Delo: letna plačila družbe Telemach

Sreda, 03.04.2019

Agencija odgovarja novinarki Dela Sandri Hanžič.


Ali je s stališča Akosa na kakršen koli način sporno, da Telemach še vedno - zamuja že od avgusta - ni oddal letnega poročila za 2017? Ali so tudi druge, primerljive družbe, zamujale s poročanjem podatkov? Kako ste mu izračunali letno odmero in koliko je ta znašala? Ali ste oz. boste zaradi tega zahtevali, da njihovo poslovanje oceni zunanji revizor?

Kot je agencija že pojasnila (glej https://www.akos-rs.si/slovenske-novice:-letna-placila-druzbe-telemach), je v letu 2018 operaterju Telemach, širokopasovne komunikacije, d.o.o. izdala več odločb za plačila agenciji.

Dne 18. 9. 2018 je omenjeni družbi izdala odločbo na podlagi obvestila, št 38212-9/2018/3 (156.837,49 EUR). Podlago za izdajo odločbe na podlagi obvestila določata 6. in 7. člen Zakona o elektronskih komunikacijah. Telemach d.o.o. je podatke o prihodkih sporočil v letnem vprašalniku na portalu AKOS za zbiranje podatkov in obvestil. Ker so operaterji po zakonu dolžni agenciji posredovati podatke o prihodkih iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oz. izvajanja javnih komunikacijskih storitev, lahko agencija izda odločbe za plačila, četudi operater zamuja z oddajo letnega poročila na Ajpes.

Agencija je operaterju Telemach d.o.o. izdala tudi odločbo o odmeri plačila za dodeljene elemente oštevilčenja št. 4263-1/2018/12 (izdana 28.3.2018, 38.612,18 EUR) in odločbo o odmeri plačila za uporabo k njemu prenesenih elementov oštevilčenja št. 4263-1/2018/44 (izdana 28.3.2018, 10.312,83 EUR), obe na podlagi prvega odstavka 7. člena in prvega odstavka 191. člena Zakona o elektronskih komunikacijah ter 1. člena Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo elementov oštevilčenja. Poleg tega je agencija izdala še štiri odločbe za plačila za uporabo radijskih frekvenc,  in sicer dve za fiksne zveze  št. 4261-13/2018/95  (izdana 30.3.2018, 152.589,62 EUR) in št. 4261-34/2018/16  (izdana 14.12.2018, 3.394,56 EUR), eno za mobilne zveze št. 4261-10/2018/177 (izdana 30. 3. 2018, 153.000EUR) ineno za BWA št. 4261-14/2018/12 (izdana 30.3.2018, 20.287,80 EUR). Podlago za izdajo odločb za plačilo radijskih frekvenc določajo 7. in 60. člen Zakona o elektronskih komunikacijah ter 5. člen Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc. Za izdajo teh odločb (za elemente oštevičenja in za radijske frekvence) podatki o prihodkih operaterjev niso relevantni, saj v teh primerih izračun plačil ni odvisen od prihodkov operaterjev, temveč od dodeljenega številskega in/ali frekvenčnega prostora.

V zvezi z odločbami za plačila agencija v letu 2018 zoper Telemach d.o.o. ni uvedla revizijskih postopkov.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.