Delo: omrežje 5G

Sreda, 07.08.2019

Agencija odgovarja novinarki Dela Barbari Eržen.

 

Ob napovedanem razpisu za frekvence za 5G, ki se bo predvidoma zgodil do konca let, me zanima, koliko sredstev pričakujete, da bi lahko Slovenija iztržila?

Agencija v tej fazi težko oceni višino prilivov za napovedan razpis, saj so tudi ti odvisni od v času veljave razpisa veljavnih razmer na trgu. Agencija bo izklicne cene pred objavo javnega razpisa poslala v soglasje Vladi Republike Slovenije, sam končni znesek pa je odvisen od zanimanja operaterjev za razpisane frekvence, pravil dražbe  in naložitve morebitnih obvez operaterjem ob dodelitvi frekvenc.


Ali pričakujete, da bo poleg največjih operaterjev na draži sodeloval še kdo drug? Na primer ali boste omogočili tudi draženje manjših pasov za posamezna območja, na primer Luko Koper ...
   
Agencija pričakuje, da bodo na dražbi sodelovali vsi infrastrukturni operaterji v Sloveniji, to so Telekom Slovenije, A1 Slovenija, Telemach in T-2,  javni razpis pa predvidoma ne bo omejeval novih vstopnikov.

Za manjše pasove oziroma lokalno (regionalno) uporabo agencija v skladu s predlagano strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki je v postopku potrjevanja na Vladi Republike Slovenije, predvideva nov javni razpis, ki bo sledil po zaključku razpisa naslednje leto.


Je pa sicer trenutno v postopku javnega posvetovanja tudi posvetovalni dokument, ki pred pripravo javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev preverja interes deležnikov po razpisanih frekvenčnih pasovih, količini spektra za nacionalno oziroma lokalno uporabo in tehničnih karakteristikah posameznih pasov. Gre za dokument, ki ga je agencija 31. 7. 2019 objavila na svoji spletni strani (glej povezavo).

Ob tem pa me še zanima, ali ima AKOS do morebitnega sodelovanja operaterjev s kitajskim podjetjem Huawei pri izgradnji 5G omrežji Slovenija zadržke? Na MJU med drugim namreč izpostavljajo, da Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) od operaterjev elektronskih komunikacij v 79. členu zahteva, da morajo sprejeti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za ustrezno obvladovanje tveganj za varnost omrežij in storitev, zlasti zaradi preprečevanja in zmanjševanja učinkov varnostnih incidentov na uporabnike in medsebojno povezana omrežja. Med te ukrepe spada tudi sprejem in izvajanje ustreznega varnostnega načrta s strani operaterjev.


Evropska komisija je s svojim Priporočilom Commission Recommendation on the Cybersecurity of 5G networks, C (2019) 2335 državam članicam naložila pripravo nacionalne ocene tveganj v 5G omrežjih, kar so morale države članice opraviti do 15. 7. 2019. Za pripravo nacionalne analize s strani Slovenije je bilo zadolženo Ministrstvo za javno upravo. Na podlagi nacionalnih analiz se bo do konca leta s podporo Evropske komisije in Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij v okviru NIS Cooperation Group, kjer sodelujejo države članice EU, izvedla tudi koordinirana evropska analiza tveganj in pripravil nabor učinkovitih ukrepov za njihovo zmanjšanje. Rezultate vseh naštetih aktivnosti namerava Evropska komisija uporabiti pri snovanju morebitnih novih predpisov glede zagotavljanja kibernetske varnosti v prihodnosti.


Agencija bo, seveda, spremljala dogajanje na evropski in nacionalni ravni ter se v okviru svojih pristojnosti aktivno vključevala vanje. Če bo na nacionalni ali evropski ravni sprejet kakšen ukrep, ki bi terjal njene dodatne aktivnosti, pa bo, seveda, pristopila tudi k tem.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.