Forum

Splošna diskusija o informacijskem memorandumu, predmetu javnega razpisa in razpisnem postopku
Kot kaze, je predlagana CCA drazba v nasprotju z ZEKOM, zato je spreozen postopek za spremembo zakona.
Seveda to zahteva svoj cas, mozni so nepredvideni obrati in vprasljivo je, kdaj bo drazba.

APEK ima pripravljeno tudi rezervno inacico pravil drazbe, ki ustreza sedanjemu zakonu. Prosimo, da se objavi tudi ta, da ne bomo 9 decembra vsi povsem preseneceni in nepripravljeni.

LP
Iztok
Zanima nas kdaj bo znana informacija o izklicnih cenah lotov in točke upravičenosti na lot.

Lp Martina
Re: Splošna diskusija o informacijskem memorandumu, predmetu javnega razpisa in razpisnem postopku
18.10.2013 09:35
Informacije o izklicnih cenah in točkah upravičenosti še niso znane in so še v postopku priprave. Vsekakor bodo ponudnikom znane pravočasno, da se bodo lahko ustrezno pripravili na razpis.
V točkah 3.2, in 3.3. je navedeno da bodo bloki v pasovih 900 MHz in 1800 MHz na voljo 3. januarja 2016 - Kdaj je predvideno plačilo za uporabo omejene naravne dobrine za te frekvence?
Točka 4.4.1.5. V kakšnem rangu se pričakujejo administrativni stroški - ali bodo v administrativne stroške vključeni tudi stroški zunanjih svetovalcev za pripravo dražbe (določitev izklicne cene, obveznosti pokrivanja ter programska rešitev za izvedbo dražbe)?
Ali drži, da v postopku dražbe dražitelj ne bo smel preseči števila upravičenj, ki jih je pridobil pri oddaji izhodiščne ponudbe?
V točki 6.1.4. (21, 22) je navedeno, da lahko APEK po zaključku posameznega začetnega kroga ali dodatnega kroga, ki sledi začetnim krogom zahteva povišanje zneska depozita. Kako bo zagotovljeno, da bodo postavljeni realni roki, ki bodo omogočili nakazilo dodatnega depozita. Pričakujejo se namreč visoki zneski, s katerimi operaterji ne razpolagajo. To bo zahtevalo koordinacijo z bankami, ki imajo za izvedbo procedur določene roke. Predlagamo, da se v primeru utemeljene prošnje rok za nakazilo lahko podaljša za določeno omejeno časovno obdobje v katerem dražitel ne more biti izloče iz nadaljevanja dražbe.
Iz pravil dražbe ni jasno kaj se bo zgodilo z nepodeljenimi loti. Lahko pojasnite kaj več?
V točki 6.1.6. (27) je navedeno, da lahko dražitelji navežejo stik z APEK preko telefona in e-pošte. Ker telefonski pogovor, ki ni sneman ne zagotavlja transparentnosti in enake obravnave vseh udeležencev dražbe predlagamo, da se ali telefonska komunikacija izključi ali da se vsa komunikacija snema.
Opcije, ki so navedene v točki 6.1.2.1. možnosti nakupa lota A2 s strani upravičencev za nakup rezerviranega spektra sploh ne analizirajo, čeprav je v točki (10) navedeno, da ne morejo dražiti lotov v kategorijah A1 in/ali A2, razen če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev- cena lotov na MHz v kategorijah A1 in/ali A2 je enaka ceni lotov v kategoriji A3 ali nižji od nje. V primeru dodatnih obveznosti v pasu 800 MHz so bili v tujini že primeri, da so imeli loti s posebnimi obveznostmi nižjo ceno od lotov brez posebnih obveznosti. Kakšen scenarij je predviden v primeru interesa za nakup kategorije A2 s strani upravičencev za nakup lotov kategorije A3?
V točki 6.1.3. je navedeno, da bodo dražitelji prejeli tudi gesla in digitalna potrdila za dostop do sistema EAS. Glede na to, da je v proceduri sprememba ZEKom-1, ki briše obveznost certificiranega sistema se postavlja vprašanje o ustreznosti kupljenega sistema za izvedbo dražbe. Na kakšen način bo Agencija zagotovila pravilnost delovanja sistema v skladu z navedenimi pravili?
V točki 6.2.3.6. je določeno, da osnovne cene temeljijo na konceptu oportunitetnih stroškov - zakaj se preprosto ne uporabi princip druge najcenejše ponudbe?
Vpašanje o tem forumu:

Bo razprava tukaj potekala tudi po 4.11.2013, ali se takrat forum zapre?

Bodo nasi pisni odgovori do 4.11.2013 javno objavljeni in bo o njih tu razprava,
ali naj sami prisepvek uredeimo v forumu primerno obliko in tu objavimo?

Kaj pa po 9.12.2013?


LP, hvala
Iztok

p.s. se vprasanjce o nadomestni inačici poglavja 6 je neodgovorjeno...
Pozdravljeni!

- Na novinarski konferenci, dne 20.9.2013 je bilo s strani APEKa rečeno, da bodo veseli »intenzivne izmenjave stališč« v zvezi z informacijskim memorandumum
- Dne 11.10.2013 nam APEK po naši pobudi pošlje mail za termin neformalnih ločenih sestankov
- Dne 15.10.2013 prejmeno obvestilo APEKa, da so se odločili zajavno posvetovanje, ki bo dne 25.10.2013
- Danes dne 22.10.2013 APEK na svoji spletni strani objavi obvestilo, da javno posvetovanje odpade

Glede na zadnje dogajanje nas resno skrbi o načinu obravnave tako pomembnega projekta kot je razpis frekvenc. APEK pozivamo da se projekta loti z vso resnostjo in se drži izrečene besede. Informativni memorandum je šele osnutek v katerem še vedno manjkajo pomembne informacije kot so izklicne cene za lot, točke upravičenosti na lot in seznam naselij... Večkrat ste nam sporočili, da bomo vse informacije prejeli pravočasno. Zelo neprimerno se nam zdi komentirat osnutke dokumentov. Glede na to, da moramo tudi operaterji planirati in se kvalitetno pripraviti na razpis od Agencije pričakujemo večjo odgovrnost. Menimo, da je intenzivna izmenjava stališč pomembna. Sploh zaradi dejstva ker je APEK pri določenih področjih zavzel stališča, ki ekstremno odstopjo od praks podeljevanja frekvenc v ostalih državah članicah EU in sicer:
- Nerazumno visoke frekvenčne kape 2x30 MHz pod 1 Ghz
- Delež depozitov v višini 100% izklicne cene - ni običajen in ni potreben za ivedbo dražbe
- Možnost, da se APEK po lastni presoji, arbitrarno odloča o povečevanju depozitov, o kršitvah...

Tušmobil bo do izteka roka pripravil pripombe na osnutek informacijskega memoranduma, Od APEK-a pa pričakujemo, da bo:
- v najkrašnjem možnem času objavil končno verzijo inforamcijskega memoranduma
- pogoji popravil tako, da ne bodo bistveno odstopali od praks podeljevanja frekvenc v EU (depoziti, kape,...)
- pri plačilnih pogojih upošteval, da se večina frekvenc na razpisu izteče v letu 2016
- zaradi zamude pri objavi inforamcij ustrezno podaljšal roke, ki bodo omogočali ustrezno pripravo na razpis

S spoštovanjem
Marko Fujs
Tušmobil d.o.o.
Re: Splošna diskusija o informacijskem memorandumu, predmetu javnega razpisa in razpisnem postopku
28.10.2013 12:53
iztok Napisano:
-------------------------------------------------------
> Kot kaze, je predlagana CCA drazba v nasprotju z
> ZEKOM, zato je spreozen postopek za spremembo
> zakona.
> Seveda to zahteva svoj cas, mozni so nepredvideni
> obrati in vprasljivo je, kdaj bo drazba.
>
> APEK ima pripravljeno tudi rezervno inacico pravil
> drazbe, ki ustreza sedanjemu zakonu. Prosimo, da
> se objavi tudi ta, da ne bomo 9 decembra vsi
> povsem preseneceni in nepripravljeni.
>
> LP
> Iztok


Agencija bo objavila alternativne oblike dražbe naknadno, če bo razvoj dogodkov pokazal nujnost slednjega. Objava dvojih, povsem različnih pravil dražbe, bi lahko po mnenju agencije imelo negativne posledice, saj bi lahko v razumevanje pravil vnesla znatno stopnjo zmede. Iz tega razloga agencija ne načrtuje objave pravil za SMRA tip dražbe in jih bo objavila le v primeru, če bo morala izpeljati ta tip dražbe. Pri tem agencija dodatno pojasnjuje tudi, da so pravila SMRA dražbe manj kompleksna in zahtevajo manj časa za pripravo na tak tip dražbe, zato meni, da tudi kasnejša (še vedno pa pravočasna) objava ne bi smela imeti negativnih posledic na čas izvedbe dražbe tudi v takšnem primeru.
Re: Splošna diskusija o informacijskem memorandumu, predmetu javnega razpisa in razpisnem postopku
28.10.2013 12:54
Martina_Tušmobil Napisano:
-------------------------------------------------------
> Zanima nas kdaj bo znana informacija o izklicnih
> cenah lotov in točke upravičenosti na lot.
>
> Lp Martina


Načeloma predlog izklicnih cen ni predmet javne razprave, saj gre za cene, ki jih potrdi Vlada Republike Slovenije.
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> V točkah 3.2, in 3.3. je navedeno da bodo bloki v
> pasovih 900 MHz in 1800 MHz na voljo 3. januarja
> 2016 - Kdaj je predvideno plačilo za uporabo
> omejene naravne dobrine za te frekvence?


Agencija bo o vseh pogojih plačila dokončne odločitve podala v razpisni dokumentaciji, vsekakor pa bo preučila prejete pripombe in utemeljene predloge znotraj zakonskih določb ustrezno upoštevala. Pri tem bo agencija seveda upoštevala določbe 47(2). člena ZEKom-1.
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> Točka 4.4.1.5. V kakšnem rangu se pričakujejo
> administrativni stroški - ali bodo v
> administrativne stroške vključeni tudi stroški
> zunanjih svetovalcev za pripravo dražbe
> (določitev izklicne cene, obveznosti pokrivanja
> ter programska rešitev za izvedbo dražbe)?


Agencija bo skladno z ZEKom-1 k administrativnim stroškom prištela tiste, ki so povezani z izvedbo javne dražbe. Ker brez določitve predloga izklicne cene in drugih pogojev dražbe ta ne more biti izvedena, bo agencija k administrativnim stroškom prištela tudi te. Enako velja tudi za programsko opremo za izvedbo dražbe. V poglavju 4.4.1.5. Informativnega memoranduma je navedeno, da predstavljajo stroške za izvedbo javne dražbe tudi vsi stroški v zvezi s pripravo celotne dokumentacije za izvedbo javne dražbe. Agencija bo vsekakor pravočasno, objavila oceno administrativnih stroškov dražbe. Nikakor pa agencija med administrativne stroške ne bo štela plač zaposlenih, ki so oziroma bodo v postopek javnega razpisa in izvedbo dražbe vključeni, saj se slednje financirajo iz pristojbin.
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> Ali drži, da v postopku dražbe dražitelj ne bo
> smel preseči števila upravičenj, ki jih je
> pridobil pri oddaji izhodiščne ponudbe?


Glej točko 40 poglavja 6.2.1.
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> V točki 6.1.4. (21, 22) je navedeno, da lahko
> APEK po zaključku posameznega začetnega kroga
> ali dodatnega kroga, ki sledi začetnim krogom
> zahteva povišanje zneska depozita. Kako bo
> zagotovljeno, da bodo postavljeni realni roki, ki
> bodo omogočili nakazilo dodatnega depozita.
> Pričakujejo se namreč visoki zneski, s katerimi
> operaterji ne razpolagajo. To bo zahtevalo
> koordinacijo z bankami, ki imajo za izvedbo
> procedur določene roke. Predlagamo, da se v
> primeru utemeljene prošnje rok za nakazilo lahko
> podaljša za določeno omejeno časovno obdobje v
> katerem dražitel ne more biti izloče iz
> nadaljevanja dražbe.


Agencija predvideva, da bodo dražitelji z bankami dosegli ustrezno koordinacijo in postopke pred pričetkom dražbe. Vsekakor bodo v razpisu postavljeni roki omogočali praktično izvedljivost povečevanja dodatnih depozitov. Agencija bo v postopku zbiranja pripomb in komentarjev vse zbrala, jih preučila in podala odgovore, zato prosi, da zainteresirana javnost predlaga utemeljene predloge.
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> Iz pravil dražbe ni jasno kaj se bo zgodilo z
> nepodeljenimi loti. Lahko pojasnite kaj več?


Glede morebiti nepodeljenega spektra bo agencija ravnala skladno z določbami ZEKom-1, 46. člen.
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> V točki 6.1.6. (27) je navedeno, da lahko
> dražitelji navežejo stik z APEK preko telefona
> in e-pošte. Ker telefonski pogovor, ki ni sneman
> ne zagotavlja transparentnosti in enake obravnave
> vseh udeležencev dražbe predlagamo, da se ali
> telefonska komunikacija izključi ali da se vsa
> komunikacija snema.


Agencija bo o predlogu dodatno razmislila.
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> Opcije, ki so navedene v točki 6.1.2.1. možnosti
> nakupa lota A2 s strani upravičencev za nakup
> rezerviranega spektra sploh ne analizirajo,
> čeprav je v točki (10) navedeno, da ne morejo
> dražiti lotov v kategorijah A1 in/ali A2, razen
> če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev- cena
> lotov na MHz v kategorijah A1 in/ali A2 je enaka
> ceni lotov v kategoriji A3 ali nižji od nje. V
> primeru dodatnih obveznosti v pasu 800 MHz so bili
> v tujini že primeri, da so imeli loti s posebnimi
> obveznostmi nižjo ceno od lotov brez posebnih
> obveznosti. Kakšen scenarij je predviden v
> primeru interesa za nakup kategorije A2 s strani
> upravičencev za nakup lotov kategorije A3?


Te primere natančno opisujejo točke poglavja 6.1.2.1. od 10. do 12. Obe določata primere, ko lahko dražitelji lotov iz kategorije A3 dražijo tudi lote iz kategorije A2 (in/ali A1). Scenarij, po katerem sprašujete in ob njem navajate primer, da so v tujini že bili primeri, ko so loti s posebnimi obveznostmi dosegali nižjo ceno od tistih, brez njih, je torej v celoti opisan in predviden v točki 10.
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> V točki 6.1.3. je navedeno, da bodo dražitelji
> prejeli tudi gesla in digitalna potrdila za dostop
> do sistema EAS. Glede na to, da je v proceduri
> sprememba ZEKom-1, ki briše obveznost
> certificiranega sistema se postavlja vprašanje o
> ustreznosti kupljenega sistema za izvedbo dražbe.
> Na kakšen način bo Agencija zagotovila
> pravilnost delovanja sistema v skladu z navedenimi
> pravili?


Agencija bo vsekakor zagotovila ustrezen sistem za izvedbo javne dražbe.
Marko Napisano:
-------------------------------------------------------
> V točki 6.2.3.6. je določeno, da osnovne cene
> temeljijo na konceptu oportunitetnih stroškov -
> zakaj se preprosto ne uporabi princip druge
> najcenejše ponudbe?


Agencija poziva po dodatni argumentaciji ter podrobni utemeljitvi predloga, saj zgolj na podlagi navedenega ne vidi prednosti predlaganega. Po vseh zbranih pripombah in komentarjih bo agencija lahko podala svoja pojasnila in odgovore.
iztok Napisano:
-------------------------------------------------------
> Vpašanje o tem forumu:
>
> Bo razprava tukaj potekala tudi po 4.11.2013, ali
> se takrat forum zapre?
>
> Bodo nasi pisni odgovori do 4.11.2013 javno
> objavljeni in bo o njih tu razprava,
> ali naj sami prisepvek uredeimo v forumu primerno
> obliko in tu objavimo?
>
> Kaj pa po 9.12.2013?
>
>
> LP, hvala
> Iztok
>
> p.s. se vprasanjce o nadomestni inačici poglavja
> 6 je neodgovorjeno...


Forum 4G je le eno od komunikacijskih orodij, preko katerega agencija zbira mnenja in vprašanja ter odgovarja nanje. Agencija zato še enkrat poziva strokovno javnost, naj bo posebej aktivna tudi pri podaji predlogov in argumentov. Agencija se je zavezala, da bo objavila in predvidoma v mesecu dni odgovorila na vsa vprašanja in mnenja v zvezi z osnutkom informativnega memoranduma, ki jih bo prejela do vključno 11.11.2013, do 8:00 zjutraj (za podrobnosti glej: [www.apek.si]). Agencija bo tudi vsa vprašanja, ki jih bo prejela, sproti objavljala na forumu. Pri tem ni pomembno, na kakšen način prejme vprašanja zaintresirane javnosti. To pomeni, da zainteresirana javnost lahko posreduje vprašanja po elektronski pošti, po navadni pošti ali pa jih zastavi preko foruma. Vsa vprašanja, ki bodo prispela do omenjenega roka, bo agencija objavila in obravnavala na enak način. Agencija bo, če bo le mogoče, odgovarjala čim bolj ažurno, zagotovo pa bo na vsa do roka prejeta vprašanja odgovorila v sklepnem odgovoru.
Po 11.11.2013 agencija sicer ne namerava zapreti foruma, vendar pa se ne obvezuje, da bo odgovarjala na vprašanja in predloge, ki jih bo prejela po tem datumu. Odgovor na vaše vprašanje o poglavju 6 je objavljen.
Marko_Fujs Napisano:
-------------------------------------------------------
> Pozdravljeni!
>
> - Na novinarski konferenci, dne 20.9.2013 je bilo
> s strani APEKa rečeno, da bodo veseli
> »intenzivne izmenjave stališč« v zvezi z
> informacijskim memorandumum
> - Dne 11.10.2013 nam APEK po naši pobudi pošlje
> mail za termin neformalnih ločenih sestankov
> - Dne 15.10.2013 prejmeno obvestilo APEKa, da so
> se odločili zajavno posvetovanje, ki bo dne
> 25.10.2013
> - Danes dne 22.10.2013 APEK na svoji spletni
> strani objavi obvestilo, da javno posvetovanje
> odpade
>
> Glede na zadnje dogajanje nas resno skrbi o
> načinu obravnave tako pomembnega projekta kot je
> razpis frekvenc. APEK pozivamo da se projekta loti
> z vso resnostjo in se drži izrečene besede.
> Informativni memorandum je šele osnutek v katerem
> še vedno manjkajo pomembne informacije kot so
> izklicne cene za lot, točke upravičenosti na lot
> in seznam naselij... Večkrat ste nam sporočili,
> da bomo vse informacije prejeli pravočasno. Zelo
> neprimerno se nam zdi komentirat osnutke
> dokumentov. Glede na to, da moramo tudi operaterji
> planirati in se kvalitetno pripraviti na razpis od
> Agencije pričakujemo večjo odgovrnost. Menimo,
> da je intenzivna izmenjava stališč pomembna.
> Sploh zaradi dejstva ker je APEK pri določenih
> področjih zavzel stališča, ki ekstremno
> odstopjo od praks podeljevanja frekvenc v ostalih
> državah članicah EU in sicer:
> - Nerazumno visoke frekvenčne kape 2x30 MHz pod 1
> Ghz
> - Delež depozitov v višini 100% izklicne cene -
> ni običajen in ni potreben za ivedbo dražbe
> - Možnost, da se APEK po lastni presoji,
> arbitrarno odloča o povečevanju depozitov, o
> kršitvah...
>
> Tušmobil bo do izteka roka pripravil pripombe na
> osnutek informacijskega memoranduma, Od APEK-a pa
> pričakujemo, da bo:
> - v najkrašnjem možnem času objavil končno
> verzijo inforamcijskega memoranduma
> - pogoji popravil tako, da ne bodo bistveno
> odstopali od praks podeljevanja frekvenc v EU
> (depoziti, kape,...)
> - pri plačilnih pogojih upošteval, da se večina
> frekvenc na razpisu izteče v letu 2016
> - zaradi zamude pri objavi inforamcij ustrezno
> podaljšal roke, ki bodo omogočali ustrezno
> pripravo na razpis
>
> S spoštovanjem
> Marko Fujs
> Tušmobil d.o.o.


Po tehtnem razmisleku in ob upoštevanju dejstva, da so nekateri operaterji v preteklosti ustno komunikacijo zlorabljali, se je agencija odločila za povsem transparenten način komuniciranja z vsemi deležniki, zato meni, da je neposredna ustna izmenjava mnenj manj primerna in nepotrebna ter lahko ustrezno nadomešča transparentna komunikacija, ki je v celoti objavljena na spletnih straneh agencije. Ne glede na navedeno agencija poudarja, da imajo vsi operaterji v zvezi s temami, ki niso vezane na temo in pogoje dražbe, vedno možnost sestankov na agenciji. Zato agencija predlaga, da vsa vaša mnenja, predloge in komentarje zberete in jih agenciji posredujete tako, da bo nanje lahko podala eksplicitne odgovore. S strani agencije ni bilo do sedaj nobenih zamud glede podajanja informacij, saj ne obstajajo nobeni roki, ki bi agencijo zavezovali. Agencija pa ne želi komentirati pripomb in navedb, ki niso vezane na izvedbo dražbe ali se ne tičejo obravnavanega Informativnega memoranduma, ki je predmet posveta
Glede posameznih pripomb:
- Agencija prosi za dodatno argumentacijo glede pripombe, da so predlagane kape »nerazumno visoke«.
- Agencija pričakuje dodatno argumentacijo vaše pripombe in reference glede navedb.
- Pravila dražbe ne omogočajo arbitrarnega odločanja agencije glede depozitov. Višino depozita pravzaprav določa dražitelj sam z višino vsakokratne ponudbe, ki pa mora biti zavarovana z depozitom. Agencija med dražbo (po potrebi) seveda dražitelja pozove po takšnem depozitu.
Agencija bo, kot je napovedala, vse odgovore lahko objavila, ko bo prejela vse komentarje zainteresirane javnosti, jih preučila, nanje podala odgovore, utemeljene in smiselne pa (med drugimi) tudi upoštevala. Zato pozdravlja namen Tušmobila, da k osnutku Informativnega memoranduma poda argumentirane in obrazložene komentarje in pripombe in ga poziva, naj to stori čim prej.
skrbnik Napisano:
-------------------------------------------------------
> Marko Napisano:
> --------------------------------------------------
> -----
> > V točki 6.1.3. je navedeno, da bodo
> dražitelji
> > prejeli tudi gesla in digitalna potrdila za
> dostop
> > do sistema EAS. Glede na to, da je v proceduri
> > sprememba ZEKom-1, ki briše obveznost
> > certificiranega sistema se postavlja vprašanje
> o
> > ustreznosti kupljenega sistema za izvedbo
> dražbe.
> > Na kakšen način bo Agencija zagotovila
> > pravilnost delovanja sistema v skladu z
> navedenimi
> > pravili?
>
>
> Agencija bo vsekakor zagotovila ustrezen sistem za
> izvedbo javne dražbe.

IMHO se omemba "certificaran" nanaša na programsko opremo za izvedbo dražbe in ne na overjanje istovetnosti dražitelja.

Predlagana sprememba ZEKOM odpravlja zahtevo po zagotavljanju pravilnosti delovanja programske opreme s postopkom certificiranja, ki je pri tako kompleksnem produktu za enkratno uporabo (verjetno bo programska koda prilagojena naši dražbi) praktično neuresničljiv. Žal predlog spremembe ZEKOM ne prideva nadomestnih mehanizmov.

Zaradi zahevnosti algoritmov (upamo, da bodo objavljene tudi matematične formule v izogib napačnemu tolmačenju besedila v poglavju 6) predlagamo, da po končani dražbi Agencija objavi poleg izzida dražbe tudi vse podatke o postopku dražbe, tako da lahko sami preverimo izzid in se prepričamo v pravilnost rezultata in s tem odpravimo vsak morebitni dvom.

Pre tem ne vidimo razloga za morebitno zaupnost podatkov o posameznih ponudbah, saj bo dražba končana in morebitna objava ne vpliva na poslovanje podjetja, razen v primeru, da ugotovimo nepravilnosti pri postopku. Prav nasprotno:: želimo si, da bi z objavo podatkov odpravili vsak dvom v pravilnost postopka in s tem možnost spremembe izzida.

LP
Iztok
skrbnik Napisano:
-------------------------------------------------------
> iztok Napisano:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Kot kaze, je predlagana CCA drazba v nasprotju
> z
> > ZEKOM, zato je spreozen postopek za spremembo
> > zakona.
> > Seveda to zahteva svoj cas, mozni so
> nepredvideni
> > obrati in vprasljivo je, kdaj bo drazba.
> >
> > APEK ima pripravljeno tudi rezervno inacico
> pravil
> > drazbe, ki ustreza sedanjemu zakonu. Prosimo,
> da
> > se objavi tudi ta, da ne bomo 9 decembra vsi
> > povsem preseneceni in nepripravljeni.
> >
> > LP
> > Iztok
>
>
> Agencija bo objavila alternativne oblike dražbe
> naknadno, če bo razvoj dogodkov pokazal nujnost
> slednjega. Objava dvojih, povsem različnih pravil
> dražbe, bi lahko po mnenju agencije imelo
> negativne posledice, saj bi lahko v razumevanje
> pravil vnesla znatno stopnjo zmede. Iz tega
> razloga agencija ne načrtuje objave pravil za
> SMRA tip dražbe in jih bo objavila le v primeru,
> če bo morala izpeljati ta tip dražbe. Pri tem
> agencija dodatno pojasnjuje tudi, da so pravila
> SMRA dražbe manj kompleksna in zahtevajo manj
> časa za pripravo na tak tip dražbe, zato meni,
> da tudi kasnejša (še vedno pa pravočasna)
> objava ne bi smela imeti negativnih posledic na
> čas izvedbe dražbe tudi v takšnem primeru.

Spoštovani!
Še vedno sem malce zaskrbljen, da bo zaradi spremembe ZEKOM prišlo do nove zakasnitve pri postopku dražbe, saj nič ne kaže na nov ZEKOM pred 13. decembrom 2013, kot je predvideno v časovnici.

Iz odgovora tudi ni razvidno, ali APEK ima prepravljeno rezervno inačico pravil ali načrtuje izdelavo šele ko bo zgodba o spremembi ZEKOma dokončna? Vsekakor obljubim, da ne bom zmeden zaradi objave pravil,
bolj zmeden sem zaradi nepredvidljivega časa izvedbe dražbe, saj ne moremo ustrezno načrtovati naših aktivnosti v letu 2014.

Hkrati ni nujno, da je alternativa trenutni CCA, opisani v poglavju 6, samo SMRA.
Z manjšo spremembo pravil CCA se da tudi CCA izvesti v skladu z obstoječim ZEKOMom,
že avgusta (bodo naši odgovori obajvljeni?) smo operaterji soglašali z ločeno podelitvijo 800 MHz pasu
v izogib odlaganju izgradnje LTE 800 omrežij.
Prav zaradi množice možnih rešitev in z njimi povezanimi pripravami bi želeli pravočasno poznati alternative.


LP
Iztok
Žal nimate dovoljenja za objavljanje/komentiranje na tem forumu.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.