Finance: podelitev frekvenc za testiranje 5G tehnologije

Ponedeljek, 01.10.2018

Agencija odgovarja novinarki Financ Tanji Smrekar.

 

Zakaj so podeljene brezplačno in ali je takšna običajna praksa? Ali se je kdo na to pritožil? Če da - kdo in zakaj?  Na kakšen način ste izbrali BTC in kdo se je za frekvence še potegoval? Ali je šlo za povabila in zakaj ni bilo javnega razpisa? Vidim (na spletni strani), da ste podelili frekvence še trem zainteresiranim. Za koliko časa in za kakšne frekvence ter projekte gre? Če se ne motim, tudi brezplačno, ker gre za teste?

Agencija je ob sodelovanju Ministrstva za javno upravo 22. decembra 2016  in ponovno 13. januarja 2017 podala pobudo za prijavo projektov za prva testiranja ter prihodnjo rabo tehnologije 5G (glej https://www.akos-rs.si/akos-poziva-investitorje-k-prijavi-projektov-za-testiranje-in-prihodnjo-rabo-5g-tehnologije). 3. julija 2017 je k sodelovanju ponovno povabila zainteresirano javnost (glej https://www.akos-rs.si/aktivnosti-v-zvezi-s-5g-pobudo-in-dodatni-poziv-k-prijavi-projektov).

Za testiranje 5G tehnologije je agencija predvidela spekter v pasu 3400–3800 MHz, poleg tega pa tudi BWA spekter v 26 GHz pasu (24,549–25,053 GHz /25,557–26,061 GHz) in v UHF pasu. 

 

Skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (53. člen ZEKom-1) lahko agencija za potrebe meritev, atestiranje in drugih preizkusov radijske opreme izda Odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc (ODRF) za omejeno območje pokrivanja in največ za 90 dni. V primeru preizkušanja novih tehnologij v okviru Evropskih razvojnih projektov lahko agencija izda ODRF za namen preizkusa novih tehnologij za določeno časovno obdobje, ki ne sme biti daljše od treh let.

BTC se je odzval na pobudo in po pridobitvi EU projektov zaprosil za ODRF za testiranje za potrebe evropskih projektov v frekvenčnih pasovih 700 MHz in 3400 - 3800 MHz. Agencija je družbi BTC izdala dve ODRF za Območje BTC v okviru evropskih projektov.

Agencija je družbi BTC izdala odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc za območje BTC in sicer:

  • v pasu 703 - 733 MHz/758 - 788 MHz od 28. 5. 2018 do 31. 1. 2019 za Evropski razvojni projekt InnoHPC Interreg (uporaba HPC za samovozeča vozila) http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innohpc).
  • v pasu 3410 - 3800 MHz/3410 - 3800 MHz od 28. 5. 2018 do 28. 5. 2021 za Evropski razvojni projekt InnoHPC Interreg (uporaba HPC za samovozeča vozila) http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innohpc).


Poleg BTC so ODRF v okviru evropskih projektov do sedaj pridobili še:

  • Elektro Gorenjska: 2 x 3 MHz v 700 MHz pasu (720,5 - 723,5 MHz/775,5 - 778,5 MHz) za M2M za obdobje 09.04.2018 do 31.01.2019 za območje Gorenjske (OBMOČJE 7_JESENICE_KRANJ) za projekta STORY http://horizon2020-story.eu/ in TDX-ASSIST http://www.tdx-assist.eu/
  • AMZS: 100 MHz v pasu 3400 – 3800 MHz  za dobo 3 let za območje CVV Vransko za projekte H2020 BRAVE (BRidging gaps for adoption of Automated VEchiles) http://www.brave-project.eu/, projekt Danube področja RADAR (Risk Assesment of Danube Area Roads) http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/radar.
  • Internet Institute: 2 x 10 MHz v 700 MHz pasu do 31.1.2019 in 100 MHz v pasu 3400 – 3800 MHz za območje Ljubljane  za dobo 3 let za testiranje v okviru evropskega projekta H2020-EU.2.1.1. - INDUSTRIAL LEADERSHIP - Leadership in enabling and industrial technologies - Information and Communication Technologies (ICT) - MATILDA (http://www.matilda-5g.eu/)


Agencija skladno z veljavno zakonodajo tudi v primerih, ko ne gre za testiranja v okviru pridobljenih evropskih projektov, podeljuje frekvence za testne namene, vendar za krajše časovno obdobje. Za testiranje 5G tehnologijue je do sedaj izdala dve takšni odločbi družbi Telekom Slovenije.

Kdo konkretno je bil v skupini, ki se je odločila frekvence podeliti BTC-ju in zakaj so jih dobili prav oni?

Kot je pojasnjeno zgoraj, je agencija podelila frekvence za testiranje (5G tehnologij) na podlagi vlog. Delovne skupine zato ni bilo.

Kdaj boste frekvence podelili netestno, za koliko časa in za okvirno koliko denarja?

Agencija je v Strategiji upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom napovedala, da bo frekvence v pasu 700 MHz podelila v letu 2018, kar pa se bo zaradi postopka pridobivanja soglasja na omenjeno strategijo na Vladi Republike Slovenije predvidoma zavleklo v prvo polovico leta 2019. Frekvence v pasu 3400 - 3800 MHz so predvidene za naslednjo podelitev, ki je predvidena v letih 2019/2020. Ko bo agencija začela s postopkom podelitve, bo v skladu z zahtevami iz javnega razpisa, pripravila tudi predlog višine izklicnih cen, ki ga bo poslala v soglasje Vladi republike Slovenije.

Kakšna je vloga Borisa Koprivnikarja pri podelitvi frekvenc?

Resorno ministrstvo oziroma Ministrstvo za javno upravo, v sestavi katerega je tudi Direktorat za informacijsko družbo, agenciji poda strateške usmeritve za podelitve frekvenc.

Kdaj se je spremenil način imenovanja direktorja Akosa in ali res z novim zakonom o telekomunikacijah lahko le tega imenuje minister, mimo sveta Akosa in ali se je to pri imenovanju ga. Muha res zgodilo? Ali drži, da je bila ga. Muha imenovana šele po menjavi komisije članov v uradniškem svetu, v prvem razpisu namreč pogojev ni izpolnjevala? Katerih konkretnih pogojev v prvem razpisu ni izpolnjevala in kako to, da jih v drugem je?

Agencija nima pristojnosti v zvezi z imenovanjem direktorja agencije. Predlagamo, da se obrnete na Vlado RS oziroma na Ministrstvo za javno upravo.

Ali je Tanja Muha članica SMC in svetnica oziroma lokalna političarka? Je Tanja Muha je svetnica četrtne skupnosti Šmarna Gora na listi SMC?

Agencija ni pristojna za odgovore na ti vprašanji. Predlagamo, da se obrnete na SMC ali na gospo Tanjo Muha osebno.

Ali morebitne nepravilnosti, sume katerih nepravilnih, kaznivih dejanj preverja policija?

Agencija o tem nima informacij.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.