Forum

Pravila in pogoji uporabe foruma 4G / 4G Forum rules (SLO)
17.10.2013 13:52
Forum je namenjen izključno temam povezanim z objavljenim osnutkom informativnega memoranduma za javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev v frekvenčnih pasovih 800, 900, 1800, 2100 in 2600 MHz, z javno dražbo, skupaj z vsemi prilogami. Navedeni osnutek informacijskega memoranduma je objavljen na [www.apek.si]. Agencija želi s predmetnim forumom ustvariti pogoje za, sicer neformalno, a kakovostno, živahno, inteligentno in čim ustvarjalnejšo debato o tej temi na ustrezni ravni, ki omogoča enakopravno sodelovanje vseh uporabnikov. Pri objavljanju lastnih sporočil na forumu in morebitnih odgovorih na sporočila drugih uporabnikov foruma si agencija pridružuje pravico, da se omeji zgolj na informacije, ki jih je že javno objavila v svojih uradnih dokumentih. Vsebine agencije, objavljene na forumu niso zavezujoče in dokončne, prav tako si agencija pridružuje pravico, da bo dokončna stališča podala šele v odgovorih na prejete pisne komentarje osnutka informativnega memoranduma po 4.11.2013 oziroma v izdelani razpisni dokumentaciji. Agencija poudarja, da pri pripravi razpisne dokumentacije ni dolžna upoštevati formalnih in neformalnih mnenj zainteresirane javnosti, prav tako lahko agencija pripravi razpisno dokumentacijo neodvisno od objavljenega osnutka informativnega memoranduma.Za sodelovanje na forumu in objavljanje sporočil ali objav v posamezne teme mora biti uporabnik prijavljen oziroma registriran. Z registracijo uporabnik v celoti sprejema in se zavezuje upoštevati ta pravila in pogoje uporabe foruma.Registracija je brezplačna in prostovoljna. Vsaka oseba lahko ustvari le en uporabniški račun. Registriranega uporabniškega imena ni mogoče spreminjati. Izbris uporabniškega imena in objav iz foruma nista možni, še posebej v kolikor so bile na forumu s predmetnim uporabniškim imenom že objavljene objave in sporočila in so nanje odgovarjali ter jih citirali drugi uporabniki in so tako postale del objav drugih uporabnikov. Registrirani uporabnik se z objavo svojega prispevka na forumu strinja, da je njegova objava na vpogled javnosti ter da se vsebino lahko objavi na spletnih straneh foruma.Forum je v celoti moderiran, kar pomeni, da vse objave in sporočila uporabnikov dokončno objavi šele administrator. Forum uporabnikom ne omogoča samostojnega dodajanja novih tem, lahko pa nove teme predlagajo. Pri pisanju se mora uporabnik držati teme in slovenskega pravopisa. Zaželena je uporaba knjižne slovenščine. Objavljanje sporočil in objav brez premisleka je nezaželeno. Uporabniki morajo sporočila in objave vpisovati v temo, ki jim je po vsebini najbližja. Naslov sporočila ali objave naj odraža vsebino sporočila. Pred oddajo predloga nove teme ja prav, da uporabniki preverijo, ali podobna tema že obstaja. Sporočila, deli sporočil in povezave v objavah, ki niso povezane s temami oziroma vsebino foruma bodo odstranjene brez predhodnega obvestila. Prav tako bodo ostranjena vsa drugače neprimerna sporočila. Komentarji naj bodo argumentirani. Avtorji sporočil izražajo lastna mnenja in poglede in ne gre za mnenja agencije.Uporabnik se z registracijo strinja, da administrator foruma brez predhodnega ali naknadnega obvestila uredi, izbriše, premakne ali zaklene teme ali sporočila in objave, ki po presoji administratorja niso primerne oziroma skladne s temi pravili in pogoji.Razkrivanje osebnih ali katerihkoli drugih podatkov uporabnikov foruma brez njihove privolitve je prepovedano. Prav tako je prepovedano objavljanje lažnih ali ponarejenih informacij ter dokumentov, netočnih, zlonamernih, vulgarnih, sovražnih, nadležnih, grozečih ali drugih neprimernih vsebin.Prepovedano je kakršnokoli objavljanje ter posredovanje nezakonitih vsebin ter povezav nanje. Uporabnik se z registracijo na forumu strinja, da ne bo objavljal avtorsko zaščitenih vsebin brez dovoljenja avtorjev. Za prispevke katerih avtor ni uporabnik sam, mora uporabnik citirati vse vire. Agencija ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino gradiv oziroma datotek, ki so objavljene na forumu. Na forumu je prepovedano oglaševanje.Uporabnikom, ki bodo forum zlorabljali in/ali objavljali neprimerne oziroma zgoraj prepovedane in/ali omejena vsebine, ustvarili več kot en uporabniški račun ali se na forumu vedli v nasprotju s temi pravili in pogoji, bo dostop do foruma trajno onemogočen.Uporabnik se z registracijo strinja, da bodo vsi vpisani podatki shranjeni v bazo podatkov. Osebnih podatkov agencija ne bo posredovala tretjim osebam, vendar pa agencija zanje ne odgovarja v primeru morebitnih računalniških vdorov v sistem. Vsi osebni podatki, ki jih uporabnik vpiše se zbirajo in hranijo le za namen uporabe na tem spletnem mestu, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.Agencija ni v nobenem primeru ne materialno, ne kazensko odgovorna za vsebino objav, poročil in prilog uporabnikov foruma. Agencija ne odgovarja za vsebino sporočil na forumu, za posledice, ki izhajajo iz ravnanja na podlagi vsebine foruma, niti ne odgovarja za vsebino in posledice, ki izhajajo iz ravnanja na podlagi vsebin povezanih spletnih strani. Agencija prav tako ne jamči za točnost podatkov na forumu, njihovo popolnost ali uporabnost. Storitve foruma so takšne, kot so. Agencija ne prevzema nobene odgovornosti, da bodo ponujene storitve delovale neprekinjeno, brez napak in brez izgube podatkov. Agencija ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo ali za težave, ki bi bile storjene in povzročene z uporabo storitev foruma: nedostopnost strani, motnje dostopa strani, virusi, napake v katerih koli informacijah in dokumentih, posredovanih s strani foruma. Agencija prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli poškodbe uporabnikove opreme, s katero dostopa do foruma ter za kakršnekoli izgube uporabnikovih podatkov na njegovi opremi, ki bi nastale zaradi dostopa do foruma.Uporabnik mora s svojimi objavami odražati spoštovanje do mnenj drugih. Pri pisanju sporočil mora uporabnik jasno izraziti svoje mnenje, da ga bodo souporabniki lahko pravilno razumeli. Avtorji sporočil v teh izražajo lastna mnenja in poglede, z registracijo na forumu se strinjajo, da v celoti prevzemajo vso odgovornost za svoje objave. Po kazenskem zakoniku je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti ter za grožnjo, da bo napadel življenje ali telo druge osebe, kakor tudi za razžalitev, žaljivo obdolžitev in obrekovanje. V primeru takšnih sporočil bo agencija na zahtevo pristojnih organov pomagala pri ugotavljanju identitete njihovih avtorjev. Agencija lahko podatke na zahtevo sporoči tudi prizadeti osebi zaradi uveljavljanja njenih pravic.Agencija si pridružuje pravico do spremembe teh pravil in pogojev brez predhodnega obveščanja. Pravila in pogoji uporabe foruma so za uporabnike zavezujoči tudi v vsakokratni spremenjeni obliki.
Tema je zakjlučena in v njej ne morete objavljati.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.