Celje.info: javne telefonske govorilnice

Torek, 10.10.2017

Ali lokacija, kjer je bila govorilnica odstranjena, običajno ostane prazna? Ste že kakšno govorilnico nadomestili z drugim objektom? Ali boste oz. ste kakšno celjsko govorilnico zamenjali z npr. bankomatom ali čim drugim? Koliko govorilnic je dejansko v Celju? Našla sem le en Telekomov seznam, za katerega nisem prepričana, da je ažuren, kajti govorilnici na Brodarjevi in Trubarjevi ulici nista zapisani. Imate kaj statističnih podatkov, katera celjska govorilnica se najbolj in katera najmanj uporablja? Kdo so tipični uporabniki govorilnic? Lahko morda napoveste, katere govorilnice v Celju bodo najprej ukinjene?

Agencija nima željenih podatkov, saj nima pooblastil za njihovo zbiranje. Agencija predlaga, da se z vprašanji obrnete na Telekom Slovenije, ki je izvajalec univerzalne storitve.

V zvezi z načrtovanim ukinjanjem javnih telefonskih govorilic, agencija pojasnjuje, da je v odločbi (št. 38243-6/2014/30), s katero je imenovala izvajalca univerzalne storitve, v 1. točki alineje (b) predpisala minimalno število telefonskih govorilnic, ki mora biti zagotovljeno glede na število prebivalcev v posameznem letu od začetka veljavnosti odločbe. V 1. točki alineje (c) omenjene odločbe pa je določena obveznost ponudnika univerzalne storitve, da 90 dni pred ukinitvijo posamezne telefonske govorilnice zagotovi objavo obvestila o nameravani ukinitvi telefonske govorilnice, telefonske govorilnice pa ne sme ukiniti, če na lokaciji telefonske govorilnice ni komercialno omogočenega dostopa do javnega mobilnega telefonskega omrežja, preko katerega je mogoče dostopati do storitev javne govorne telefonije, ne glede na določbe iz 1. točke alineje (b) izreka odločbe.

Omenjena odločba je dostopna na spletnem naslovu.

 

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
Stegne 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 583 63 00
F: 01 511 11 01
E: info.box@akos-rs.siUradne ure:
PON - PET 9:00 - 11:00
SRE - 13:00 - 14:00
Uradne ure po telefonu:
PON - PET 9:00 - 14:00

© 2014 AKOS. Vse pravice pridržane.