Finance: podelitev frekvenc za 5G mobilna omrežja

Četrtek, 18.04.2019

Agencija odgovarja novinarju Financ Vasiliju Krivcu.

 

Za Finance pripravljam prilogo o pametni mobilnosti, ki bo po predvidevanjih slonela na mobilnem omrežju 5G. Zato bi prosil odgovore na spodnja vprašanja. V javnosti kroži kar nekaj vprašanj glede koncesij za vzpostavo 5G mobilnih omrežij:

  • koliko koncesij boste razpisali
  • kdaj boste objavili razpis
  • kako boste določili ceno za koncesije
  • kakšne bodo cene koncesijske dajatve v primerjavi z mobilnimi podatkovnimi omrežji 4G
  • bodo morali koncesionarji plačati koncesijsko dajatev ob pridobitvi koncesije pogodbe ali ob začetku delovanja njihovega omrežja
  • za kakšno obdobje boste podpisali koncesijske pogodbe?

 
Agencija bo frekvence podelila na javnem razpisu z  večfrekvenčo javno dražbo. Javni razpis naj bi objavila predvidoma do konca letošnjega leta in do 30. 6. 2020 naj bi z izdajo odločb podelila frekvence. Pred objavo javnega razpisa bo agencija pripravila t.i. informativni memorandum, ki ga bo posredovala v javno obravnavo. Skladno z usmeritvami resornega ministrstva je pogoj za začetek javnega razpisa z javno dražbo "Strategija upravljanja z radijskim spektrom", ki jo pripravlja agencija, Vlada RS pa mora nanjo podati soglasje.

Agencija bo pri določitvi najmanjše višine nadomestila za uporabo frekvenc (izklicnih cen) in določitvi načina plačila v skladu z 8. odstavkom 60. člena ZEKom-1 upoštevala ponudbo in povpraševanje po razpisanih frekvencah, razvitost trga, na katerega se bodo nanašale razpisane frekvence, ter višino tovrstnih plačil v drugih državah EU.  V nobenem primeru pa izklicne cene ne bodo tako visoke, da bi to oviralo razvoj inovativnih storitev in konkurence na trgu. Agencija bo pripravila predlog izklicnih cen, ki jih mora potrditi  Vlada RS. V predlogu, ki ga bo agencija posredovala Vladi RS, bo predlagala tudi način plačila zneska za uporabo omejene naravne dobrine. Frekvence bo podelila za časovno obdobje v skladu z veljavno zakonodajo.

Kateri frekvenčni pas je namenjen za:

  • 3G in 4G omrežja
  • 5G omrežja.


Frekvence bo agencija podelila storitveno nevtralno, bo pa v skladu s 5G akcijskim načrtom predvidela tudi nekatere zahteve za izgradnjo 5G omrežja. Prednostno so v tem trenutku za 5G na voljo pasovi 700 MHz, 3400 - 3800 MHz in 26 GHz, bo pa 5G tehnologijo možno uporabljeti tudi v preostalih razpisanih pasovih.
 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.