več prebivalcev brez njega, kot ga je dosegel ves GOŠO projekt.
Vendar se zavedam, da sam še nikoli nisem izpeljal CCA in da verjetno nisem strokonjak na tem področju.

LP
Iztok
Žal nimate dovoljenja za objavljanje/komentiranje na tem forumu.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.