TV, RADIO and VOD

Minimum Date
Maximum Date
Agencija objavlja poročilo o trgu elektronskih medijev in delu agencije za četrto četrtletje 2016. Poročilo vsebuje pregled stanja v registru… Read more
Primerjalna študija ponuja vpogled v pravni okvir za regulacijo medijske koncentracije v 28 državah članicah EU in 4 državah članicah EFTA. S… Read more
Accessibility(CTRL+F2)
color contrast
text size
highlighting content
zoom in