Četrto četrtletje 2017: Poročilo o reševanju sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev

Četrtek, 11.01.2018

Agencija objavlja poročilo o reševanju sporov s področja elektronskih komunikacij in poštnih storitev za četrto četrtletje 2017. Iz poročila je med drugim razvidno:

  • v četrtem četrtletju leta 2017 je agencija prejela 233 predlogov za rešitev spora, v primerjavi s predhodnim četrtletjem se je število prejetih sporov zmanjšalo za 4,90 %;
  • prevladovali so spori, povezani s storitvami mobilne telefonije, sledili so jim spori v zvezi s širokopasovnimi storitvami ter spori, ki se nanašajo na poštne in televizijske storitve;
  • glede na število končnih uporabnikov po posameznem operaterju je agencija največ sporov v zvezi z mobilnimi storitvami prejela zoper družbo T-2 d. o. o., glede na število priključkov po posameznem operaterju pa največ sporov v zvezi s fiksnimi storitvami zoper družbo A1 Slovenija d .d.;
  • agencija je rešila 242 sporov, od tega delež doseženih ustavitev postopka znaša 68,18 %;
  • povprečni čas reševanja posameznega spora je znašal 77,98 dni.
     

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00
Brezplačna stevilka 080 2735
PON - PET 9:00 - 13:00
© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.