Delo: telefonske govorilnice

Sreda, 03.07.2019

Agencija odgovarja novinarki Dela Barbari Eržen.

 

Glede na analizo zagotavljanja javnih telefonskih govorilnic, ki je trenutno v javni razpravi, me zanima, do kdaj bo na podlagi Zekom Akos odločil, ali bo za univerzo storitev izbral izvajalca oziroma ga ne bo? H čemu se Akos trenutno nagiba? Ali bo zakonodajalcu na podlagi izkušenj drugih držav priporočil, da se zagotavljanje telefonskih govorilnic z zakonom izloči iz nabora univerzalnih storitev? Poleg tega pa ne zanima, ali menite, da s tem, ko Telekom zagotavlja le relativno drage kartice z impulzi, brez alternative, kar znižuje dostopnost, vseeno v zadovoljivi meri izpolnjuje določila zagotavljanja univerzalnih storitev?

Agencija pri določanju izvajalca posameznih storitev iz nabora univerzalne storitve deluje v skladu s 118. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). V skladu s šestim odstavkom tega člena mora agencija šest mesecev pred potekom trenutno veljavne odločbe pripraviti analizo o izvajanju univerzalne storitve ter v njej ugotoviti, ali je splošna dostopnost zmogljivosti in storitev, ki jih zajema univerzalna storitev, takšna, da je treba ponovno določiti izvajalca univerzalne storitve, pri čemer upošteva mnenje zainteresirane javnosti. Agencija je objavila analize vseh storitev iz nabora univerzalne storitve, v analizah je objavila različne predloge in predstavila prednosti in slabosti vsakega posameznega predloga. Na podlagi konkretne analize in javne razprave se agencija nato odloči, ali bo za posamezno storitev iz nabora univerzalne storitve treba imenovati izvajalca ali ne.

Če agencija na podlagi analize in posvetovanja z zainteresirano javnostjo odloči, da je treba izbrati izvajalca, določi izvajalca posamezne storitve iz nabora storitev univerzalne storitve, kamor sodi tudi zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic, na podlagi javnega razpisa. V primeru, da na javnem razpisu ni kandidata za izvajalca določene storitve, lahko agencija sama določi izvajalca na podlagi kriterijev, ki so našteti v četrtem odstavku 118. člena ZEKom-1. Na podlagi tega odstavka je agencija v zadnjem postopku leta 2014 določila izvajalca za javne telefonske govorilnice, saj se na tedaj objavljeni javni razpis ni javil nihče. Tedaj izdana odločba velja do 2.12. 2019.

Kot že sami navajate, je agencija pred kratkim predložila analizo zagotavljanja javnih telefonskih govorilnic v javno obravnavo. Ugotovitve in predlogi agencije so tako javno dostopni. Kočnih rešitev pa agencija ne more prejudicirati, saj je postopek v teku. Odločitev ali bo imenovala izvajalca univerzalne storitve za zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic, bo sprejeta predvidoma septembra.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.