Poročilo o razvoju trga elektronskih komunikacij za četrto četrtletje 2020

Zadnje četrtletje leta 2020 se je zaključilo s ponovnim razmahom pandemije COVID-19 in sprejetjem zajezitvenih ukrepov, ki so vnovič narekovali ustavitev javnega življenja in ponovno povečan obseg opravljanja dela in šolskih obveznosti na daljavo. Po izraziti rasti v prvem valu epidemije in stabilizaciji v obdobju sprostitve zajezitvenih ukrepov med letom, je promet v fiksnih in mobilnih omrežjih ponovno posegel po vrhovih. Glede na izkušnje so operaterji ponovno odigrali več kot odlično vlogo in zagotovili delovanje omrežja na vseh ravneh. Sklepamo lahko, da je nacionalna javna in komercialna digitalna infrastruktura delovala pravilno tudi v času virusne krize, čeprav je to povzročilo povečanje njene uporabe brez primere.

Prikazi podatkov za posamezna četrtletja in leta so na voljo na portalu eAnalitik .

 

 

 

 

Accessibility(CTRL+F2)
color contrast
text size
highlighting content
zoom in